Щодо граничної суми розрахунків готівкою

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 31.05.2019 №2494/ІПК/28-10-27-01-11
Последняя редакция от 31.05.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 31.05.2019

Номер 2494/ІПК/28-10-27-01-11

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.05.2019 № 2494/ІПК/28-10-27-01-11
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо граничної суми розрахунків готівкою та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами, затверджений постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (Положення № 148).
Відповідно до пп. 5 п. 3 Положення № 148 готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.
Засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України закріплено в Законі України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Закон № 2346).
Зокрема, пп. 1.27 ст. 1 Закону № 2346 визначено, що платіжна картка -електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
Платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу (пп. 1.32 1 Закону № 2346).
Відповідно до п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22, із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.
Пунктом 7 розділу II Положення № 148 передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою з суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.
У розумінні пп. 3 п. 3 розділу І Положення № 148 готівка - грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, які є платіжними засобами).
Тобто норми п. 7 розділу II Положення № 148 поширюються на розрахунки фізичних осіб із суб'єктами господарювання виключно у готівковій формі.
Враховуючи вищевикладене, розрахунок фізичної особи із суб'єктом господарювання за товари, надані послуги за допомогою платіжної картки через платіжний термінал не буде вважатися готівковим розрахунком, тому обмеження, встановлене пп. 1 п. 7 розділу II Положення № 148 при проведенні розрахунків фізичних осіб із суб'єктом господарювання за допомогою платіжної картки через платіжний термінал, не розповсюджується на розрахунки таких фізичних осіб.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.05.2019 № 2494/ІПК/28-10-27-01-11
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо граничної суми розрахунків готівкою та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами, затверджений постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (Положення № 148).
Відповідно до пп. 5 п. 3 Положення № 148 готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.
Засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України закріплено в Законі України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Закон № 2346).
Зокрема, пп. 1.27 ст. 1 Закону № 2346 визначено, що платіжна картка -електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.