Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового звязку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України. Перелік від 21.09.2007 №338

Національний банк України Постанова, Перелік, Положення від 21.09.2007 №338
Последняя редакция от 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 03.01.2019 N 15 /v0015500-19/)
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Положення

Дата 21.09.2007

Номер 338

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.09.2007 № 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2007 р.
за № 1220/14487
Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
( Назва Постанови в редакціїПостанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 589 від 30.12.2010 № 118 від 26.04.2011 № 304 від 16.07.2012 № 387 від 20.09.2012 № 637 від 07.10.2014 № 255 від 15.04.2015 № 392 від 19.06.2015 № 383 від 07.09.2016 № 126 від 11.12.2017 № 97 від 06.09.2018 № 131 від 28.11.2018 № 13 від 03.01.2019 № 15 від 03.01.2019 )
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції"; Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
1. Затвердити Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 № 259, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за № 622/5813;
Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 № 352, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за № 818/7106;
постанову Правління Національного банку України від 17.02.2004 № 49 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за № 261/8860;
пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 493 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 32/10312;
постанову Правління Національного банку України від 25.08.2005 № 313 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.09.2005 за № 1023/11303;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 01.09.2005 № 326 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2005 за № 1073/11353.
4. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О.В.Савченка, Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко), начальників територіальних управлінь Національного банку України.
6. Постанова набирає чинності 1 січня 2008 року.
В.о. ГоловиА.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.09.2007 № 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2007 р.
за № 1220/14487
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
( У тексті Положення слова "фахівці", "вповноважені працівники" у всіх відмінках та числах замінено словами "уповноважені працівники" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )( Назва Положення із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( У тексті Положенняслова "керівник перевірки" в усіх відмінкахзаміненословами "директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі - Закон), інших нормативних актів України з метою встановлення єдиного порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) виїзних і невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону (далі - ліцензія), вимог валютного законодавства України, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
( Пункт 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
1.2. Це Положення визначає порядок проведення виїзних та невиїзних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів (далі - банки), небанківських фінансових установ, їх відокремлених підрозділів і структурних одиниць цих підрозділів, а також операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію (далі - фінансові установи), з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України, а також установлює порядок проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти банків (фінансових установ) (далі - пункти обміну).
( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 304 від 16.07.2012; в редакції Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
1.3. Перевірки банків (фінансових установ) з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі - перевірки) проводять уповноважені працівники структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного нагляду за банками (фінансовими установами) (далі - Департамент), з метою дотримання банками (фінансовими установами) вимог валютного законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку (далі - валютне законодавство). Перевірки здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків. До перевірок належать виїзні та невиїзні перевірки.
( Абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 118 від 26.04.2011, № 255 від 15.04.2015, № 392 від 19.06.2015, № 383 від 07.09.2016, № 15 від 03.01.2019 )
Виїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками Департаменту (далі - уповноважені працівники) за місцезнаходженням банків (фінансових установ), що перевіряються. Зазначені перевірки проводяться відповідно до вимог глав 1 - 4, 6 та 7 цього Положення.
( Абзац другий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 19.06.2015, № 15 від 03.01.2019 )
Невиїзними перевірками є позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками в приміщеннях Департаменту на підставі даних статистичної звітності та/або інших документів. Невиїзні перевірки проводяться відповідно до вимог глави 1, пунктів 2.2, 2.3, 2.5-2.7, 2.8, 2.13 глави 2, пунктів 3.1, 3.10 глави 3, пунктів 4.1 - 4.3, 4.9, 4.10 глави 4, глави 5, пунктів 6.1 - 6.4, 6.7, 6.8 глави 6, глави 7 цього Положення.
( Абзац третій пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 392 від 19.06.2015, № 383 від 07.09.2016, № 15 від 03.01.2019 )
1.4. Перевірки кас банків (фінансових установ) і пунктів обміну проводяться уповноваженими працівниками щодо дотримання ними встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - валютно-обмінні операції). Перевірки кас банків (фінансових установ) і пунктів обміну здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків. Організація, проведення та оформлення матеріалів за результатами проведення таких перевірок здійснюються відповідно до глави 8 цього Положення.
( Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015; в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Пункт 1.5 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
1.5. Терміни в Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у Законі, Положенні про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499), Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902, та інших нормативно-правових актах України.
( Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016;із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2. Організація проведення перевірок
2.1. Планові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] проводять уповноважені працівники відповідно до плану перевірок, який складає щороку Департамент та затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту (далі - план перевірок). Складання та затвердження плану перевірок здійснюються без урахування перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
До плану перевірок уключаються банки та фінансові установи, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків діяльності банків (фінансових установ).
( Абзац другий пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац третій пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Пункт 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 126 від 11.12.2017 )
2.2. Позапланові виїзні або невиїзні перевірки проводять уповноважені працівники за наявності обґрунтованих підстав, до яких належать:
результати аналізу статистичної звітності, інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), отримані від банку/фінансової установи, що можуть свідчити про порушення валютного законодавства, ознаки здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність);
( Абзац другий пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 126 від 11.12.2017 )
інформація, отримана Національним банком, зокрема від державних органів, про факти, що можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства, законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), здійснення ризикової діяльності;
негативні тенденції на валютному ринку України, що виявлені під час виконання Національним банком законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України;
результати перевірок з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
( Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Підставою для проведення позапланової перевірки може бути також наявність у Департаменту інформації, зокрема одержаної під час надання банками (фінансовими установами) відповідних пакетів документів, щодо здійсненої або запланованої реорганізації банку (фінансової установи) чи його (її) підрозділів або щодо припинення діяльності підрозділів банку (фінансової установи);
( Пункт 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )( Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 304 від 16.07.2012 )
2.3. Під час проведення планових та позапланових перевірок уповноважені працівники використовують комплексний метод (лише для виїзних перевірок) або метод за окремими питаннями, суцільний або вибірковий порядок.
Планові виїзні перевірки банків (фінансових установ) проводяться на підставі виданого робочій групі письмового доручення (далі - доручення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного директором Департаменту або посадовою особою Національного банку, яка на підставі розпорядчого акта Національного банку має повноваження на вчинення дій, визначених цим Положенням (далі - уповноважена особа Національного банку).
( Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Планова виїзна перевірка банку (фінансової установи) здійснюється відповідно до програми перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають перевірці. Програма перевірки оформляється у формі додатка до доручення та є невід’ємною його частиною.
( Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Програма планової виїзної перевірки банку (фінансової установи) затверджується директором Департаменту або уповноваженою особою Національного банку.
( Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2.4. Комплексний метод перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або їх клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці, щодо їх відповідності валютному законодавству, та охоплює всі питання валютного регулювання та нагляду відповідно до законодавства України.
( Пункт 2.4 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2.5. Перевірка методом за окремими питаннями передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності окремим нормам валютного законодавства та може охоплювати лише одне або декілька питань, які підлягають валютному регулюванню та нагляду відповідно до законодавства України.
( Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2.6. Суцільний порядок перевірки передбачає перевірку всіх без винятку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо відповідності цих операцій валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та окремим нормам валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями.
2.7. Вибірковий порядок перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що вибрані уповноваженими працівниками на власний розсуд та проводилися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності чинному в цей період валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та щодо відповідності цих операцій деяким нормам чинного в період, що підлягає перевірці, валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями. Передусім вибірці підлягають безготівкові валютні операції на суму, що перевищує еквівалент 50 000 євро, та операції з готівковою іноземною валютою на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком.
( Пункт 2.8 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2.8. До здійснення перевірки не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку (фінансової установи), членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку (фінансової установи), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку (фінансової установи), мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв’язки з банком (фінансовою установою), що перевіряється. Обов’язок повідомлення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на такого працівника Національного банку до початку перевірки банку (фінансової установи). Національний банк негайно відстороняє (усуває) працівника Національного банку, залученого до перевірки, від проведення перевірки та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", у разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчать про наявність у такого працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів. Національний банк має право залучити іншого працівника до проведення перевірки замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку.
