Про затвердження Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 27.12.2010 №1224
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 27.12.2010

Номер 1224

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1224
Київ
Про затвердження Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 від 14.09.2011 N 631 від 22.07.2020 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 від 14.09.2011 N 631 від 22.07.2020 )
Відповідно до пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 від 14.09.2011, N 631 від22.07.2020 )
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1224
ПОРЯДОК
обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 від 14.09.2011, N 631 від 22.07.2020 )( У тексті Порядку слова "касовий апарат" в усіх відмінках замінено словами "реєстратор розрахункових операцій" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 963 від 14.09.2011 )
1. Реєстратор розрахункових операцій та/або програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати обчислення сум податку на додану вартість не менш як за чотирма позиціями, у тому числі розмежовуючи ставки оподаткування та операції, звільнені від оподаткування та такі, що не є об'єктом оподаткування.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 963 від 14.09.2011, N 631 від 22.07.2020 )
2. Реєстратор розрахункових операцій та/або програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати створення та видачу у паперовій та/або електронній формі касового чека, який, крім обов’язкових реквізитів, містить відомості про:
( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 631 від 22.07.2020 )
вартість одиниці товару або наданої послуги з урахуванням податку на додану вартість (за оподатковуваними операціями);
вартість одиниці товару або наданої послуги без урахування податку на додану вартість (за звільненими від оподаткування операціями та тими, що не є об'єктом оподаткування);
код ставки податку на додану вартість за одиницею товару або наданою послугою;
загальну суму податку за кожною позицією (групою товарів, послуг);
загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.
3. Якщо алгоритмом роботи реєстратора розрахункових операцій передбачено окремий облік і накопичення у фіскальній пам'яті сум коштів, які виплачуються покупцям, касовий чек реєстрації операції повернення повинен додатково містити відомості про вартість товарів (з урахуванням податку на додану вартість), позицію, за якою обчислюється сума податку, в тому числі розмежовуючи ставки оподаткування та операції, звільнені від оподаткування та такі, що не є об'єктом оподаткування, за кожну одиницю поверненого товару (неотриманою послугою), а також загальну суму коштів, які виплачуються покупцеві.
За операціями, не пов'язаними з поверненням товару, касовий чек реєстрації операції виплати коштів повинен додатково містити відомості про суму коштів з кожної операції виплати, а також загальну суму коштів, які виплачуються отримувачеві коштів.
У касовому чеку суми, які повертаються покупцеві (які виплачуються отримувачеві коштів), повинні мати відповідну назву або позначатися знаком "мінус".
4. Вихідними даними для обчислення сум податку є:
у межах касового чека - сукупна вартість кожного товару (наданої послуги) окремо за позицією (групою товарів, послуг);
за підсумками роботи протягом дня - сукупна вартість реалізованих протягом дня товарів (наданих послуг) окремо за кожною позицією (групою товарів, послуг);
за підсумками роботи за період - сукупна вартість реалізованих за період товарів (наданих послуг) окремо за кожною позицією (групою товарів, послуг).
5. Обчислення сум податку на додану вартість у межах касового чека за підсумками роботи протягом дня або за підсумками роботи за період здійснюється за формулою:
сума податку на додану вартість = С х N : (100 + N),
де С - сукупна вартість (з урахуванням податку на додану вартість) товарів (наданих послуг) конкретної позиції відповідно у межах касового чека за підсумками роботи протягом дня або за підсумками роботи за період;
N - ставка податку на додану вартість у відсотках.
Результат розрахунку сум податку на додану вартість округлюється з точністю до 1 копійки та друкується у чеку.
6. Під час округлення сум податку на додану вартість і вартості одиниці товару (послуги) повинні використовуватися правила округлення чисел з точністю до 1 копійки (наприклад, суми до 0,499 копійки округлюються до 0 копійок, а суми від 0,5 до 0,999 копійки - до 1 копійки).
7. Реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати окреме накопичення, внесення та зберігання у фіскальній пам'яті сумарних денних оборотів з реалізації товарів (надання послуг) за кожною із ставок податку на додану вартість та операцією, звільненою від оподаткування чи такою, що не є об'єктом оподаткування.
Програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати окреме накопичення, внесення та зберігання на фіскальному сервері ДПС сумарних денних оборотів з реалізації товарів (надання послуг) за кожною із ставок податку на додану вартість та операцією, звільненою від оподаткування чи такою, що не є об’єктом оподаткування.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 631 від 22.07.2020 )
8. Загальна сума готівки, сплачувана покупцем за придбані товари (надані послуги), обчислюється як сума сукупної вартості товарів (наданих послуг) за всіма відповідними позиціями.
9. Загальна сума податку на додану вартість за підсумками роботи протягом дня дорівнює сумам податку на додану вартість за кожною із ставок, відображених у касових чеках, а за період - за всі робочі дні в межах зазначеного періоду.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1224
Київ
Про затвердження Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість
Відповідно до пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!