Про теплопостачання

Верховна Рада України Закон від 02.06.2005 №2633-IV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.06.2005

Номер 2633-IV

Статус Действует

Редакции
01.05.2021 внесення змін (закон від 03.12.2020 N 1060-IX /1060-20/) 01.07.2019 внесення змін (закон від 13.04.2017 N 2019-VIII /2019-19/) 16.10.2020 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 124-IX /124-20/) 01.05.2019 внесення змін (закон від 09.11.2017 N 2189-VIII /2189-19/) 09.06.2018 внесення змін (закон від 15.05.2018 N 2417-VIII /2417-19/) 02.08.2017 внесення змін (закон від 22.06.2017 N 2119-VIII /2119-19/) 15.04.2017 внесення змін (закон від 21.03.2017 N 1959-VIII /1959-19/) 26.11.2016 внесення змін (закон від 22.09.2016 N 1540-VIII /1540-19/) 01.01.2016 внесення змін (закон від 16.07.2015 N 626-VIII /626-19/) 28.06.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 222-VIII /222-19/) 25.07.2015 внесення змін (закон від 16.07.2015 N 626-VIII /626-19/) 06.06.2015 внесення змін (закон від 14.05.2015 N 423-VIII /423-19/) 26.04.2014 внесення змін (закон від 10.04.2014 N 1198-VII /1198-18/) 02.03.2014 внесення змін (закон від 23.02.2014 N 763-VII /763-18/) 01.01.2014 внесення змін (закон від 24.10.2013 N 663-VII /663-18/) 05.12.2013 внесення змін (закон від 05.11.2013 N 669-VII /669-18/) 18.11.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5459-VI /5459-17/) 20.06.2012 внесення змін (закон від 23.02.2012 N 4434-VI /4434-17/) 08.04.2012 внесення змін (закон від 15.03.2012 N 4521-VI /4521-17/) 12.01.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4222-VI /4222-17/) 09.11.2011 внесення змін (закон від 06.10.2011 N 3830-VI /3830-17/) 02.09.2011 внесення змін (закон від 05.07.2011 N 3569-VI /3569-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 13.10.2010 внесення змін (закон від 07.10.2010 N 2592-VI /2592-17/) 22.07.2010 внесення змін (закон від 09.07.2010 N 2479-VI /2479-17/) 02.06.2005 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
недопущення провадження будь-яких видів господарської діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об'єкта теплопостачання.
( Частину третю статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )
Споживач теплової енергії несе відповідальність за порушення умов договору з теплопостачальною організацією, відповідних нормативно-правових актів та виконання приписів органів, уповноважених здійснювати державний нагляд за режимами споживання теплової енергії згідно із законом.
Стаття 25. Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організацій
Теплогенеруюча, теплотранспортна та теплопостачальна організації мають право:
укладати договори купівлі-продажу теплової енергії із споживачами;
на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання споживача, що призвели до перебоїв у технологічному процесі теплопостачання;
обмежувати або припиняти постачання теплової енергії споживачам після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три робочі дні, в разі заборгованості за спожиту теплову енергію в порядку, встановленому законодавством;
обмежувати або припиняти постачання теплової енергії споживачам у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених у договорі;
видавати дозволи та технічні умови на підключення споживачів до розподільчих теплових мереж;
отримувати від споживачів авансовий платіж, якщо це передбачено договором;
( Абзац сьомий частини першої статті 25 в редакції Закону N 3569-VI від 05.07.2011 )
безперешкодного доступу до теплового обладнання та приладів комерційного обліку, що належать споживачу;
вимагати від суб'єктів господарської діяльності винесення споруд та інших об'єктів, зведених з порушенням вимог законодавства, за межі охоронних зон теплових мереж.
( Частину першу статті 25 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )
Теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації зобов'язані:
при зміні тарифів на теплову енергію повідомляти споживача письмово або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;
забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та стандартів;
здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із споживачами з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.
Теплопостачальні організації, які здійснюють діяльність із постачання теплової енергії з використанням власних теплових мереж, зобов'язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж усіх суб'єктів господарської діяльності відповідно до укладених договорів.
У разі наявності технічної можливості теплопостачальні організації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору.
У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової енергії споживач сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.
У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії заборгованість стягується в судовому порядку.
Стаття 26. Проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання
Проектування, будівництво, реконструкція об'єктів у сфері теплопостачання здійснюються на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та нормативно-правових актів на проведення будівельних робіт.
Проектування, будівництво, реконструкція об'єктів у сфері теплопостачання здійснюються спеціалізованими організаціями, які мають відповідні дозволи та ліцензії.
Реконструкція (розширення, технічне переоснащення), нове будівництво та модернізація теплогенеруючих об'єктів і теплових мереж здійснюються на основі оптимального поєднання централізованого та автономного теплопостачання.
( Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010 )
Фінансування капітального будівництва, реконструкції та обслуговування об'єктів у сфері теплопостачання, призначених для спільних потреб теплогенеруючої організації та підприємств інших галузей, проводиться за рахунок замовників. Замовником можуть бути власники зазначених об'єктів або уповноважені ними особи.
У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів та інших об'єктів роботи, пов'язані з упорядкуванням, перенесенням повітряних і підземних теплових мереж та інших об'єктів теплопостачання, виконуються замовниками будівництва або реконструкції відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та вимог відповідних нормативів, а також під контролем власників споруд або теплових мереж.
