Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Закон від 27.03.2014 №1166-VII

Верховна Рада України Закон від 27.03.2014 №1166-VII
Последняя редакция от 19.12.2018. Внесення змін (закон від 07.06.2018 N 2449-VIII /2449-19/)
Документ подготовлен в системе iplex
7. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами):
1) пункт 3 частини першої статті 3 виключити;
2) текст статті 12 викласти у такій редакції:
"Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
3) у статті 12-3 слово "першої" виключити;
4) розділ IV "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити.
( Положення пункту 7 розділу II визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 9-р/2018 від 07.11.2018 )
8. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2013 р., № 47, ст. 658; 2014 р., № 10, ст. 115):
1) пункт 13 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
"13) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини";
2) у статті 8:
частину п’ятнадцяту викласти у такій редакції:
"15. Сума єдиного внеску, зазначеного у частині п’ятій, абзаці другому частини шостої (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), частинах сьомій - дев’ятій, дванадцятій - чотирнадцятій цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 2,5843 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 5,2397 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,8860 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 88,2899 відсотка";
частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
"18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини шостої та частині десятій цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 2,7488 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 97,2512 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини шостої цієї статті (сума єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)";
частину двадцять третю викласти у такій редакції:
"23. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,4410 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 98,5590 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,3661 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 4,6449 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 93,9891 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,3808 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 4,4463 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 94,1729 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п’ятому частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,3120 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 4,4607 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 4,2246 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 90,0027 відсотка";
3) абзац третій частини шостої статті 10 викласти у такій редакції:
"на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування - 34,3 відсотка, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 0,5 відсотка, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 1,7 відсотка, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 1,61 відсотка".
9. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
1) частину третю статті 1-2 виключити;
2) пункт 3 статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Пільги, передбачені першим реченням абзацу першого цього пункту, надаються військовослужбовцям та членам їх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;
3) абзаци третій і четвертий пункту 5 статті 12 замінити одним абзацом такого змісту:
"Пільги, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються військовослужбовцям і членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
4) у статті 14:
підпункт 1 пункту 1 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Пільги, передбачені підпунктом "б" підпункту 1 цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
пункт 3 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Пільги, передбачені підпунктом 2 цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
10. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
1) у статті 21:
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Пільги, передбачені цією частиною щодо безоплатного проїзду у відпустку, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
абзаци другий - четвертий частини одинадцятої замінити одним абзацом такого змісту:
"Пільги, передбачені цією частиною, надаються особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
2) частину третю статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Пільги, передбачені цією частиною, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
11. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
1) частину четверту статті 117 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Пільги, передбачені цією частиною, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
2) частину другу статті 120 викласти у такій редакції:
"2. Пільги, передбачені частиною першою цієї статті, надаються особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членам їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
( Пункт 12 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015 )
( Пункт 13 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
14. Перше речення пункту 7 частини першої статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 2003 р., № 16, ст. 125) після слів "оплати комунальних послуг" доповнити словами "у межах норм, встановлених законодавством".
15. У пункті "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2005 р., № 26, ст. 355; 2007 р., № 16, ст. 215; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78):
1) абзац перший після слів "освітленням і опаленням" доповнити словами "в межах норм, встановлених законодавством";
2) абзаци другий - четвертий замінити одним абзацом такого змісту:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
16. Частину п’яту статті 29 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
17. Частину п’яту статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310) викласти у такій редакції:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
18. Частину третю статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
19. Частину третю статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
( Пункт 20 розділу ІІ втратив чинність на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014 )
21. Розділ XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403 із наступними змінами) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, соціальні послуги та виплати, передбачені цим Законом, здійснюються за рахунок коштів, які надходять від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат такий дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету м. Севастополя".
22. Розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2013 р., № 24, ст. 243) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, соціальні послуги та матеріальне забезпечення, передбачені цим Законом, здійснюються за рахунок коштів, які надходять від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат такий дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету м. Севастополя".
23. У частині другій статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2012 р., №№ 12-13, ст. 82) цифри "80" замінити цифрами "70".
24. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 404-VII):
( Підпункт 1 пункту 24 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015 )
2) у статті 37:
у частині першій цифри "80" замінити цифрами "70";
частину тринадцяту виключити.
25. В абзаці першому частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2012 р., № 12-13, ст. 82) цифри "80" замінити цифрами "70".
26. Частину одинадцяту статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) виключити.
( Пункт 27 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 2449-VIII від 07.06.2018 )
28. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами):
1) статтю 136 виключити;
2) у частині третій статті 138 цифри "80" замінити цифрами "70".
29. Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити пунктом 14-4 такого змісту:
"14-4. Установити, що громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, виплата пенсій та надання соціальних послуг, передбачених цим Законом, здійснюються за рахунок коштів, які надходять від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат такий дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету м. Севастополя.
Громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримали громадянства Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, мають право на отримання виплат згідно з цим Законом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
( Розділ III виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 )
IV. Прикінцеві положення
1. Зміни, передбачені розділом I цього Закону, набирають чинності з 1 квітня 2014 року, крім:
пунктів 4-9 щодо оподаткування доходів фізичних осіб, які набирають чинності з 1 липня 2014 року;
( Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014, з урахуванням змін, внесених Законом № 1588-VII від 04.07.2014 )
абзацу третього пункту 15 щодо збільшення ставок акцизного податку на пиво, який набирає чинності з 1 травня 2014 року;
абзацу третього пункту 15 щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 липня 2014 року;
( Абзац четвертий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014 )
абзацу третього пункту 15 щодо збільшення ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, який набирає чинності з 1 липня 2014 року;
( Абзац п'ятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014 )
абзацу сімнадцятого пункту 36 щодо тимчасового встановлення ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання на тютюнові вироби, який набирає чинності з 1 липня 2014 року;
( Абзац шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014 )
пункту 28 щодо запровадження індексації нормативної грошової оцінки для визначення бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.
2. Зміни, передбачені розділами II і III, набирають чинності з 1 квітня 2014 року, крім:
абзацу другого підпункту 3 пункту 3, підпунктів 2 і 3 пункту 8, пункту 23, абзацу другого підпункту 2 пункту 24, пункту 25, підпункту 2 пункту 28 розділу II цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2014 року;
пункту 7, підпункту 1 пункту 8 розділу II цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2014 року.
3. Установити, що скорочення загальної чисельності відповідно до положень цього Закону та розрахунки із звільненими особами здійснюються до 31 грудня 2014 року.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
27 березня 2014 року
№ 1166-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
абзац другий підпункту 14.1.112 виключити;
підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:
"14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:
а) для цілей розділу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів приладового обліку;
б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому підпунктом "а" цього пункту";
у підпункті 14.1.150 виключити слова "за виключенням агломерації руд з термічною обробкою" та слова "(без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури)".
2. Статтю 43 доповнити пунктом 43.6 такого змісту:
"43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані".
3. В абзаці першому пункту 151.1 статті 151 цифри "16" замінити цифрами "18".
4. У статті 164:
у пункті 164.2:
підпункт 164.2.8 викласти в такій редакції: