Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обовязок і військову службу". Закон від 18.09.2003 №1179-IV

Верховна Рада України Закон від 18.09.2003 №1179-IV
Последняя редакция от 18.09.2003. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.09.2003

Номер 1179-IV

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.94 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) такі зміни:
1) у статті 8:
частину першу після слів "підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" доповнити словами "підготовку у військових оркестрах";
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок підготовки до військової служби у військових оркестрах визначається Міністерством оборони України";
2) частину першу статті 12 після слів "ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою" доповнити словами "у військових оркестрах".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
18 вересня 2003 року
N 1179-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) такі зміни:
1) у статті 8:
частину першу після слів "підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" доповнити словами "підготовку у військових оркестрах";
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок підготовки до військової служби у військових оркестрах визначається Міністерством оборони України";
2) частину першу статті 12 після слів "ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою" доповнити словами "у військових оркестрах".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.