Оснащення об'єктів будівництва та теплопостачання за рахунок бюджетних коштів здійснюється на тендерних засадах.
Стаття 27. Охорона навколишнього середовища
Суб'єкти у сфері теплопостачання повинні дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу об'єктів у сфері теплопостачання на навколишнє природне середовище.
У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності суб'єктів відносин у сфері теплопостачання приймають органи місцевого самоврядування і спеціально уповноважені органи виконавчої влади у межах своїх повноважень з урахуванням прав споживачів теплової енергії.
Для забезпечення безпеки населення, що мешкає в районі розташування об'єктів теплопостачання, встановлюються охоронні зони, розміри та порядок використання яких визначаються нормативно-правовими актами і проектами цих об'єктів, затвердженими у встановленому законодавством порядку.
Усі види господарської діяльності в охоронних зонах можуть провадитися тільки за погодженням з власником об'єкта теплопостачання або уповноваженим ним органом.
Стаття 28. Постачання теплової енергії в умовах обмеження в постачанні енергоносіїв та введення надзвичайного стану і особливого періоду
Суб'єкти господарської діяльності, які уклали договори на постачання енергоносіїв з теплогенеруючими або теплопостачальними організаціями, в разі обмеження об'ємів постачання енергоносіїв повинні письмово попередити органи місцевої виконавчої влади не пізніше як за 24 години до введення обмежень, при цьому повинні бути вказані терміни та обсяги обмежень. Обсяги обмежень не повинні призвести до зупинки теплогенеруючого обладнання.
У разі якщо незаплановані обмеження постачання енергоносіїв призвели до аварійного пошкодження в системі теплопостачання, відшкодування наслідків аварії здійснюється в установленому законом порядку за рахунок організації - постачальника енергоносія.
У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до законів України "Про надзвичайний стан", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" теплогенеруючі та теплопостачальні організації, які розташовані у місцевості, на якій введено особливий період або надзвичайний стан, зобов'язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо постачання теплової енергії споживачам незалежно від договору.
Стаття 29. Особливості умов праці у сфері теплопостачання
Суб'єкти у сфері теплопостачання зобов'язані забезпечувати комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами, підвищувати їх кваліфікацію, гарантувати соціальний захист.
Працівники, які забезпечують технологічні процеси у сфері теплопостачання, зобов'язані проходити спеціальну підготовку і атестацію згідно з законодавством. Атестація персоналу проводиться за рахунок коштів теплогенеруючої або теплопостачальної організації. Допуск до роботи працівників, які не пройшли відповідної підготовки, забороняється.
Працівникам основних професій, зайнятим у теплогенеруючих та теплопостачальних організаціях, може встановлюватися надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу за безперервний стаж роботи у сфері теплопостачання у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, з віднесенням витрат на валові витрати виробництва та обігу.
Персонал теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового і електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів, підлягає спеціальному медичному обстеженню та обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств. Перелік таких спеціальностей і посад затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання і погоджується з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.
Стаття 30. Страйки на об'єктах у сфері теплопостачання
Страйки на об'єктах у сфері теплопостачання забороняються у випадках, коли вони можуть призвести до порушення стабільності теплопостачання споживачів в опалювальний період.
Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Стаття 31. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері теплопостачання
( Назва статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )
Уповноважені органи застосовують до суб'єктів господарювання штрафні санкції:
( Абзац перший частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )
1) за неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до пятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
( Пункт 1 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться вдію з дня набрання чинності Указом Президента України проутворення відповідного центрального органу виконавчої влади здержавного енергетичного нагляду в системі центральних органіввиконавчої влади )
2) за невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України або центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду, або національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
( Пункт 2 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться вдію з дня набрання чинності Указом Президента України проутворення відповідного центрального органу виконавчої влади здержавного енергетичного нагляду в системі центральних органіввиконавчої влади )
3) за перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання та теплоспоживання працівників органів державного нагляду або представників теплогенеруючих (теплопостачальних) організацій при виконанні ними службових обов'язків - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) за порушення ліцензійних умов або діяльність з простроченою ліцензією - до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) за необґрунтоване застосування тарифів на виробництво теплової енергії та її транспортування чи постачання або завищення нарахування плати за фактично відпущену теплову енергію споживачу (покупцю) - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