( Пункт 2.8 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2.9. Для проведення виїзної перевірки з уповноважених працівників утворюється робоча група. Керівник та заступник керівника робочої групи призначаються зі складу її членів. Чисельність робочої групи визначається залежно від періоду та обсягу матеріалів, що підлягають виїзній перевірці. Мінімальний склад робочої групи - 2 особи.
( Абзац перший пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Якщо перевіряється незначний обсяг матеріалів, то виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи, тобто одним уповноваженим працівником Департаменту, який у такому разі виконує обов'язки керівника робочої групи.
( Абзац другий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015 )
2.10. Доручення є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок.
( Абзац перший пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018, № 15 від 03.01.2019 )
Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за письмовим дорученням Голови Національного банку або заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту, що оформляється у формі розпорядчого акта Національного банку.
( Абзац другий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 131 від 28.11.2018, № 15 від 03.01.2019 )
Розпорядчий акт Національного банку є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].
( Абзац третій пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 131 від 28.11.2018 )
У розпорядчому акті Національного банку про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:
( Абзац четвертий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);
підстава і мета перевірки;
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);
перелік питань, що підлягають перевірці;
склад робочої групи, її керівник та заступник керівника (прізвища й ініціали уповноважених працівників) або прізвище та ініціали уповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
( Абзац десятий пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постаноою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
інше (у разі потреби).
( Абзац дванадцятий пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )( Абзац тринадцятий пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )( Пункт глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 392 від 19.06.2015 )
2.11. У дорученні на проведення виїзної перевірки зазначаються:
( Абзац перший пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 15 від 03.01.2019 )
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи), що перевірятиметься;
підстава проведення перевірки;
склад робочої групи, її керівник та заступник керівника (прізвища та ініціали уповноважених працівників) або прізвище та ініціали уповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
( Абзац четвертий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постаноою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
метод проведення перевірки (комплексний чи за окремими питаннями);
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);
інше (у разі потреби).
( Абзац дев'ятий пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац деcятий пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац десятий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 97 від 06.09.2018 )
У дорученні може бути встановлено право керівника/заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) під час проведення виїзної перевірки самостійно або за погодженням з керівником перевірки доповнювати чи уточнювати перелік питань, за якими проводитиметься виїзна перевірка, а також розширювати період, який охоплюється перевіркою.
( Абзац пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 97 від 06.09.2018, № 15 від 03.01.2019 )
2.12. Керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) подає керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) банку (фінансової установи), що перевіряється [далі - керівник банку (фінансової установи)], оригінал доручення (розпорядчого акта Національного банку) на проведення виїзної перевірки.
( Примітку 1 пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 131 від 28.11.2018; в редакції Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2.13. Виїзні та невиїзні перевірки проводяться у строки, що потрібні й достатні для виконання запланованого обсягу перевірки.
Строк проведення виїзної перевірки до 30 робочих днів уключно.
( Абзац другий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )
Зазначений строк може бути продовжений до 60 робочих днів керівником перевірки шляхом доповнення до доручення.
( Абзац третій пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018, № 15 від 03.01.2019 )( Абзац четвертий пункту 2.14 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 97 від 06.09.2018 )( Абзац п'ятий пункту 2.14 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 97 від 06.09.2018 )( Пункт 2.15 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
2.14. Виїзні перевірки організовуються таким чином, щоб не порушувати режим роботи банків (фінансових установ), що перевіряються.
Директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку має право прийняти письмове рішення про відміну розпочатої планової виїзної перевірки, у якому повинні зазначатися причини її відміни.
( Абзац другий пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 97 від 06.09.2018, № 15 від 03.01.2019 )
3. Порядок проведення перевірок
3.1. Для підготовки до виїзної перевірки членам робочої групи (уповноваженому працівнику) надається до п'яти робочих днів для планових та до трьох робочих днів для позапланових перевірок.
( Абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
Протягом цього часу в разі проведення виїзної перевірки керівник/заступник керівника робочої групи інформує її членів про завдання (рекомендації, указівки) перевірки, а також проводить інструктаж щодо порядку взаємодії з працівниками банку (фінансової установи) під час проведення виїзної перевірки, у тому числі стосовно суворого дотримання етичних норм спілкування.
( Абзац другий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
До початку проведення виїзної або невиїзної перевірки члени робочої групи (уповноважений працівник) зобов'язані:
вивчити матеріали попередніх перевірок (якщо є) з метою подальшого контролю за тими напрямами роботи банку (фінансової установи), за якими раніше були виявлені порушення валютного законодавства та/або виявлені під час попередніх перевірок ризики допущення порушень внаслідок недосконалості процедур внутрішнього контролю;
( Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 637 від 07.10.2014 )
провести аналіз інформації, що міститься у звітності та інших документах, отриманих Департаментом (зокрема шляхом отримання Департаментом доступу до електронних документів, їх копій, отримання копій електронних документів) у зв'язку з діяльністю банку (фінансової установи), за період, що підлягає перевірці;
( Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
деталізувати питання, що підлягають перевірці, на підставі результатів аналізу вищезазначеної інформації, а також відповідно до доручення на перевірку.
3.2. Про проведення планової виїзної перевірки, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, Департамент зобов'язаний повідомити керівника банку (фінансової установи) не пізніше ніж за 10 днів до її початку.
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 19.06.2015, № 383 від 07.09.2016, № 15 від 03.01.2019 )
Позапланову виїзну перевірку, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, розпочинають з повідомлення (або не повідомляючи) керівника банку (фінансової установи), пункту обміну про початок її здійснення. Рішення про потребу та терміни здійснення попереднього повідомлення керівника банку (фінансової установи) приймає директор Департаменту або уповноважена особа Національного банку.
( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.3. Про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] повідомляється в письмовій формі. Повідомлення про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] може містити вимоги щодо проведення відповідних підготовчих заходів, а саме: підготовки потрібних для перевірки документів, виділення ізольованого службового приміщення для робочої групи (уповноваженого працівника), обладнання його технічними засобами, подання до початку перевірки потрібних для процесу підготовки до перевірки матеріалів та інформації.
( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.4. Члени робочої групи або уповноважений працівник (якщо виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи) проводять виїзну перевірку на підставі доручення (розпорядчого акта Національного банку) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює), які пред’являються керівнику банку (фінансової установи) або особі, яка виконує його обов'язки.
( Абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 637 від 07.10.2014, № 383 від 07.09.2016, № 131 від 28.11.2018, № 15 від 03.01.2019 )
Банк (фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за наявності в уповноважених працівників (працівника) доручення (розпорядчого акта Національного банку) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) допустити уповноважених працівників (працівника) до проведення виїзної перевірки.
( Абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )( Пункт 3.4 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 304 від 16.07.2012 )
3.5. Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний виділити робочій групі (уповноваженому працівнику) на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів на паперових носіях, комп'ютерною технікою, калькулятором, забезпечити можливість користуватися технічними засобами, зазначеними у підпункті "2" пункту 4.1 глави 4 цього Положення.
( Абзац перший пункту 3.5 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
На весь період виїзної перевірки вхід у це приміщення особам, які не є членами робочої групи, без дозволу керівника/заступника керівника робочої групи забороняється.
( Абзац другийпункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Якщо виділити окреме від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольоване службове приміщення неможливо, то робочій групі, виходячи з її чисельності, за згодою її керівника виділяється окреме робоче місце від працівників, обладнане згідно з вимогами абзацу першого цього пункту таким чином, щоб забезпечити належні умови для її роботи.
