Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування" щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти, у звязку з втратою годувальника

Верховна Рада України Закон від 23.06.2009 №1543-VI
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.06.2009

Номер 1543-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти, у зв'язку з втратою годувальника
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.735 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. В абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1543-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти, у зв'язку з втратою годувальника
Верховна Рада України
постановляє:
I. В абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!