6) за постачання теплової енергії, параметри якої не відповідають державним стандартам, затвердженим нормативам на теплову енергію, умовам договору купівлі-продажу, що зафіксовано представниками теплопостачальної (теплогенеруючої) організації та споживача у відповідному акті, - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; після трьох таких порушень постачальник теплової енергії сплачує штраф як за порушення ліцензійних умов;
( Пункт 6 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться вдію з дня набрання чинності Указом Президента України проутворення відповідного центрального органу виконавчої влади здержавного енергетичного нагляду в системі центральних органіввиконавчої влади )
7) за самовільне (несанкціоноване) від'єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії - у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
8) за водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої; самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії; роботу з пошкодженими пломбами на приладах комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з простроченим строком метрологічної повірки - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками в разі виконання ними умов на приєднання, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
10) за порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх експлуатації - у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Частину першу статті 31 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з днянабрання чинності Указом Президента України про утвореннявідповідного центрального органу виконавчої влади з державногоенергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчоївлади )
Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону, у тому числі за порушення безперебійного постачання теплової енергії, не пов'язане з дією обставин непереборної сили, що завдало споживачу матеріальних збитків при виконанні ним договірних зобов'язань, визначається згідно із законом.
Справи про накладання штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду та органами державного регулювання в межах їх компетенції.
( Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2479-VI від 09.07.2010, N 3830-VI від06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності УказомПрезидента України про утворення відповідного центрального органувиконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системіцентральних органів виконавчої влади )
Суми штрафів, що накладаються органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду та органами державного регулювання, перераховуються до Державного бюджету України.
( Частина четверта статті 31 із змінами, внесеними згідно ізЗаконами N 2479-VI від 09.07.2010, N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набраннячинності Указом Президента України про утворення відповідногоцентрального органу виконавчої влади з державного енергетичногонагляду в системі центральних органів виконавчої влади )( Частину п'яту статті 31 виключено на підставі Закону N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )( Частину шосту статті 31 виключено на підставі Закону N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )( Частину сьому статті 31 виключено на підставі Закону N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади )
Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін із дня отримання постанови про його накладання.
У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.
Рішення про накладання штрафу в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.
Штрафні санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
( Статтю 31 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з днянабрання чинності Указом Президента України про утвореннявідповідного центрального органу виконавчої влади з державногоенергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчоївлади )
Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Стаття 32. Міжнародне співробітництво у сфері теплопостачання
Суб'єкти діяльності у сфері теплопостачання беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному, інформаційному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до державних цільових програм, міжнародних договорів України та законодавства України.
Стаття 33. Міжнародні договори України у сфері теплопостачання
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 17 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319):
перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції:
"Формування цін на електричну енергію, вироблену на теплоелектроцентралях та інших установках з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії, здійснюється з урахуванням тарифів на теплову енергію";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Регулювання тарифів на теплову енергію, вироблену на теплоелектроцентралях, інших установках з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії, здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики України";
2) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537; 2005 р., N 4, ст. 106, N 5, ст. 114, N 6, ст. 138, N 9, ст. 183, NN 17, 18-19, ст. 267) доповнити пунктом 73 такого змісту:
"73) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії".
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розробку нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
2 червня 2005 року
N 2633-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об'єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі основні терміни вживаються в такому значенні:
балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами;
виробництво теплової енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору;
група будинків (споруд) - два або більше будинків (споруд), які разом з тепловими мережами до місця установки приладу комерційного обліку теплової енергії мають одну балансову належність;
джерело теплової енергії - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії;
когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює у спосіб комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію;
магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі;
місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

30 днiв передплати безкоштовно!