Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення. Указ від 12.03.1987 №3690-XI

Президія Верховної Ради України Указ від 12.03.1987 №3690-XI
Последняя редакция от 31.07.1987 затвердження (закон від 11.07.1987 N 4279-XI /4279-11/)
Реквизиты

Издатель: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 12.03.1987

Номер 3690-XI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 12, ст. 226 ) ( Указ затверджено Законом N 4279-XI від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )
З метою дальшого вдосконалення законодавства Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326; N 27, ст. 539; N 52, ст. 1057) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 103-2 такого змісту:
"Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні робіт -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до тридцяти карбованців і попередження або накладення штрафу на службових осіб - до п'ятдесяти карбованців".
2. Частину другу статті 218 після цифр "103-1" доповнити цифрами "103-2".
3. У пункті 1 частини першої статті 255:
в абзацах дев'ятому і десятому слова "Міністерства сільського господарства СРСР" замінити словами "Державного агропромислового комітету СРСР";
абзац двадцять перший після цифр "103-1" доповнити цифрами "103-2".
Голова Президії Верховної
Ради Української РСР
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 березня 1987 року
N 3690-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення
З метою дальшого вдосконалення законодавства Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326; N 27, ст. 539; N 52, ст. 1057) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 103-2 такого змісту:
"Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні робіт -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до тридцяти карбованців і попередження або накладення штрафу на службових осіб - до п'ятдесяти карбованців".
2. Частину другу статті 218 після цифр "103-1" доповнити цифрами "103-2".
3. У пункті 1 частини першої статті 255:
в абзацах дев'ятому і десятому слова "Міністерства сільського господарства СРСР" замінити словами "Державного агропромислового комітету СРСР";
абзац двадцять перший після цифр "103-1" доповнити цифрами "103-2".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!