Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Порядок від 22.08.2007 №1064

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 22.08.2007 №1064
Последняя редакция от 28.04.2019. Внесення змін (постанова від 27.03.2019 N 367 /367-2019-п/)
Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2007 р. N 1064
Київ
Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 186 від 12.03.2008 N 464 від 13.05.2009 N 1109 від 20.10.2011 N 868 від 19.09.2012 N 1077 від 12.09.2012 N 27 від 28.01.2015 N 424 від 15.06.2015 N 621 від 19.08.2015 N 1063 від 16.12.2015 N 245 від 23.03.2016 N 806 від 09.11.2016 N 411 від 25.04.2018 N 367 від 27.03.2019 )
Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.
2. Установити, що:
плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні;
довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 186 від12.03.2008 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 від 13.05.2009 )
4. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції передбачити під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" кошти, необхідні для створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, та передбачати кошти на ведення Реєстру під час складання проектів державного бюджету на наступні роки.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 186 від12.03.2008 )
5. Міністерству юстиції:
вжити до 1 травня 2008 р. заходів для створення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, розробити і затвердити інструкцію з його ведення та форми витягів з Реєстру;
забезпечити внесення до Реєстру відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1064
ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
( У тексті Порядку слово "реєстрація" у всіх відмінках замінено словами "державна реєстрація" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр).
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Реєстр - єдина комп'ютерна база даних про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру;
держатель Реєстру - Мін’юст, що забезпечує ведення Реєстру;
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 від 20.10.2011, N 424 від 15.06.2015 )
адміністратор Реєстру - державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту, яке здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надає реєстраторам, а також у випадку, передбаченому законом, посадовим особам органів державної влади, нотаріусам доступ до нього;
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 424 від 15.06.2015, N 1063 від 16.12.2015, N 806 від 09.11.2016 )
реєстратори - відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;
( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1109 від 20.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063 від 16.12.2015 )
витяг з Реєстру - документ, що видається фізичній чи юридичній особі реєстратором або посадовій особі органу державної влади, нотаріусу шляхом безпосереднього доступу до Реєстру у випадках, передбачених законом, за затвердженими Мін'юстом формами.
( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1063 від 16.12.2015, N 806 від 09.11.2016 )
3. Реєстр ведеться українською мовою.
4. Інформація про особу, яка міститься в Реєстрі, конфіденційна.
5. Особа має право звернутися за витягом з Реєстру незалежно від місця її проживання та місця державної реєстрації акту цивільного стану.
Внесення відомостей до Реєстру
6. Внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється реєстратором одночасно із складенням відповідного актового запису цивільного стану.
Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, що складені дипломатичними представництвами та консульськими установами України, вносяться до Реєстру відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в м. Києві протягом семи робочих днів з моменту надходження першого примірника актового запису.
( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1109 від 20.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1063 від 16.12.2015 )
Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, смерть, складених виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення), вносяться до Реєстру протягом трьох робочих днів з моменту надходження до реєстратора актового запису.
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )
Відомості про усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав вносяться до Реєстру на підставі відповідного рішення суду в день надходження копії такого рішення до реєстратора або в день пред'явлення особою, зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою нею особою копії такого рішення.
( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1109 від 20.10.2011 )
7. Запис в Реєстрі здійснюється шляхом внесення до нього:
1) у разі державної реєстрації народження дитини з одночасним визначенням її походження відомостей:
про дитину - прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата і місце народження, кількість новонароджених дітей, живонароджена чи мертвонароджена дитина, яка за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених), найменування документа, що підтверджує факт народження дитини;
про батьків - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька; прізвище, ім'я та по батькові, адреса особи, що звернулася за державною реєстрацією народження дитини, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі;
про видачу свідоцтва - серія і номер свідоцтва про народження; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації народжень; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію народження дитини; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;
2) у разі усиновлення відомостей:
прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер, номер актового запису про народження та дата його складення, найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що зареєстрував народження усиновленої дитини, серія і номер свідоцтва про народження, серія і номер свідоцтва про усиновлення; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;
3) у разі позбавлення та поновлення батьківських прав відомостей:
прізвище, ім'я та по батькові дитини, батька, матері, усиновлювача, які позбавлені батьківських прав; прізвище, ім'я та по батькові батька, матері, усиновлювача, які поновлені у батьківських правах, місце державної реєстрації народження дитини, номер актового запису і дата державної реєстрації народження, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;
4) у разі державної реєстрації шлюбу відомостей:
про осіб, що реєструють шлюб - прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про шлюб; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації шлюбів; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію шлюбу; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;
5) у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відомостей:
про осіб, що розривають шлюб - прізвище до і після розірвання шлюбу, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому); найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розривається, номер актового запису та дата державної реєстрації шлюбу; підстава державної реєстрації розірвання шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей; сума державного мита, яка підлягає стягненню; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що розривають шлюб, дата його видачі, серія і номер свідоцтва про розірвання шлюбу, дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації розірвання шлюбу; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію розірвання шлюбу; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;
5-1) у разі розірвання шлюбу судом до Реєстру вносяться відомості із зазначенням повного найменування суду, яким постановлено рішення, його дати та номера; прізвища, імені, по батькові осіб, які розірвали шлюб; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розірвано, номера актового запису та дати державної реєстрації шлюбу; прізвища, імені та по батькові особи, що внесла відомості, та її посади;
( Пункт 7 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )
6) у разі державної реєстрації зміни імені відомостей:
прізвище, ім'я та по батькові до зміни імені і після зміни, дата і місце народження, номер і дата актового запису про народження, громадянство, місце проживання; сума державного мита, яка підлягає стягненню, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ та дата його видачі; серія і номер свідоцтва про зміну імені, дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації зміни імені; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію зміни імені; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру;
7) у разі державної реєстрації смерті відомостей:
прізвище, ім'я та по батькові, стать, громадянство, дата смерті, у якому віці померла особа, місце смерті та її причина, дата і місце народження (для дітей віком до одного року - кількість місяців і днів), місце проживання, документ, що підтверджує факт смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що звернулася за державною реєстрацією смерті, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про смерть; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації смертей; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру.
