Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України Постанова від 25.11.2020 №1172
Последняя редакция от 25.11.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 25.11.2020

Номер 1172

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 листопада 2020 р. № 1172
Київ
Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832; 2020 р., № 23, ст. 844), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1172
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
1. У пункті 8:
1) доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
"12) геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі досліднопромислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на континентальному шельфі та виключної (морської) економічної зони акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Українио та/або господарським товариством, 100 відсотків акцій якого належить акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Українио, строком на 30 років.о.
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять п’ятим;
2) абзац двадцять четвертий після цифр "11" доповнити цифрами ", 12".
2. У пункті 13:
абзац перший після слів "справляється збір" доповнити словами і цифрами "(крім випадку надання дозволу, передбаченого підпунктом 12 пункту 8 цього Порядку)";
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"За надання дозволу у випадку, передбаченому підпунктом 12 пункту 8 цього Порядку, справляється збір у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні при глибинах моря до 100 метрів та 1 відсоток початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні при глибинах моря понад 100 метрів.о.
У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 листопада 2020 р. № 1172
Київ
Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832; 2020 р., № 23, ст. 844), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2020 р. № 1172
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
1. У пункті 8:
1) доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
"12) геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі досліднопромислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) на континентальному шельфі та виключної (морської) економічної зони акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Українио та/або господарським товариством, 100 відсотків акцій якого належить акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Українио, строком на 30 років.о.
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять п’ятим;
2) абзац двадцять четвертий після цифр "11" доповнити цифрами ", 12".
2. У пункті 13:
абзац перший після слів "справляється збір" доповнити словами і цифрами "(крім випадку надання дозволу, передбаченого підпунктом 12 пункту 8 цього Порядку)";
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +