Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів. Закон від 18.06.2014 №1519-VII

Верховна Рада України Закон від 18.06.2014 №1519-VII
Последняя редакция от 18.06.2014. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.06.2014

Номер 1519-VII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1124)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками";
абзац перший частини першої після слова "статі" доповнити словом "інвалідності".
2. Частину третю статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти в такій редакції:
"Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін "дискримінація за ознакою інвалідності" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 червня 2014 року
№ 1519-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками";
абзац перший частини першої після слова "статі" доповнити словом "інвалідності".
2. Частину третю статті 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти в такій редакції:
"Терміни "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін "дискримінація за ознакою інвалідності" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!