Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання. Склад колегіального органу від 04.12.2014 №22-VIII

Верховна Рада України Постанова, Склад колегіального органу від 04.12.2014 №22-VIII
Последняя редакция от 04.11.2018. Внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Постанова, Склад колегіального органу

Дата 04.12.2014

Номер 22-VIII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.10)( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 148-VIII від 04.02.2015 , ВВР, 2015, № 10, ст.69 Законом № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Відповідно до статті 89 Конституції України, статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" утворити комітети Верховної Ради України восьмого скликання:
1) Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;
2) Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;
3) Комітет з питань бюджету;
4) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
5) Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
6) Комітет з питань економічної політики;
7) Комітет з питань європейської інтеграції;
8) Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
9) Комітет з питань запобігання і протидії корупції;
10) Комітет у закордонних справах;
11) Комітет з питань інформатизації та зв’язку;
12) Комітет з питань культури і духовності;
13) Комітет з питань науки і освіти;
14) Комітет з питань національної безпеки і оборони;
15) Комітет з питань охорони здоров’я;
16) Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
17) Комітет з питань податкової та митної політики;
18) Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
19) Комітет з питань правової політики та правосуддя;
20) Комітет з питань промислової політики та підприємництва;
21) Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;
22) Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики;
23) Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму;
( Підпункт 23 пункту 1 в редакції Постанови ВР № 148-VIII від 04.02.2015 )
24) Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення;
25) Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю;
( Підпункт 25 пункту 1 в редакції Постанови ВР № 148-VIII від 04.02.2015, Закону № 2581-VIII від 02.10.2018 )
26) Комітет з питань транспорту;
27) Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності.
2. Згідно із статтею 10 Закону України "Про приватизацію державного майна" утворити Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації.
3. Утворити Спеціальну комісію з питань демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави.
4. Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" встановити, що до складу кожного з комітетів Верховної Ради України восьмого скликання може входити не менше 6 і не більше 35 народних депутатів України.
5. Затвердити згідно із частиною першою статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (додаються).
6. Встановити, що у разі внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, проекту постанови чи іншого акта Верховної Ради України, зміст якого стосується предметів відання двох або більше парламентських комітетів, головний комітет з опрацювання такого проекту визначається на підставі статті 88 Конституції України Головою Верховної Ради України, у тому числі за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, внесеною відповідно до Регламенту Верховної Ради України, якщо рішенням Верховної Ради України опрацювання проекту такого акта не віднесено до відання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, утвореної відповідно до статті 89 Конституції України.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім пункту 3 цієї Постанови, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави.
Голова Верховної Ради УкраїниВ.ГРОЙСМАН
м. Київ
4 грудня 2014 року
№ 22-VIII
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 4 грудня 2014 року № 22-VIII
ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ
комітетів Верховної Ради України восьмого скликання
1) Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин:
економічна політика в агропромисловому комплексі;
державне регулювання агропромислового виробництва та прикладних наукових досліджень в аграрній сфері;
сільськогосподарська кооперація;
регулювання земельних відносин (крім земельних відносин у межах територій забудови);
лісове, водне та рибне господарство;
2) Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства:
будівництво та архітектура;
планування та забудова територій;
земельні відносини (у межах територій забудови);
житлово-комунальне господарство;
3) Комітет з питань бюджету:
державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини;
Державний бюджет України (включно з питаннями доходів, видатків бюджету, контролю за виконанням бюджету);
бюджетний процес;
державний внутрішній і зовнішній борг;
проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
діяльність державних фінансових органів;
діяльність Рахункової палати;
4) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування:
адміністративно-територіальний устрій України;
спеціальний статус міст Києва та Севастополя;
організація та діяльність місцевих органів виконавчої влади;
засади місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;
засади організації надання адміністративних послуг;
державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;
призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
державні символи України;
державні нагороди України;
регіональна політика, економічний розвиток регіонів;
5) Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:
охорона, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;
збереження та збалансоване використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;
