Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР

Верховна Рада України Закон від 08.10.1999 №1136-XIV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 08.10.1999

Номер 1136-XIV

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 435-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )
Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.420 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Статтю 214 Цивільного кодексу Української РСР викласти в такій редакції:
"Стаття 214. Прострочення виконання боржником грошового зобов'язання
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закон України "Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР" не поширюється на правовідносини, що виникають з прострочення виконання грошового зобов'язання, пов'язаного з оплатою населенням комунальних послуг.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1136-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР
Верховна Рада України
постановляє:
I. Статтю 214 Цивільного кодексу Української РСР викласти в такій редакції:
"Стаття 214. Прострочення виконання боржником грошового зобов'язання
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закон України "Про внесення зміни до статті 214 Цивільного кодексу Української РСР" не поширюється на правовідносини, що виникають з прострочення виконання грошового зобов'язання, пов'язаного з оплатою населенням комунальних послуг.

30 днiв передплати безкоштовно!