Про внесення змін до статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за реалізацію нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил

Верховна Рада України Закон від 18.11.2003 №1254-IV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.11.2003

Номер 1254-IV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за реалізацію нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 11, ст.139 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у частині першій слова і цифри "статтями 153 і 188-5" замінити словами і цифрами "статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5";
2) у пункті 1 частини другої слово і цифри "статтями 153, 188-5" замінити словами і цифрами "статтею 153 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки), статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1254-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за реалізацію нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у частині першій слова і цифри "статтями 153 і 188-5" замінити словами і цифрами "статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5";
2) у пункті 1 частини другої слово і цифри "статтями 153, 188-5" замінити словами і цифрами "статтею 153 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки), статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1254-IV

30 днiв передплати безкоштовно!