Про внесення змін до деяких законів України. Закон від 05.03.2009 №1073-VI

Верховна Рада України Закон від 05.03.2009 №1073-VI
Последняя редакция от 05.03.2009. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 05.03.2009

Номер 1073-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.418 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці другому Закону України "Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 476) цифри і слово "19 років" замінити цифрами і словом "18 років";
2) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):
у частині п'ятій статті 11 слова "не нижче спеціаліста" замінити словами "не нижче бакалавра";
у частині першій статті 19 слова "мають вищу або професійно-технічну освіту" замінити словами "мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту";
абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1073-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці другому Закону України "Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 476) цифри і слово "19 років" замінити цифрами і словом "18 років";
2) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):
у частині п'ятій статті 11 слова "не нижче спеціаліста" замінити словами "не нижче бакалавра";
у частині першій статті 19 слова "мають вищу або професійно-технічну освіту" замінити словами "мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту";
абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!