Щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість суми внеску

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 08.05.2019 №2045/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Последняя редакция от 08.05.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 08.05.2019

Номер 2045/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.05.2019 р. № 2045/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість суми внеску, внесеного учасником товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення його статутного капіталу та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
При цьому, положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму внеску від учасника товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення статутного капіталу.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Слід зазначити, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Отже, з питання відображення у бухгалтерському обліку суми внеску, внесеного учасником товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення його статутного капіталу, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Щодо оподаткування ПДВ операції з внесення суми внеску в додатковий капітал товариства без збільшення статутного фонду.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Згідно з пп. "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких, відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу, розташоване на митній території України.
Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 розділу І Кодексу).
Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п.14.1 ст. 14 розділу І Кодексу).
Не є обєктом оподаткування операції з обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укладення парі та виплата виграшу суб'єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість (п. 196.1.4 ст. 196 розділу V Кодексу).
Враховуючи викладене, у разі, якщо додаткові внески учасників товариства, що залучаються у вигляді грошових коштів в додатковий капітал такого товариства без здійснення одночасного збільшення статутного фонду, не розглядаються як оплата вартості товарів/послуг, то при отриманні товариством таких внесків об’єкт оподаткування ПДВ не виникає.
Слід зазначити, що ст. 36 розділу І Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.05.2019 р. № 2045/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість суми внеску, внесеного учасником товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення його статутного капіталу та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
При цьому, положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму внеску від учасника товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення статутного капіталу.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Слід зазначити, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Отже, з питання відображення у бухгалтерському обліку суми внеску, внесеного учасником товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення його статутного капіталу, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Щодо оподаткування ПДВ операції з внесення суми внеску в додатковий капітал товариства без збільшення статутного фонду.