Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262

Кабінет Міністрів України Постанова від 15.05.2019 №396
Последняя редакция от 15.05.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 15.05.2019

Номер 396

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 травня 2019 р. № 396
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
1. У Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі — уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.";
2) у пункті 6:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому міститься опис видавничої продукції, яка вилучається з обігу.
Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу з описом видавничої продукції, яка вилучається з обігу, складається у двох примірниках. Перший примірник після підписання суб’єктом господарювання (його посадовою особою (представником) або особою, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом, залишається в уповноваженої особи, яка його склала, а другий примірник вручається суб’єкту господарювання (його посадовій особі (представнику) або особі, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом.";
в абзаці третьому слова "суб’єкта господарювання або його представника" замінити словами "суб’єкта господарювання (його посадової особи (представника) або особи, яка безпосередньо здійснює розповсюдження,".
2. У Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262:
1) в абзаці сьомому пункту 3 слова і цифру "за формою згідно з додатком 2" замінити словами і цифрою "у спосіб, визначений пунктом 8 цього Порядку";
2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:
"один примірник оригіналу видання, що ввозиться;";
3) у додатках до Порядку:
додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396)
________________________________
(найменування органу, що видає дозвіл)
____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи
____________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові та місце
____________________________________
проживання фізичної особи — підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)
ЗАЯВА
про видачу дозволу
Прошу видати ________________________________________________
(найменування юридичної особи
_________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)
дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України:
повна назва видання мовою оригіналу: ___________________________
повна назва видання українською мовою: _________________________
автор або колектив авторів:_____________________________________
міжнародний стандартний номер книги (ISBN): ____________________
кількість примірників, що ввозяться на митну територію України: _____
країна-виробник: ______________________________________________
найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження видавця: _________________________________________________________
рік випуску видання: __________________________________________
мова видання: ________________________________________________
код товару згідно з УКТЗЕД: ____________________________________
_________
(дата)
________
(підпис)
________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи суб’єкта
господарювання)";
додаток 2 виключити;
у додатку 3 після слів "українською мовою" доповнити словами
", міжнародний стандартний номер книги (ISBN)";
у додатку 4:
після слів "українською мовою" доповнити словами ", міжнародний стандартний номер книги (ISBN)";
слова
" __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної особи —
підприємця)"
замінити словами:
" ________ __________ _____________________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище уповноваженої особи
суб’єкта господарювання)";
слова "МП (за наявності)" виключити.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 травня 2019 р. № 396
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262
1. У Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі — уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.";
2) у пункті 6:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції: