Щодо питання списання безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок обставин непереборної сили - тимчасової окупації Автономної Республіки Крим

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.11.2018 №5023/6/99-99-17-04-15/ІПК
Последняя редакция от 30.11.2018. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.11.2018

Номер 5023/6/99-99-17-04-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2018 N 5023/6/99-99-17-04-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 глави 3 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), розглянула звернення платника і надає індивідуальну податкову консультацію з питання списання безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок обставин непереборної сили - тимчасової окупації Автономної Республіки Крим.
За даними інформаційної системи органів ДФС станом на поточну дату за підприємством обліковується податковий борг, частина якого виникла у період перебування підприємства на території ВЕЗ "Крим".
Органами ДФС здійснюється списання безнадійного податкового боргу згідно зі статтею 101 Кодексу.
Згідно з положеннями цієї статті списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.
Згідно з Порядком N 577 під терміном "безнадійний податковий борг" слід розуміти, зокрема, податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Такий факт непереборної сили підтверджується, зокрема, Торгово-промисловою палатою України.
Разом з тим, надані платником сертифікати Торгово-промислової палати України не містять необхідної інформації. Зокрема, у цих сертифікатах відсутній зафіксований причино-наслідковий зв’язок між фактом настання форс-мажорних обставин та їх конкретною дією на фінансово-господарську діяльність платника, а також посилання на будь-які підтвердні документи вповноважених органів.
Отже, органи ДФС не мають підстав для списання податкового боргу підприємства як безнадійного згідно з положеннями статті 101 Кодексу.
Відповідно до підпункту 12 пункту 12.3 статті 12 розділу II "Перехідні положення" Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон N 1636) зупиняється застосування до платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим" норм статей 59, 60, 87 - 101, 124, 126, 129 Кодексу.
Податкова інформація про суми податкового боргу платників із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим" зберігається та опрацьовується в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку.
Пунктом 15.1 статті 15 Закону N 1636 передбачено, що будь-якій юридичній особі - резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань за будь-якими податками (зборами, обов’язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупації.
При цьому Закон N 1636 не містить ні посилань на діючий порядок списання, ні доручення такий порядок розробити.
Враховуючи викладене, оскільки на сьогодні відсутній порядок реалізації цього законодавчого положення, списати податковий борг згідно із статтею 15 Закону N 1636 неможливо.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.11.2018 N 5023/6/99-99-17-04-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 глави 3 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), розглянула звернення платника і надає індивідуальну податкову консультацію з питання списання безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок обставин непереборної сили - тимчасової окупації Автономної Республіки Крим.
За даними інформаційної системи органів ДФС станом на поточну дату за підприємством обліковується податковий борг, частина якого виникла у період перебування підприємства на території ВЕЗ "Крим".
Органами ДФС здійснюється списання безнадійного податкового боргу згідно зі статтею 101 Кодексу.
Згідно з положеннями цієї статті списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.
Згідно з Порядком N 577 під терміном "безнадійний податковий борг" слід розуміти, зокрема, податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Такий факт непереборної сили підтверджується, зокрема, Торгово-промисловою палатою України.
Разом з тим, надані платником сертифікати Торгово-промислової палати України не містять необхідної інформації. Зокрема, у цих сертифікатах відсутній зафіксований причино-наслідковий зв’язок між фактом настання форс-мажорних обставин та їх конкретною дією на фінансово-господарську діяльність платника, а також посилання на будь-які підтвердні документи вповноважених органів.
Отже, органи ДФС не мають підстав для списання податкового боргу підприємства як безнадійного згідно з положеннями статті 101 Кодексу.