3.6. Банк (фінансова установа) під час проведення виїзної перевірки зобов’язаний подати документи [надати доступ до електронних документів, даних, які містить система відеоспостереження, отриманих під час реєстрації та архівації відеосигналу відповідно до вимог нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень (далі - дані відеоархіву), їх копій та/або надати копії електронних документів] та інші матеріали, що вимагають члени робочої групи (уповноважений працівник), до службового приміщення на робоче місце членів робочої групи (уповноваженого працівника) в установлені ними (ним) терміни та порядку. Керівник банку (фінансової установи) або уповноважена ним особа в разі неможливості подання документів (надання доступу до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надання копій електронних документів) на вимогу членів робочої групи (уповноваженого працівника) зобов’язаний надати керівникові/заступнику керівника робочої групи (уповноваженому працівнику) письмове пояснення з цього приводу.
( Абзац перший пункту 3.6 глави 3 в редакції Постанов Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 15 від 03.01.2019 )
Після закінчення робочого дня документи та матеріали на паперових носіях зберігаються у вогнетривкій шафі в службовому приміщенні, що виділене для розміщення робочої групи (уповноваженого працівника), якою (яким) проводиться виїзна перевірка. За потреби всі або частина цих матеріалів і документів щодня можуть повертатися членами робочої групи (уповноваженим працівником) працівникам банку (фінансової установи) на місця їх постійного зберігання (використання).
( Абзац другийпункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.7. Під час проведення виїзної перевірки з ініціативи керівника/заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) або банку (фінансової установи) отримання та повернення документів і матеріалів можуть здійснюватися із зазначенням часу, засвідченим підписом керівника робочої групи та підписом керівника банку (фінансової установи) або уповноваженої особи банку (фінансової установи), у відповідних актах приймання-передавання документів, які складаються в двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).
( Пункт 3.7 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
3.8. Виділене робочій групі (уповноваженому працівнику) для проведення виїзної перевірки приміщення (або вогнетривка шафа) після закінчення робочого дня може опечатуватися одним з її членів.
3.9. Виїзні перевірки можуть проводитися шляхом вивчення документів (у тому числі електронних документів), інформації, що міститься в базах даних банку (фінансової установи), співбесід з працівниками банку (фінансової установи), проведення підрахунків, з’ясування процедур внутрішнього контролю за проведенням валютних операцій.
( Пункт 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 637 від 07.10.2014, № 383 від 07.09.2016 )
3.10. Обсяг документів, матеріалів та їх вигляд (оригінали або копії), що запитуються для проведення виїзної або невиїзної перевірки, визначає керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) з урахуванням обсягу валютних операцій, які проводив банк (фінансова установа) протягом періоду, що перевіряється, завдань виїзної або невиїзної перевірки, методу (комплексного або за окремими питаннями) та порядку (суцільного або вибіркового) перевірки.
( Абзац першийпункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Банк (фінансова установа) подає всі документи, матеріали (надає доступ до всіх електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надає копії електронних документів, даних відеоархіву), що запитує робоча група (уповноважений працівник) з метою проведення виїзної або невиїзної перевірки, уключаючи установчі документи; протоколи засідань органів управління банку (фінансової установи); накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками банку (фінансової установи); акти внутрішнього контролю; акти перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти), акти виконаних робіт (наданих послуг), вантажні митні декларації; первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи; документи, що пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності банку (фінансової установи).
( Абзац другийпункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 15 від 03.01.2019 )
Банк (фінансова установа) подає на запит(и) керівника/заступника керівника робочої групи (уповноваженого працівника) документи, матеріали, зазначені в абзаці другому пункту 3.10 глави 3 цього Положення, у визначених в запиті(ах) обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та носіях інформації.
( Абзац третійпункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016, в редакціїПостанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
Копії документів, які надаються на паперових носіях, мають бути належним чином засвідчені банком (фінансовою установою).
( Абзац пункту 3.10 глави 3 в редакціїПостанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
3.11. Відокремлені підрозділи банків (фінансових установ), а також структурні одиниці цих підрозділів з метою забезпечення проведення виїзної або невиїзної перевірки цих підрозділів зобов'язані подавати оригінали або копії всіх документів, матеріалів (надавати доступ до всіх електронних документів, даних відеоархіву їх копій та/або надавати копії електронних документів, даних відеоархіву), що запитує робоча група/уповноважений працівник згідно з вимогами пункту 3.10 глави 3 цього Положення.