8. Відомості до Реєстру вносяться безоплатно.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )
9-1. Мін’юст у порядку, встановленому МВС та Мін’юстом, надає ДМС відомості з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміни імені.
( Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 621 від 19.08.2015 )
9-2. Мін’юст надає НСЗУ відомості з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміну імені шляхом обміну повідомленнями в електронній формі не пізніше трьох робочих днів з дня надходження відповідного запиту в електронній формі від НСЗУ.
( Порядок доповнено пунктом 9-2 згідно з Постановою КМ N 411 від 25.04.2018 )( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )
11. Зміни і доповнення до актового запису цивільного стану вносяться одночасно з такими самими змінами і доповненнями до Реєстру.
У разі поновлення актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості, що у ньому містяться, з відповідною відміткою.
У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду або висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок, чи повного найменування суду, яким постановлене рішення.
Якщо громадянинові повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, до Реєстру вноситься відповідний запис із зазначенням серії і номера свідоцтва, дати його видачі, прізвища, імені та по батькові особи, якій видано свідоцтво.
( Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 від 20.10.2011 )
12. Про виявлення у витязі з Реєстру помилки, допущеної особою, що здійснила державну реєстрацію, отримувач витягу або уповноважена ним особа повідомляє письмово у п'ятиденний строк реєстраторові, який перевіряє відповідність відомостей даним Реєстру. Якщо помилка підтверджується, реєстратор безоплатно її виправляє в день надходження повідомлення та видає новий витяг з Реєстру.
Видача витягу з Реєстру
13. Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки.
Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.
Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається.
Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи.
Банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", на їх запит надається витяг з Реєстру в порядку та обсязі, встановленому Мін’юстом, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах.
( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 367 від 27.03.2019 )
14. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається:
другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;
( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )
спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа;
особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;
особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;
банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, що згідно із законодавством підтверджує наявність заборгованості померлої особи, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи;
( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 09.11.2016; в редакції Постанови КМ N 367 від 27.03.2019 )
особі, що є власником або користувачем земельної ділянки, суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, за умови пред’явлення відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки, паспорта або паспортного документа.
( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 09.11.2016 )
Суміжність земельних ділянок обов’язково встановлюється згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, на підставі кадастрових номерів земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки.
( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 09.11.2016 )
14-1. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім’я та по батькові до зміни імені і після зміни імені фізичної особи видається банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови наявності письмової згоди фізичної особи, щодо якої запитується інформація з Реєстру, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи.
( Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 367 від 27.03.2019 )
15. Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:
прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.
До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру.
16. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:
суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи), органи місцевого самоврядування (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 від 20.10.2011, N 868 від 19.09.2012, N 806 від 09.11.2016 )
реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;
( Абзац третій пункту 16 в редакції Постанов КМ N 1109 від 20.10.2011, N 1063 від 16.12.2015 )
адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )
особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )
особи, що звернулися за видачею витягу про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )
особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання;
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )
кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, у зв’язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою.
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 09.11.2016 )
17. Реєстратор приймає рішення про видачу витягу з Реєстру або про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви.
( Пункт 17 в редакції Постанов КМ N 186 від 12.03.2008, N 1109 від 20.10.2011 )
18. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі:
подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно з цим Порядком;
непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі;
відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі відомостей, зазначених в пункті 15 цього Порядку.
19. Рішення реєстратора про відмову у видачі витягу з Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку.
19-1. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:
прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.
Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу у випадках, передбачених законом, до Реєстру обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження)).
Доступ до Реєстру надається на підставі договору, укладеного між органом державної влади, посадовій особі якого надається такий доступ, та адміністратором Реєстру.
У разі коли доступ до Реєстру надається державному нотаріусу, договір укладається між державною нотаріальною конторою, державним нотаріальним архівом, де працює такий нотаріус, та адміністратором Реєстру.
( Пункт 19-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 09.11.2016 )
У разі коли доступ до Реєстру надається приватному нотаріусу, договір укладається між приватним нотаріусом та адміністратором Реєстру.
( Пункт 19-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 806 від 09.11.2016 )( Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ N 1063 від 16.12.2015 )
20. Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, передбаченому пунктом 19-1 цього Порядку, витяг з Реєстру видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою.
( Абзац перший пункту 20 в редакції Постанов КМ N 1063 від 16.12.2015, N 245 від 23.03.2016 )( Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ N 27 від 28.01.2015 )
До внесення в Реєстр відомостей, що містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану, перевірка державної реєстрації акта цивільного стану проводиться за даними метричних книг з дотриманням вимог актів законодавства.
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 186 від 12.03.2008 )( Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 186 від 12.03.2008 )
22. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з Реєстру, зараховуються до державного бюджету.
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 186 від 12.03.2008, N 1109 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 1077 від 12.09.2012 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2007 р. N 1064
Київ
Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається.
2. Установити, що:
плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні;
довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру.
4. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції передбачити під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" кошти, необхідні для створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, та передбачати кошти на ведення Реєстру під час складання проектів державного бюджету на наступні роки.
5. Міністерству юстиції:
вжити до 1 травня 2008 р. заходів для створення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, розробити і затвердити інструкцію з його ведення та форми витягів з Реєстру;
забезпечити внесення до Реєстру відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1064
ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Загальна частина