Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Закон від 06.07.1995 №265/95-ВР

Верховна Рада України Закон від 06.07.1995 №265/95-ВР
Внимание! Не последняя редакция от 06.07.1995. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.07.1995

Номер 265/95-ВР

Статус Действует

Редакции
20.10.2019 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 128-IX /128-20/) 01.01.2019 внесення змін (закон від 23.11.2018 N 2628-VIII /2628-19/) 19.07.2017 внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1982-VIII /1982-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 20.12.2016 N 1791-VIII /1791-19/) 23.07.2015 внесення змін (закон від 01.07.2015 N 569-VIII /569-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 28.12.2014 N 71-VIII /71-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 06.12.2012 N 5518-VI /5518-17/) 06.11.2014 внесення змін (закон від 15.04.2014 N 1206-VII /1206-18/) 01.01.2014 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 06.12.2012 N 5518-VI /5518-17/) 02.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5463-VI /5463-17/) 19.11.2012 внесення змін (закон від 13.04.2012 N 4652-VI /4652-17/) 04.11.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5316-VI /5316-17/) 12.08.2012 внесення змін (закон від 05.07.2012 N 5083-VI /5083-17/) 01.07.2012 внесення змін (закон від 24.05.2012 N 4834-VI /4834-17/) 01.01.2012 внесення змін (закон від 04.11.2011 N 4014-VI /4014-17/) 01.01.2012 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 06.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3609-VI /3609-17/) 01.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 03.11.2004 внесення змін (закон від 06.10.2004 N 2056-IV /2056-15/) 01.01.2004 внесення змін (закон від 27.11.2003 N 1344-IV /1344-15/) 20.06.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 860-IV /860-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 26.12.2002 N 380-IV /380-15/) 31.10.2001 внесення змін (закон від 04.10.2001 N 2746-III /2746-14/) 01.01.2001 внесення змін (закон від 21.12.2000 N 2156-III /2156-14/) 19.08.2000 внесення змін (закон від 13.07.2000 N 1927-III /1927-14/) 15.08.2000 внесення змін (закон від 01.06.2000 N 1776-III /1776-14/) 25.06.1996 внесення змін (закон від 06.06.1996 N 227/96-ВР /227/96-ВР/) 06.07.1995 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.205 )
Стаття 1. Установити, що підприємства, установи i організації всіх форм власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, у тому числі з обміну валюти, за готівку, повинні проводити розрахунки із споживачами через належним чином зареєстровані електронні контрольно-касові апарати з обов'язковою видачею споживачеві касового чека, вести журнал використання електронного контрольно-касового апарата, складати звіт з операцій, здійснюваних на цьому апараті, забезпечувати зберігання зазначених документів протягом строку, встановленого чинним законодавством, i подавати до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності звітність, пов'язану із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.
При відсутності електронного контрольно-касового апарата зазначеним суб'єктам підприємницької діяльності тимчасово дозволяється здійснювати її з використанням товарно-касової книги, форма, порядок ведення та реєстрації якої затверджуються Міністерством фінансів України i Міністерством статистики України.
Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадськото харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг, затверджується Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків i торгівлі України i Міністерством фінансів України.
Порядок реєстрації i застосування електронних контрольно-касових апаратів, форми та порядок звітності, передбачені частиною першою цієї статті, затверджуються Головною державною податковою інспекцією України.
Встановити, що електронні контрольно-касові апарати та товарно-касові книги не застосовуються при проведенні розрахунків у касах на підприємствах, в установах i організаціях всіх форм власності, де проводяться ці операції з оформленням приходних i видаткових касових ордерів з видачею відповідних квитанцій, підписаних i завірених печаткою у встановленому порядку.
Стаття 2. Контроль за проведенням суб'єктами підприємницької діяльності розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів i товарно-касових книг здійснюють Головна державна податкова інспекція України, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерство внутрішніх справ України та їх органи на місцях.
Стаття 3. За порушення суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків із споживачами, встановленого статтею 1 цього Закону, за рішенням Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності фінансові санкції в розмірі:
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не менше середньомісячного прибутку за попередній звітний квартал у разі проведення розрахунків із споживачами за готівку без застосування електронного контрольно-касового апарата чи товарно-касової книги, з використанням не зареєстрованого належним чином електронного контрольно-касового апарата чи із застосуванням електронного контрольно-касового апарата або товарно-касової книги з порушенням установленого порядку;
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі застосування зіпсованого електронного контрольно-касового апарата, неведення або ведення з порушенням встановленого порядку звітності, передбаченої частиною першою статті 1 цього Закону, неподання такої звітності або подання її несвоєчасно чи за невстановленою формою;
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не менше 50 відсотків прибутку за попередній звітний квартал у разі повторного порушення встановленого порядку застосування електронного контрольно-касового апарата та товарно-касової книги, виявленого протягом року після попередньої перевірки;
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не встановив цінник на товар, що продається (прейскурант на послугу, яка надається).
У разі здійснення суб'єктами підприємницької діяльності торгівлі товарами або іншими товарно-матеріальними цінностями, які неоприбутковані по обліку, вартість цих товарів стягується за рішенням державних податкових інспекцій до місцевого бюджету відповідного рівня у безспірному порядку.
Стаття 4. Електронні контрольно-касові апарати вітчизняного та іноземного виробництва, призначені для застосування в Україні, підлягають обов'язковій сертифікації.
Якщо реалізація електронних контрольно-касових апаратів здійснюється без сертифіката відповідності, за рішенням Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах i районах у містах виручка від реалізації цих апаратів стягується до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
Стаття 5. Керівники та інші службові особи підприємств i організацій усіх форм власності та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності за порушення порядку проведення розрахунків із споживачами, передбаченого цим Законом, притягуються Головною державною податковою інспекцією України, Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів, Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерством внутрішніх справ України та їх органами на місцях до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.
Стаття 6. Положення про Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів, технічні вимоги щодо виробництва, реалізації, ремонту i сервісного обслуговування та інші положення стосовно експлуатації електронних контрольно-касових апаратів, а також конкретні терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на розрахунки із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів i товарно-касових книг визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства економіки України i Міністерства фінансів України.
Стаття 7. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 32 "Про застосування контрольно-касових апаратів i товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.249 ).
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 1995 року
N 265/95-ВР