Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 12.06.2019 №502
Последняя редакция от 12.06.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 12.06.2019

Номер 502

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 червня 2019 р. № 502
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 502
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є:
категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
види робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів;
кількість порушень суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом визначено у додатку 1.
3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються Державною службою з безпеки на транспорті з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)подія, пов’язана з перевезенням суб’єктом господарювання пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортомсмерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини
категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду

види робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів

кількість порушень суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду
Навколишнє природне середовище (О4)подія, пов’язана з перевезенням суб’єктом господарювання небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортомзабруднення навколишнього природного середовища
Додаток 2
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
Категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду*зіткнення, сходження з рейок рухомого складу залізничного транспорту20
аварія на залізничних переїздах та поза ними5
аварія з особою, завдана рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався5
аварія з небезпечними вантажами (небезпечними відходами)10
пожежа рухомого складу залізничного транспорту10
Види робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом*перевезення пасажирів залізничним транспортом30
переміщення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення10
підготовка небезпечних вантажів та небезпечних відходів (класифікація, ідентифікація, маркування, пакування, оформлення комплекту перевізних документів тощо) до їх переміщення від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення5
підготовка, перевірка та маркування транспортного засобу та/або транспортної тари для переміщення відповідних небезпечних вантажів та небезпечних відходів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення та/або переміщення непромитих, неочищених від залишків небезпечних вантажів та небезпечних відходів транспортних засобів чи транспортної тари5
здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами та небезпечними відходами5
короткострокове зберігання у рухомому складі залізничного транспорту небезпечних вантажів та небезпечних відходів на всіх етапах їх переміщення5
Кількість порушень суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років, що передують плановому періодувід 11 і більше15
від одного до 10 включно10
відсутні0
__________
* Якщо суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до кількох показників критерію, показники додаються.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 червня 2019 р. № 502
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 502
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є:
категорії аварій, які сталися протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
види робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!