Щодо особливостей анулювання реєстрації платника ПДВ та щодо визначення податкових зобовязань з ПДВ

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 11.06.2019 №2662/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Последняя редакция от 11.06.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 11.06.2019

Номер 2662/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
11.06.2019 N 2662/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей анулювання реєстрації платника ПДВ та щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Щодо особливостей анулювання реєстрації платника
Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 розділу V Кодексу.
Згідно з підпунктом "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим розділом.
При цьому, до загального обсягу оподатковуваних операцій належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ.
Пунктом 184.2 статті 184 розділу V Кодексу визначено, що анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, здійснюється за заявою платника податку.
Таким чином, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг. що надаються платником ПДВ, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість може бути здійснено за заявою такого платника податку (форма N 3-ПДВ).
Щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ
Пунктом 198.3 статті 198 розділу V Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, утому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися і оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльност платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
Згідно з пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 розділу V Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V Кодексу).
Пунктом 189.1 статті 189 розділу V Кодексу встановлено, що у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.
Отже, податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статт 198 розділу V Кодексу нараховуються платником податку у випадку, якщо придбані товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.
При цьому податкові зобов'язання з ПДВ згідно з пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ не нараховуються, якщо при придбанні товарів/послуг сума ПДВ не нараховувалася (сплачувалася) та відповідно не включалася до складу податкового кредиту.
Слід зазначити, що статтею 36 розділу II Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
11.06.2019 N 2662/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей анулювання реєстрації платника ПДВ та щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Щодо особливостей анулювання реєстрації платника
Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 розділу V Кодексу.
Згідно з підпунктом "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених цим розділом.
При цьому, до загального обсягу оподатковуваних операцій належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ.
Пунктом 184.2 статті 184 розділу V Кодексу визначено, що анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, здійснюється за заявою платника податку.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!