Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї. Закон від 16.12.2009 №1767-VI

Верховна Рада України Закон від 16.12.2009 №1767-VI
Последняя редакция от 30.09.2016. Внесення змін (закон від 07.09.2016 N 1490-VIII /1490-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.12.2009

Номер 1767-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.77 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1490-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, N 41, ст.635 ) ( У назві та тексті Закону слово "інвалідів" замінено словами "осіб з інвалідністю" згідно із Законом N 1490-VIII від 07.09.2016 )
Верховна Рада України
постановляє:
Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї, вчинені 13 грудня 2006 року в м. Нью-Йорку, ратифікувати (додаються).
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
16 грудня 2009 року
N 1767-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї
Верховна Рада України
постановляє:
Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї, вчинені 13 грудня 2006 року в м. Нью-Йорку, ратифікувати (додаються).