Про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон від 12.02.2015 №186-VIII

Верховна Рада України Закон від 12.02.2015 №186-VIII
Последняя редакция от 08.07.2018. Внесення змін (закон від 21.06.2018 N 2469-VIII /2469-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.02.2015

Номер 186-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.110)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 389-VIII від 12.05.2015 , ВВР, 2015, № 28, ст.250 № 2469-VIII від 21.06.2018 , ВВР, 2018, № 31, ст.241 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 336-1 такого змісту:
"Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років".
2. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2014 р., № 15, ст. 326):
1) у частині другій статті 17 слова "стихійного лиха чи катастроф" замінити словами "особливо тяжких надзвичайних ситуацій";
2) у частині першій статті 20 слова "військ Цивільної оборони" виключити.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 389-VIII від 12.05.2015 )
4. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2011 р., № 4, ст. 27) після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев’ятнадцятим.
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 186-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 336-1 такого змісту:
"Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років".
2. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2014 р., № 15, ст. 326):
1) у частині другій статті 17 слова "стихійного лиха чи катастроф" замінити словами "особливо тяжких надзвичайних ситуацій";
2) у частині першій статті 20 слова "військ Цивільної оборони" виключити.
4. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2011 р., № 4, ст. 27) після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев’ятнадцятим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!