екологічна безпека, попередження та ліквідація наслідків природного лиха, техногенних аварій і катастроф, діяльність державних аварійно-рятувальних служб;
радіаційна та пожежна безпека;
цивільний захист населення;
правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації;
державна політика у сфері поводження з відходами, включаючи радіоактивні та токсичні відходи;
державний моніторинг навколишнього природного середовища;
адміністративно-господарські санкції за забруднення навколишнього природного середовища;
створення, охорона та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду України;
ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
екологічне страхування та екологічний аудит;
6) Комітет з питань економічної політики:
державна економічна політика;
застава, лізинг, концесія, оренда, розподіл продукції, управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;
приватизація державного і комунального майна, націоналізація, реприватизація, банкрутство тощо;
регулювання державних закупівель;
ціни і тарифи, ціноутворення;
господарське законодавство;
державна політика у сфері побутових відходів та металобрухту;
кооперація (крім сільськогосподарської кооперації);
антимонопольна політика, розвиток економічної конкуренції, захист прав споживачів;
регуляторна політика;
7) Комітет з питань європейської інтеграції:
участь України в міжнародних інтеграційних процесах, пов’язаних з діяльністю Європейського Союзу (ЄС);
адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС), забезпечення його відповідності зобов’язанням України у рамках Ради Європи (РЄ);
оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції;
державна політика у сфері європейської інтеграції;
забезпечення міжпарламентських зв’язків у рамках співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС), Західноєвропейським Союзом (ЗЄС);
координація програм технічної допомоги Європейського Союзу (ЄС) Верховній Раді України та спеціальних навчальних програм;
надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація зазначених міжнародних договорів України;
транскордонне та міжрегіональне співробітництво з країнами Європейського Союзу (ЄС);
8) Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності:
кримінальне законодавство;
кримінально-процесуальне законодавство;
законодавство про адміністративні правопорушення;
виконання кримінальних покарань та організація і діяльність органів та установ виконання покарань;
організація та діяльність органів прокуратури, органів внутрішніх справ, податкової міліції (в частині оперативно-розшукової діяльності), інших правоохоронних органів;
оперативно-розшукова діяльність;
органи досудового розслідування;
боротьба з організованою злочинністю;
запобігання злочинам та здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;
організація охорони громадського порядку та громадської безпеки;
охоронна і детективна діяльність;
державний захист учасників кримінального судочинства та державний захист суддів, працівників правоохоронних органів;
соціальний захист працівників правоохоронних органів та членів їх сімей;
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 148-VIII від 04.02.2015 )
9) Комітет з питань запобігання і протидії корупції:
формування та реалізація антикорупційної політики;
проведення антикорупційної експертизи законопроектів, поданих суб’єктами права законодавчої ініціативи;
запобігання та протидія корупції;
запобігання корупції в діяльності юридичних осіб;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
правила етичної поведінки на публічній службі;
фінансовий контроль стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;
відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
правове регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро;
правове регулювання діяльності Національного агентства з питань протидії корупції;
діяльність інших правоохоронних і державних органів в частині їх повноважень у сфері запобігання та протидії корупції;
державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
10) Комітет у закордонних справах:
законодавче забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;
зовнішні зносини, у тому числі щодо участі України в діяльності міжнародних організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи (РЄ), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (ГУАМ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Міжпарламентський Союз (МПС) та інших, а також Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Світової організації торгівлі (СОТ) у межах повноважень Комітету;
транскордонне та міжрегіональне співробітництво (крім транскордонного та міжрегіонального співробітництва з країнами Європейського Союзу (ЄС));
надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту міжнародного договору), денонсація міжнародних договорів України (крім міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами);
співробітництво Верховної Ради України з парламентами зарубіжних держав;
співробітництво Верховної Ради України з парламентськими органами міжнародних організацій;
дипломатична служба;
11) Комітет з питань інформатизації та зв’язку:
розвиток інформаційного суспільства;
Національна програма інформатизації;
електронне урядування;
електронний документообіг;
електронний цифровий підпис;
національна система електронних інформаційних ресурсів;
телекомунікації;
поштовий зв’язок;
індустрія програмування;
кібербезпека;
технічний та криптографічний захист інформації;
питання використання радіочастотного ресурсу України;
12) Комітет з питань культури і духовності:
культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна справа, кінематографія, народні художні промисли);
мистецька діяльність (професійні творчі спілки, театри, школи естетичного виховання, концертно-гастрольна діяльність тощо);
