Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація. Закон від 20.09.2016 №1532-VIII

Верховна Рада України Закон від 20.09.2016 №1532-VIII
Последняя редакция от 20.09.2016. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.09.2016

Номер 1532-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 44, ст.746)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 3-4, ст. 27) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути меншим як 10 років".
2. У статті 25 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):
у частині першій:
в абзаці першому слова "Користувачі та власники" замінити словами "Власники, користувачі, у тому числі орендарі";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"сприяння належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об'єктів інженерної інфраструктури таких систем, а також вжиття заходів із запобігання їх пошкодженню";
у частинах другій і третій слова "Користувачі та власники" замінити словами "Власники, користувачі, у тому числі орендарі".
3. Статтю 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 21, ст. 133) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років. До договору оренди землі включається зобов'язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об'єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія цього Закону не поширюється на договори оренди землі, укладені в установленому законом порядку до дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
20 вересня 2016 року
№ 1532-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 93 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 3-4, ст. 27) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, не може бути меншим як 10 років".
2. У статті 25 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90):
у частині першій:
в абзаці першому слова "Користувачі та власники" замінити словами "Власники, користувачі, у тому числі орендарі";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"сприяння належній експлуатації відповідних меліоративних систем та об'єктів інженерної інфраструктури таких систем, а також вжиття заходів із запобігання їх пошкодженню";
у частинах другій і третій слова "Користувачі та власники" замінити словами "Власники, користувачі, у тому числі орендарі".
3. Статтю 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 21, ст. 133) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!