Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Національний банк України Постанова від 11.06.2019 №75
Последняя редакция от 11.06.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 11.06.2019

Номер 75

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
11.06.2019 № 75
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила), такі зміни:
1) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:
"3. Вимоги цих Правил поширюються на банки України та небанківські фінансові установи, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, операторів поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду [далі - респонденти (постачальники статистичної звітності)], і є обов'язковими для виконання.";
2) у розділі II:
пункт 6 після цифр "120" доповнити словами "(зі змінами)";
у підпункті 3 пункту 13 слово "національних" виключити;
3) у тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах;
4) у таблиці додатка до Правил:
назву колонки 6 викласти в такій редакції: "Респондент (постачальник статистичної звітності)";
у колонці 3 рядка 5 слово "їх" замінити словами "обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами,";
у колонці 6:
рядок 7 викласти в такій редакції: "Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій)";
рядок 8 викласти в такій редакції: "Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";
рядок 12 викласти в такій редакції: "Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками";
у колонці 3 рядка 14 слова "в Україну/з України" замінити словами "за операціями з нерезидентами".
2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) після офіційного опублікування довести до відома банків України та небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських установ-резидентів/небанківських фінансових установ- резидентів, операторів поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
служби статистики України



І.Є. Вернер
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
11.06.2019 № 75
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила), такі зміни:
1) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:
"3. Вимоги цих Правил поширюються на банки України та небанківські фінансові установи, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, операторів поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду [далі - респонденти (постачальники статистичної звітності)], і є обов'язковими для виконання.";
2) у розділі II:
пункт 6 після цифр "120" доповнити словами "(зі змінами)";
у підпункті 3 пункту 13 слово "національних" виключити;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!