Про внесення змін до Кримінального та Сімейного кодексів України щодо усиновлення. Закон від 04.06.2009 №1452-VI

Верховна Рада України Закон від 04.06.2009 №1452-VI
Последняя редакция от 04.06.2009. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 04.06.2009

Номер 1452-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального та Сімейного кодексів України щодо усиновлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 44, ст.653 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кримінального та Сімейного кодексів України такі зміни:
1. У статті 169 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".
2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
1) частину першу статті 212 викласти в такій редакції:
"1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:
1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;
9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів";
2) частину третю статті 244 викласти в такій редакції:
"3. Не можуть бути опікунами, піклувальниками дитини особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу";
3) частину третю статті 256-2 викласти в такій редакції:
"3. Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу";
4) частину третю статті 256-6 викласти в такій редакції:
"3. Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього Кодексу";
5) частину четверту статті 283 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини направляє в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1452-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального та Сімейного кодексів України щодо усиновлення
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кримінального та Сімейного кодексів України такі зміни:
1. У статті 169 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".
2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
1) частину першу статті 212 викласти в такій редакції:
"1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:
1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;
9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

30 днiв передплати безкоштовно!