охорона історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);
державна політика у сфері свободи совісті та релігійних організацій;
державна політика у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні;
засади благодійної діяльності;
13) Комітет з питань науки і освіти:
освіта;
наука, науково-технічна діяльність та наукові парки;
правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників;
інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів);
інтелектуальна власність;
засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз;
14) Комітет з питань національної безпеки і оборони:
національна безпека України;
законодавче забезпечення діяльності органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, органів прикордонної служби, захист державної таємниці;
правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;
оборонно-промисловий комплекс, державна система страхового фонду документації, військове та військово-технічне співробітництво України з іншими державами, а також участь України в міжнародних миротворчих операціях;
державна політика у сфері оборони;
боротьба з тероризмом;
здійснення цивільного, у тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;
військова служба, Збройні Сили України та їх реформування;
військові формування, утворені відповідно до законів України;
альтернативна (невійськова) служба;
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;
військова наука та освіта;
державна система спеціального зв’язку;
15) Комітет з питань охорони здоров’я:
законодавство про охорону здоров’я, у тому числі про медичну допомогу, лікувальну діяльність, лікарські засоби, фармацію та фармацевтичну діяльність;
державна політика у сфері боротьби із соціально небезпечними захворюваннями (СНІД, туберкульоз, наркоманія тощо);
сучасні медичні технології та медична техніка;
добровільне медичне страхування;
санаторно-курортне оздоровлення;
охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я населення;
16) Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки:
розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики;
розвиток ядерної енергетики та ядерної безпеки;
функціонування ринків енергії та енергоносіїв;
транспортування енергії та енергоносіїв;
енергозбереження;
нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії;
17) Комітет з питань податкової та митної політики:
система оподаткування, загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі), місцеві податки та збори, інші доходи бюджетів неподаткового характеру, а також страхові нарахування на фонд оплати праці;
організація та діяльність податкових органів, податкової міліції;
податкові пільги;
податковий борг та/або податкові зобов’язання;
митна справа та митні тарифи;
діяльність митних органів;
законодавче регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну;
оподаткування та діяльність державних лотерей і грального бізнесу;
бухгалтерський облік та звітність, аудиторська діяльність;
18) Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин:
додержання прав і свобод людини і громадянина;
діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства;
регулювання збирання і використання персональних даних про особу (крім захисту інформації та персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах);
етнонаціональна політика, міжнаціональні відносини та права корінних народів і національних меншин в Україні;
імміграція, біженці, вимушено переселені особи та надання притулку в Україні;
законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
співробітництво з Радою Європи (РЄ), Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері додержання (захисту) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
співробітництво з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції, Комісією ООН з прав людини відповідно до статутних завдань зазначених організацій, що збігаються з компетенцією Комітету;
співробітництво з національними установами країн - членів СНД з питань захисту прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин та міграційних процесів;
забезпечення зв’язків з українцями за кордоном;
19) Комітет з питань правової політики та правосуддя:
конституційне законодавство;
внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим;
конституційне судочинство; правовий статус Конституційного Суду України; статус суддів Конституційного Суду України;
оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України;
стандарти нормотворчої діяльності та планування законодавчої діяльності Верховної Ради України;
правовий статус Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх членів, Державної судової адміністрації України;
судоустрій, статус суддів, обрання на посади суддів безстроково, звільнення суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів та забезпечення діяльності судів;
законодавче забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів;
правовий статус Центральної виборчої комісії; членів Центральної виборчої комісії;
законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади;
статус та діяльність політичних партій, громадських об’єднань;
виконання рішень Європейського суду з прав людини;
організація та діяльність органів юстиції, виконавчої служби, нотаріату;
цивільне законодавство; адміністративне законодавство; цивільне, господарське та адміністративне судочинство (процесуальне законодавство);
надання правової допомоги громадянам, регулювання організації та діяльності адвокатури;
судова експертиза;
міжнародний комерційний арбітраж, третейське судочинство, медіація;
20) Комітет з питань промислової політики та підприємництва:
промислова політика та розвиток окремих галузей виробництва;
зовнішньоекономічна, інвестиційна діяльність, спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку, технологічні парки;
