Про внесення змін до Положення про митні декларації

Кабінет Міністрів України Постанова від 17.07.2019 №619
Последняя редакция от 17.07.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 17.07.2019

Номер 619

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2019 р. № 619
Київ
Про внесення змін до Положення про митні декларації
Відповідно до пункту 7-3 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 "Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674; 2019 р., № 24, ст. 847), зміни, що додаються.
2. Міністерству фінансів забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 619
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про митні декларації
1. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
"Для товарів, що відповідно до статті 94 Митного кодексу України підлягають декларуванню з використанням митної декларації, можуть використовуватися митні декларації окремих типів, що подаються за формою єдиного адміністративного документа і заповнення яких здійснюється з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Митні декларації окремих типів застосовуються для декларування у митний режим транзиту іноземних товарів, які переміщуються підприємствами між ЄС, країнами - членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окремими країнами - членами Конвенції про процедуру спільного транзиту та Україною транзитом (зокрема внутрішнім) автомобільним транспортом (без перевантаження на інші види транспорту) та стосовно яких не встановлено обов’язок щодо забезпечення сплати митних платежів.".
2. У пункті 15:
1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення митних декларацій окремих типів згідно з абзацами восьмим і дев’ятим пункту 2 цього Положення здійснюється за допомогою національної підсистеми комп’ютеризованої транзитної системи ЄС.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Автоматизована система митного оформлення та національна підсистема комп’ютеризованої транзитної системи ЄС входять до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.".
3. Пункт 20 доповнити абзацами такого змісту:
"Одна митна декларація окремого типу згідно з абзацами восьмим і дев’ятим пункту 2 цього Положення заповнюється на одну або кілька партій товарів за умови, що такі товари переміщуються від однієї митниці відправлення до однієї митниці призначення єдиним транспортним засобом.
Єдиним транспортним засобом вважається автотранспортний засіб (моторний транспортний засіб) разом із причепом (причепами) або напівпричепом (напівпричепами).".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2019 р. № 619
Київ
Про внесення змін до Положення про митні декларації
Відповідно до пункту 7-3 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 "Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674; 2019 р., № 24, ст. 847), зміни, що додаються.
2. Міністерству фінансів забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 619
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про митні декларації
1. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
"Для товарів, що відповідно до статті 94 Митного кодексу України підлягають декларуванню з використанням митної декларації, можуть використовуватися митні декларації окремих типів, що подаються за формою єдиного адміністративного документа і заповнення яких здійснюється з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!