Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.10.2021 №1086
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.10.2021

Номер 1086

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 2021 р. № 1086
Київ
Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2019 р., № 32, ст. 1148), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2021 р. № 1086
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"джерела фінансування інвестиційної програми — кошти, отримані суб’єктом господарювання від провадження господарської діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизація, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм) та інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності (власні кошти), а також позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти.".
2. У пункті 3 слова "податків і зборів (обов’язкових платежів)" замінити словами "податків, зборів, платежів".
3. В абзаці одинадцятому пункту 13 слова "та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів" замінити словами "платежів, передбачених законодавством".
4. Абзац дев’ятий пункту 15 викласти в такій редакції:
"сплатою податків, зборів, платежів, передбачених законодавством, крім податків, зборів, платежів, що включаються до виробничої собівартості;".
5. Абзац шостий пункту 16 виключити.
6. Абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:
"До витрат із збуту не включаються витрати, пов’язані із здійсненням суб’єктом господарювання, який є виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами, абонентського обслуговування за індивідуальними договорами (витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами). Такі витрати включаються до складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом України "Про житлово-комунальні послуги".".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 2021 р. № 1086
Київ
Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137; 2019 р., № 32, ст. 1148), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2021 р. № 1086
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"джерела фінансування інвестиційної програми — кошти, отримані суб’єктом господарювання від провадження господарської діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизація, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм) та інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності (власні кошти), а також позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти.".
2. У пункті 3 слова "податків і зборів (обов’язкових платежів)" замінити словами "податків, зборів, платежів".
3. В абзаці одинадцятому пункту 13 слова "та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів" замінити словами "платежів, передбачених законодавством".
4. Абзац дев’ятий пункту 15 викласти в такій редакції:
"сплатою податків, зборів, платежів, передбачених законодавством, крім податків, зборів, платежів, що включаються до виробничої собівартості;".
5. Абзац шостий пункту 16 виключити.
6. Абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!