Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 16.08.2019 №3841/5/99-99-15-03-02-16/ІПК
Последняя редакция от 16.08.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 16.08.2019

Номер 3841/5/99-99-15-03-02-16/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.08.2019 N 3841/5/99-99-15-03-02-16/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1098) (далі - Перелік N 795).
Згідно з пунктом 392 Переліку N 795 територіальні органи з надання сервісних послуг МВС постачають послуги із видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Разом з цим згідно з підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання ) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.
Для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, необхідне одночасне виконання таких умов:
послуги повинні надаватися органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги;
послуги, які надаються, повинні бути платними;
обов'язковість отримання фізичними і юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;
кошти за надані послуги у повному обсязі повинні надходити до бюджету.
Враховуючи викладене вище, та зважаючи на те, що на сьогодні згідно з положеннями Переліку N 795 для послуг із видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, не визначено обов'язковості їх отримання (надання ), то операція з постачання таких послуг оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.08.2019 N 3841/5/99-99-15-03-02-16/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1098) (далі - Перелік N 795).
Згідно з пунктом 392 Переліку N 795 територіальні органи з надання сервісних послуг МВС постачають послуги із видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!