Щодо здійснення розрахунків за допомогою електронного платіжного засобу з нерезидентами за зовнішньоекономічним контрактом

Національний банк України Лист від 21.06.2019 №40-0006/32346
Последняя редакция от 21.06.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Лист

Дата 21.06.2019

Номер 40-0006/32346

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
21.06.2019 N 40-0006/32346
Національний банк України розглянув лист [...] щодо здійснення розрахунків за допомогою електронного платіжного засобу з нерезидентами за зовнішньоекономічним контрактом і повідомляє таке.
Загальні вимоги до емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням встановлені законодавством України-1, правилами платіжних систем, внутрішньобанківськими правилами та договором, укладеним між банком та клієнтом.
____________
- 1 Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"(далі - Закон) та Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 р. N 705(далі - Положення).
Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором. Перед укладанням договору банк зобов'язаний ознайомити користувача з умовами договору про використання електронного платіжного засобу, правилами користування електронним платіжним засобом. Користувач зобов'язаний використовувати електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом (пункти 14.7 - 14.8 та 14.12 статті 14 Закону).
Користувачі мають право використовувати електронні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами Національного банку та умов договору з емітентом (пункт 1 розділу III Положення).
Розрахунки за експорт та імпорт товару належать до поточних торговельних операцій [пункт 4 розділу I Положення про здійснення операцій із валютними цінностями-2 (далі - Положення N 2)].
____________
Пунктом 28 розділу IV Положення N 2 визначено, що в розрахунках між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями використовуються як засіб платежу іноземна валюта і гривня.
Суб'єкти господарювання - резиденти (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) мають право здійснювати розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором) з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо операція за одним таким договором в один операційний день не перевищуватиме незначний розмір (пункт 321 Положення N 2).
Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (підпункт 2 пункту 2 розділу I Положення N 2).
Згідно зі статтею 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, зокрема, у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень.
Директор Департаменту відкритих ринків Національного банку УкраїниС. Пономаренко
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
21.06.2019 N 40-0006/32346
Національний банк України розглянув лист [...] щодо здійснення розрахунків за допомогою електронного платіжного засобу з нерезидентами за зовнішньоекономічним контрактом і повідомляє таке.
Загальні вимоги до емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням встановлені законодавством України-1, правилами платіжних систем, внутрішньобанківськими правилами та договором, укладеним між банком та клієнтом.
____________
- 1 Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"(далі - Закон) та Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 р. N 705(далі - Положення).
Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором. Перед укладанням договору банк зобов'язаний ознайомити користувача з умовами договору про використання електронного платіжного засобу, правилами користування електронним платіжним засобом. Користувач зобов'язаний використовувати електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом (пункти 14.7 - 14.8 та 14.12 статті 14 Закону).
Користувачі мають право використовувати електронні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами Національного банку та умов договору з емітентом (пункт 1 розділу III Положення).
Розрахунки за експорт та імпорт товару належать до поточних торговельних операцій [пункт 4 розділу I Положення про здійснення операцій із валютними цінностями-2 (далі - Положення N 2)].
____________

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!