Щодо причин неприйняття на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних, розрахунків коригування до податкової накладної

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.11.2018 №5067/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Последняя редакция от 30.11.2018. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.11.2018

Номер 5067/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2018 N 5067/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо причин неприйняття на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних, (далі - ЄРПН) розрахунків коригування до податкової накладної та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН, включаючи і терміни такої реєстрації, аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.
Згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1246"Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі - Порядок N 1246) податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192, пунктами 200-1.3, 200-1.9 статті 200-1 та пунктами 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також з урахуванням Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.
Відповідно до пункту 12 Порядку N 1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки, передбачені цим пунктом.
Згідно з пунктом 13 Порядку N 1246 за результатами перевірок, визначених пунктом 12 Порядку N 1246, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі - квитанція).
У квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкової накладної та/або розрахунку коригування та результат перевірки. Якщо у податковій накладній та/або розрахунку коригування за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 Порядку N 1246 (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування із зазначенням причини такого неприйняття (пункт 15 Порядку N 1246).
Отже, розрахунок коригування до податкової накладної, про який йдеться у зверненні, не прийнято на реєстрацію в ЄРПН у зв'язку з порушенням вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної з причин, зазначених в квитанції, яка отримана платником податку.
Зокрема, як було зазначено у попередньому зверненні платника податку з порушеного питання від 01.08.2018 р. N 04-373 (вх. ДФС N 49532/6 від 07.08.2018 р.), у квитанції до такого розрахунку коригування зазначено причину неприйняття "Одночасне заповнення граф "Коригування кількості (зміна кількості, ціна)" і "Коригування вартості (зміна ціни, кількість)" не дозволяється".
Враховуючи викладене, повторно наголошуємо на необхідності перевірити наявність зайвих символів (нулів, прочерків, пробілів, тощо) у графах розрахунку коригування (у форматі XML), які не підлягають заповненню (зокрема, у графах 9 та 10 "Коригування вартості: зміна ціни / кількість постачання товарів/послуг") у рядках розрахунку коригування, які вказані в квитанції.
При цьому повідомляємо, що відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація надається контролюючим органом платнику податку за його зверненням та стосується практичного застосування окремих норм податкового законодавства. В рамках податкової консультації не розглядається питання щодо правильності розуміння платником податку норм податкового законодавства, а також не проводиться оцінка правильності заповнення платником податку податкових та бухгалтерських документів. Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які передбачені Кодексом.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2018 N 5067/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо причин неприйняття на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних, (далі - ЄРПН) розрахунків коригування до податкової накладної та, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє.
Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН, включаючи і терміни такої реєстрації, аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.
Згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1246"Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі - Порядок N 1246) податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192, пунктами 200-1.3, 200-1.9 статті 200-1 та пунктами 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також з урахуванням Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.