Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Державної спеціальної служби транспорту

Верховна Рада України , Верховна Рада України Закон, Закон від 02.06.2009 №1414-VI
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України , Верховна Рада України

Тип Закон, Закон

Дата 02.06.2009

Номер 1414-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Державної спеціальної служби транспорту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.600 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
2. Перше речення частини четвертої статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "інших утворених відповідно до законів України військових формувань" доповнити словами "та Державної спеціальної служби транспорту".
3. Частину другу статті 401 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "відповідно до законів України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".
4. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 8, ст. 66) після слів "законодавства України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".
5. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
1) частину четверту преамбули доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
2) у частинах першій і третій статті 12 та статті 74 слова "головнокомандувача виду Збройних Сил України" у всіх відмінках і числах замінити словами "командувача виду Збройних Сил України" у відповідному відмінку і числі.
6. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
1) частину четверту вступу доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
2) у статті 334 слово "головнокомандувачів" замінити словом "командувачів".
7. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76):
1) частину третю преамбули доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
2) у частині другій статті 7 та частині п'ятій статті 8 слово "Головнокомандувач" у всіх відмінках замінити словом "Командувач" у відповідному відмінку;
3) у статті 10 слово "головнокомандувачів" замінити словом "командувачів".
8. Частину четверту преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту".
9. У Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 22, ст. 199):
1) статтю 8 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"визначає органи, які здійснюють державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу в органі управління Державною спеціальною службою транспорту, об'єднаних загонах, загонах, окремих загонах, підрозділах охорони, органах забезпечення, навчальному центрі, закладах, на підприємствах та в установах, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
2) статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:
"Керівник центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у мирний час користується щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України обсязі";
3) частину першу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Керівник органу управління Державною спеціальною службою транспорту користується щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України обсязі".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
2 червня 2009 року
N 1414-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Державної спеціальної служби транспорту
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. Перше речення частини четвертої статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "інших утворених відповідно до законів України військових формувань" доповнити словами "та Державної спеціальної служби транспорту".
3. Частину другу статті 401 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "відповідно до законів України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".
4. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 8, ст. 66) після слів "законодавства України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".
5. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
1) частину четверту преамбули доповнити словами "Державну спеціальну службу транспорту";
2) у частинах першій і третій статті 12 та статті 74 слова "головнокомандувача виду Збройних Сил України" у всіх відмінках і числах замінити словами "командувача виду Збройних Сил України" у відповідному відмінку і числі.

30 днiв передплати безкоштовно!