Розяснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами"

Державна служба статистики України Розяснення від 16.07.2018 №17.4-12/29
Последняя редакция от 16.07.2018. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна служба статистики України

Тип Розяснення

Дата 16.07.2018

Номер 17.4-12/29

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
16.07.2018 N 17.4-12/29
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______________ І. Вернер
16 липня 2018 р.
Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами"
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" (далі - форма).
2. Форма уміщує дані станом на кінець останнього дня звітного періоду в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
3. Форма уключає інформацію за показниками, які базуються на даних рахунків 18, 34, 36, 37, 51, 55, 61, 62, 63, 68 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), міжнародних стандартів фінансової звітності.
4. Форма уміщує дані щодо заборгованості за зовнішньоторговельними операціями щодо контрагента-нерезидента (іноземного покупця або постачальника) за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки).
5. Форма не уключає дані щодо заборгованості за фінансовими зобов'язаннями, наприклад за кредитами, залученими як від банків, так і від будь-яких інших кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), отриманої фінансової допомоги, заборгованості за договорами фінансового лізингу та роялті, за акціями тощо.
6. Показник "Заборгованість за розрахунками з нерезидентами за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки)" відображає обсяги довгострокової заборгованості (рядок 010 графи 1 і 4) та поточної заборгованості (рядок 010 графи 2 і 5), у тому числі простроченої поточної заборгованості (рядок 010 графи 3 і 6).
7. Обсяги простроченої заборгованості у формі відображаються з урахуванням статті 530 Цивільного кодексу України.
8. Форма уміщує місце для письмових пояснень у разі суттєвих змін обсягів зазначених показників порівняно з попереднім періодом звітного року.
9. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" від 22 жовтня 2014 року N 17.4-12/35 є недійсними.
Директор департаменту
структурної статистики та статистики фінансів підприємств
М. Кузнєцова
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
16.07.2018 N 17.4-12/29
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______________ І. Вернер
16 липня 2018 р.
Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами"
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" (далі - форма).
2. Форма уміщує дані станом на кінець останнього дня звітного періоду в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
3. Форма уключає інформацію за показниками, які базуються на даних рахунків 18, 34, 36, 37, 51, 55, 61, 62, 63, 68 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), міжнародних стандартів фінансової звітності.
4. Форма уміщує дані щодо заборгованості за зовнішньоторговельними операціями щодо контрагента-нерезидента (іноземного покупця або постачальника) за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки).
5. Форма не уключає дані щодо заборгованості за фінансовими зобов'язаннями, наприклад за кредитами, залученими як від банків, так і від будь-яких інших кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), отриманої фінансової допомоги, заборгованості за договорами фінансового лізингу та роялті, за акціями тощо.
6. Показник "Заборгованість за розрахунками з нерезидентами за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки)" відображає обсяги довгострокової заборгованості (рядок 010 графи 1 і 4) та поточної заборгованості (рядок 010 графи 2 і 5), у тому числі простроченої поточної заборгованості (рядок 010 графи 3 і 6).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!