Щодо оподаткування операцій з постачання послуг за нульовою ставкою ПДВ, визнання контрольованими операціями послуги з капітального ремонту лінійного обладнання у 2019 - 2020 роках в Грузію

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 16.08.2019 №3840/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Последняя редакция от 16.08.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 16.08.2019

Номер 3840/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.08.2019 N3840/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування операцій з постачання послуг за нульовою ставкою ПДВ, визнання контрольованими операціями послуги з капітального ремонту лінійного обладнання у 2019 - 2020 роках в Грузію та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Щодо оподаткування операцій за нульовою ставкою ПДВ
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а", "б" і "г" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;
вивезення товарів за межі митної території України.
Відповідно до підпункту "а" підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.
Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.
Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання. Так, пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.
Місцем постачання послуг згідно з підпунктом 186.2.1 пункту 186.2 статті 186 розділу V ПКУ є місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном, зокрема, послуг із виконання ремонтних робіт, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном.
Відповідно до підпункту 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 розділу V ПКУ місце постачання послуг пов'язаних з нерухомим майном є місце фактичного місцезнаходження нерухомого майна.
Згідно з пунктом 186.3 статті 186 розділу V ПКУ місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.
Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).
Таким чином, якщо місце постачання послуг знаходиться за межами митної території України, то операції з надання таких послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ. Операції з постачання послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, оподатковуються ПДВ у загальному порядку.
В той же час, за нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції, зокрема, з постачання послуг, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем - нерезидентом (підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ).
Форму податкової декларації з ПДВ (далі - Декларація) та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. N 381).
Пунктом 3 розділу V Порядку передбачено, що у рядку 2 Декларації вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ, а у рядку 3 Декларації вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ.
Пунктом 6 розділу V Порядку передбачено, що у рядку 5 вказуються обсяги операцій, зокрема, з постачання послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України. Для платників податку, які заповнюють рядок 5 обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6).
Щодо визнання операцій контрольованими
Відповідно до підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу II ПКУ господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу II ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу II ПКУ, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 977", зі змінами (далі - Постанова N 1045) затверджено перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу II ПКУ.
07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року N 108 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045", якою із переліку виключено держави: Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина.
При цьому визнання/невизнання господарських операцій контрольованими у 2019 - 2020 роках буде здійснюватися згідно діючого податкового законодавства для зазначених періодів.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.08.2019 N3840/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування операцій з постачання послуг за нульовою ставкою ПДВ, визнання контрольованими операціями послуги з капітального ремонту лінійного обладнання у 2019 - 2020 роках в Грузію та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Щодо оподаткування операцій за нульовою ставкою ПДВ
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а", "б" і "г" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;
вивезення товарів за межі митної території України.
Відповідно до підпункту "а" підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.
Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!