Щодо оподаткування операцій із внесення учасником товариства до статутного капіталу вкладу у вигляді грошових вимог до Товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.03.2019 №1047/6/99-99-15-01-01-15/ІПК
Последняя редакция от 15.03.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.03.2019

Номер 1047/6/99-99-15-01-01-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.03.2019 № 1047/6/99-99-15-01-01-15/ІПК
Щодо оподаткування операцій із внесення учасником товариства до статутного капіталу вкладу у вигляді грошових вимог до Товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги
Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань оподаткування операцій із внесення учасником товариства до статутного капіталу вкладу у вигляді грошових вимог до Товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу Украї­ни (далі - Кодекс), повідомляє.
'...'
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розташоване на митній території України.
'...'
Водночас відповідно до підпунктів 196.1.1 та 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування операції з:
випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону;
відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступ­лення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.
При цьому згідно з підпунктом 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під поняттям «корпоративні права» розуміються права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Виходячи зі змісту запиту Товариства, одноосібним учасником заявлено про наміри щодо внесення до статутного капіталу додаткового вкладу у негрошовій формі, а саме у вигляді його дебіторської заборгованості до підприємства за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.
Тобто за наслідками отримання поворотної безвідсот­кової фінансової допомоги у Товариства виникає кредиторська заборгованість перед учасником підприємства.
Враховуючи вищенаведене, операція з внесення одноосібним учасником Товариства до статутного капіталу прав вимоги кредиторської заборгованості в обмін на корпоративні права (частки в статутному капіталі), яка здійснюється у ме­жах чинного законодавства, не є об'єктом оподаткування ПДВ.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.03.2019 № 1047/6/99-99-15-01-01-15/ІПК
Щодо оподаткування операцій із внесення учасником товариства до статутного капіталу вкладу у вигляді грошових вимог до Товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги
Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань оподаткування операцій із внесення учасником товариства до статутного капіталу вкладу у вигляді грошових вимог до Товариства за договором безвідсоткової фінансової допомоги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу Украї­ни (далі - Кодекс), повідомляє.
'...'
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розташоване на митній території України.
'...'
Водночас відповідно до підпунктів 196.1.1 та 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування операції з:
випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!