( Пункт 3 глави 3 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 118 від 26.04.2011;в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
4. Права та обов'язки уповноважених працівників і керівника банку (фінансової установи)
4.1. Уповноважені працівники під час проведення перевірок мають право:
1) під час проведення виїзних перевірок входити/виходити до/із приміщення банку (фінансової установи), у тому числі до приміщень, що використовуються для зберігання документів (до архіву), де здійснюється комп'ютерне оброблення даних, каси разом [за ініціативи керівника/заступника керівника робочої групи або банку (фінансової установи)] із працівниками банку (фінансової установи);
( Підпункт 1 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
2) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, мережею Інтернет, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку (фінансової установи) технічні та програмні засоби;
3) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) потрібні для перевірки документи та матеріали (у тому числі отримувати доступ до електронних документів, їх копій та/або отримувати копії електронних документів);
( Підпункт 3 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
4) під час проведення виїзної перевірки виносити за межі банку (фінансової установи) копії документів, у тому числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, [електронні документи, їх копії], що можуть свідчити про порушення банком (фінансовою установою) валютного законодавства, ознаки здійснення банком ризикової діяльності;
5) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) довідки та усні роз'яснення, від керівників банку (фінансової установи) та/або підрозділів банку (фінансової установи), які здійснюють валютні операції, письмові пояснення в разі невиконання або неналежного виконання банком (фінансовою установою) протягом періоду, що підлягає перевірці, вимог валютного законодавства;
6) під час проведення виїзної перевірки отримувати повний доступ до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення валютного нагляду, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, фінансової установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;
( Підпункт 6 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
7) подавати банку (фінансовій установі) запити в письмовій формі про надання необхідних для перевірки/застосування заходів впливу інформації, матеріалів, даних відеоархіву, документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку (фінансової установи) у визначених в запиті(ах) обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та носіях інформації;
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
8) пред'являти до керівників і працівників банку (фінансової установи) інші вимоги, що пов'язані з їх обов'язками, передбаченими цим Положенням.
( Пункт 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
4.2. Уповноважені працівники в акті перевірки обов'язково відображають докладну інформацію про валютну операцію, зазначають реквізити і назви документів, на підставі яких здійснювалася та оформлялася ця валютна операція та щодо якої банк (фінансова установа) з будь-яких причин відмовляється подавати копії документів (надавати доступ до електронних документів, даних відеоархіву, їх копій та/або надавати копії електронних документів, даних відеоархіву), які свідчать про порушення валютного законодавства.
( Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац другий пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Абзац третій пункту 4.2 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 15 від 03.01.2019 )( Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанов Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )
4.3. Уповноважені працівники зобов'язані:
а) не розголошувати відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі банківську та комерційну таємницю;
б) під час проведення виїзної перевірки забезпечувати цілісність і повернення отриманих від банку (фінансової установи) документів, матеріалів, технічних засобів.
4.4. Члени робочої групи під час проведення виїзної перевірки підпорядковуються її керівнику в межах наданих йому цим Положенням повноважень.
4.5. Керівник робочої групи під час проведення виїзної перевірки зобов'язаний:
а) визначати конкретні строки, види, обсяги робіт, що потрібні для проведення перевірки, порядок перевірки (суцільний чи вибірковий);
б) здійснювати розподіл питань, за якими проводиться перевірка, між членами робочої групи;
в) установлювати порядок і режим їх роботи з урахуванням виробничої потреби;
г) контролювати термін і повноту виконання доручених ним завдань.
4.6. Керівник/заступник керівника робочої групи (уповноважений працівник) під час проведення виїзної перевірки має право:
( Абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 03.01.2019 )
а) установлювати для членів робочої групи додаткові завдання та здійснювати перерозподіл їх обов'язків;
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.09.2007 № 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2007 р.
за № 1220/14487
Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції"; Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 № 259, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за № 622/5813;
Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 № 352, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за № 818/7106;
постанову Правління Національного банку України від 17.02.2004 № 49 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за № 261/8860;