стандартизація, підтвердження відповідності, акредитація та метрологічна діяльність;
публічно-приватне партнерство;
космічна діяльність;
розвиток малого і середнього підприємництва;
розвиток підприємницької діяльності та гарантування прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
21) Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України:
Регламент Верховної Ради України та парламентські процедури;
правовий статус народних депутатів України;
надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;
дострокове припинення повноважень народного депутата України;
несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;
правовий статус депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів України;
правовий статус комітетів та комісій Верховної Ради України;
дисципліна та дотримання норм депутатської етики;
матеріально-побутове забезпечення діяльності народних депутатів України;
організація роботи Верховної Ради України та контроль за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів;
кошторис Верховної Ради України;
22) Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики:
державна політика у сфері інформації та інформаційної безпеки;
забезпечення свободи слова;
права громадян на інформацію;
друковані, електронні засоби масової інформації та Інтернет;
висвітлення діяльності Верховної Ради України;
засади здійснення рекламної діяльності;
23) Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму:
державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин;
державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
державна політика сприяння становленню інституту сім’ї, допомоги сім’ям з дітьми, захисту безпритульних дітей;
демографічна політика;
національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
державна молодіжна політика;
фізична культура;
спорт та спортивна діяльність;
туризм і туристична діяльність;
курорти та рекреаційна діяльність;
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 148-VIII від 04.02.2015 )
24) Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення:
державна політика у сфері соціального захисту громадян;
державне соціальне страхування;
запровадження соціального медичного страхування;
соціальні гарантії, забезпечення достатнього життєвого рівня людини;
державна політика у сфері регулювання трудових відносин та зайнятості населення;
розвиток соціального партнерства та діяльність об’єднань громадян сторін соціального партнерства;
діяльність соціальних фондів;
державна політика у сфері пенсійного забезпечення;
( Абзац десятий пункту 24 виключено на підставі Постанови ВР № 148-VIII від 04.02.2015 )
25) Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю:
правовий статус і соціальний захист осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, учасників війни (у тому числі з числа учасників антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, Революції Гідності), жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих зазначених вище осіб, дітей війни, осіб похилого віку і регулювання діяльності їх громадських об’єднань;
соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні;
законодавче забезпечення увічнення пам’яті загиблих при захисті Батьківщини;
соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань;
реабілітація ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
законодавче регулювання надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
законодавче регулювання гуманітарної допомоги;
( Пункт 25 в редакції Постанови ВР № 148-VIII від 04.02.2015, Закону № 2581-VIII від 02.10.2018 )
26) Комітет з питань транспорту:
залізничний транспорт;
автомобільний транспорт;
повітряний транспорт;
водний транспорт;
дорожнє господарство;
27) Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності:
грошово-кредитна політика;
банки та банківська діяльність;
валютне регулювання;
правовий режим цінних паперів та фондового ринку;
діяльність небанківських фінансових установ (та суб’єктів) страхової діяльності;
функціонування фінансових ринків та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
функціонування платіжних систем та електронної комерції;
повернення заощаджень населенню;
28) Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації:
контроль за дотриманням законодавства про приватизацію;
контроль за виконанням Державної програми приватизації;
контроль за діяльністю органів приватизації.
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання
Верховна Рада України
постановляє:
1. Відповідно до статті 89 Конституції України, статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" утворити комітети Верховної Ради України восьмого скликання:
1) Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;
2) Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;
3) Комітет з питань бюджету;
4) Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
5) Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
6) Комітет з питань економічної політики;
7) Комітет з питань європейської інтеграції;
8) Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
9) Комітет з питань запобігання і протидії корупції;
10) Комітет у закордонних справах;
11) Комітет з питань інформатизації та зв’язку;
12) Комітет з питань культури і духовності;
13) Комітет з питань науки і освіти;
14) Комітет з питань національної безпеки і оборони;
15) Комітет з питань охорони здоров’я;
16) Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
17) Комітет з питань податкової та митної політики;
18) Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
19) Комітет з питань правової політики та правосуддя;
20) Комітет з питань промислової політики та підприємництва;
21) Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!