Щодо питань реєстрації платником акцизного податку та ліцензування діяльності з торгівлі пальним

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.08.2019 №3786/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Последняя редакция от 14.08.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.08.2019

Номер 3786/6/99-99-12-02-02-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.08.2019 N 3786/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит ФОП щодо питань реєстрації платником акцизного податку та ліцензування діяльності з торгівлі пальним та в межах компетенції повідомляє.
Як зазначено у запиті, ФОП планує здійснювати операції з перепродажу (шляхом участі в публічних закупівлях (тендерах) та/або в комерційних тендерах), а саме купівлі та подальшого продажу кінцевому споживачу виключно талонів та/або карток (паливних, смарт-карток) на пальне, за якими пальне отримуватиметься кінцевим споживачем в пунктах реалізації (АЗС), що належать іншим суб'єктам господарювання. Такі операції здійснюватимуться у безготівковій формі згідно з договорами купівлі-продажу талонів/карток на отримання палива на АЗС без фізичного відпуску (відвантаження) пального. Дана діяльність буде здійснюватися виключно на території розташування (місцезнаходження) ФОП за вищезазначеною реєстраційною адресою.
При цьому, ФОП не має власних, або орендованих, або у користуванні приміщень, території, земельної ділянки, споруди, обладнання, АЗС, паливороздавальної колонки, ємностей тощо, що можуть використовуватися для виробництва та/або зберігання, відпуску, відвантаження, реалізації пального та не здійснюється господарська діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, зберігання, відпуску, відвантаження, реалізації пального.
Враховуючи вищенаведене, ФОП запитує:
1. Чи може здійснювати діяльність без утворення акцизного складу та чи потребує ліцензування з виробництва, оптової та/або роздрібної торгівлі, зберігання пального;
2. Чи має право ФОП не реєструватись платником акцизного податку з реалізації пального та не складати акцизні накладні.
Щодо питання 1.
Підпунктами 14.1.6, 14.1.61, 14.1.224 та 14.1.2241пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено поняття акцизних складів, акцизних складів пересувних та їх розпорядників.
Акцизний склад, зокрема - це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.
Відповідно до підпункту 14.1.224 пункту 14.1 статті 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - зокрема, суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.
Згідно з підпунктом 230.1.2 пункту 230.1 статті 14 Кодексу платники податку - розпорядники акцизних складів зобов'язані зареєструвати, зокрема, усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Отже, суб'єкт господарювання, який не здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та не має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу відповідно не буде вважатися розпорядником акцизного складу, відповідно до норм підпункту 14.1.224 пункту 14.1 статті 14 Кодексу та відповідно не повинен здійснювати реєстрацію акцизного складу.
Згідно з Законом України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), зокрема ліцензуються видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Відповідно до статті 1 Закону N 481 оптова торгівля пальним визначена як діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам.
Роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки.
Зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.
Відповідно до ст. 15 Закону N 481 оптова та роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
Отже, у разі придбання та подальшої реалізації пального (продажу), за відсутності місць оптової торгівлі пальним, у розумінні Закону N 481, ФОП необхідно отримати ліцензію на право оптової торгівлі пальним.
Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі пальним визначено статтею 15 Закону N 481.
Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.
Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.
Суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.
Щодо питання 2.
Слід зазначити, що до звернення ФОП не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення господарських операцій, відповідно ґрунтовну відповідь на порушені питання не видається за можливе.
Для надання більш повної та ґрунтовної відповіді на ці питання ФОП має право повторно звернутися до контролюючого органу за індивідуальною податковою консультацією та надати копії відповідних документів, зокрема укладених договорів з покупцями пального, наведенням детального опису суті здійснюваних операцій.
Платники податків при реалізації пального зобов'язані складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (пункт 231.1 статті 231 Кодексу).
Особа, яка реалізує пальне, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального з акцизного складу: для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального; будь-яким іншим особам - не платникам податку.
При цьому, у разі якщо суб'єкт господарювання не буде здійснювати фізичного відпуску (передачі) пального, а така передача відбувається на АЗС іншого суб'єкта господарювання на підставі паливних карток (смарт-карток), які належать такому суб'єкту господарювання, іншим особам, у такому випадку акцизні накладні повинні складатися суб'єктом роздрібної торгівлі (АЗС) та реєструватися у порядку визначеному статтею 231 Кодексу.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.08.2019 N 3786/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит ФОП щодо питань реєстрації платником акцизного податку та ліцензування діяльності з торгівлі пальним та в межах компетенції повідомляє.
Як зазначено у запиті, ФОП планує здійснювати операції з перепродажу (шляхом участі в публічних закупівлях (тендерах) та/або в комерційних тендерах), а саме купівлі та подальшого продажу кінцевому споживачу виключно талонів та/або карток (паливних, смарт-карток) на пальне, за якими пальне отримуватиметься кінцевим споживачем в пунктах реалізації (АЗС), що належать іншим суб'єктам господарювання. Такі операції здійснюватимуться у безготівковій формі згідно з договорами купівлі-продажу талонів/карток на отримання палива на АЗС без фізичного відпуску (відвантаження) пального. Дана діяльність буде здійснюватися виключно на території розташування (місцезнаходження) ФОП за вищезазначеною реєстраційною адресою.
При цьому, ФОП не має власних, або орендованих, або у користуванні приміщень, території, земельної ділянки, споруди, обладнання, АЗС, паливороздавальної колонки, ємностей тощо, що можуть використовуватися для виробництва та/або зберігання, відпуску, відвантаження, реалізації пального та не здійснюється господарська діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, зберігання, відпуску, відвантаження, реалізації пального.
Враховуючи вищенаведене, ФОП запитує:
1. Чи може здійснювати діяльність без утворення акцизного складу та чи потребує ліцензування з виробництва, оптової та/або роздрібної торгівлі, зберігання пального;
2. Чи має право ФОП не реєструватись платником акцизного податку з реалізації пального та не складати акцизні накладні.
Щодо питання 1.
Підпунктами 14.1.6, 14.1.61, 14.1.224 та 14.1.2241пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено поняття акцизних складів, акцизних складів пересувних та їх розпорядників.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!