Про внесення Змін до наказів Державної казначейської служби України. Наказ від 16.09.2013 №135

Державна казначейська служба України Наказ від 16.09.2013 №135
Последняя редакция от 03.01.2020 втрата чинності (наказ від 28.11.2019 N 336 /v0336840-19/)
Реквизиты

Издатель: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 16.09.2013

Номер 135

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.09.2013 N 135
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби України N 336 від 28.11.2019 )
Про внесення Змін до наказів Державної казначейської служби України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 217 від 27.12.2013 )
Відповідно до Закону України від 16 травня 2013 року N 242-VII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку із створенням органів доходів і зборів" (із змінами), Закону України від 04 липня 2013 року N 422-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм", наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року N 5 (із змінами), що додаються.
( Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Інструкції Державного казначейства N 119 від 28.11.2000, до якої вносились зміни )
2. Внести у додаток 1 до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Казначейства України, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року N 119 (із змінами), такі зміни:
1) у таблиці підпункту 1.3 пункту 1:
у рядку 9 цифру "999" замінити цифрами "996 - 999" та знак і цифру ", 3422" виключити;
доповнити рядком такого змісту:
------------------------------------------------------------------
| 999 | 3422 |
------------------------------------------------------------------
2) у пункті 1.19 знаки та слова "(кодується відповідно до Довідника номерів органів, затвердженого Пенсійним фондом України)" виключити.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської
служби України
16.09.2013 N 135
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
--------------------------------------------------------------------------------
| Балан-| Код | Символ | Назва | Примітка |
| совий | класифі- | | | |
|рахунок| кації | | | |
| | доходів | | | |
| | бюджету | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3141 | 14021200 | 859 |Операції з відчуження |виключити, |
| | | |цінних паперів та операції |відкрито |
| | | |з деривативами |в ГУ ДКСУ в |
| | | | |АРК |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3321 | 14021200 | 859 |Операції з відчуження |виключити, |
| | | |цінних паперів та операції з |відкрито |
| | | |деривативами |в ГУ ДКСУ в |
| | | | |АРК |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3412 | 19010700 | 996 |Екологічний податок, який |доповнити |
| | | |справляється при ввезенні | |
| | | |на митну територію | |
| | | |України транспортних | |
| | | |засобів та/або кузовів до них | |
| | | |(за винятком кузовів | |
| | | |товарної категорії 8707 10 10 | |
| | | |згідно з УКТЗЕД) ( 2371г-14 ) в | |
| | | |митному режимі імпорту | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3412 | 19010800 | 997 |Екологічний податок, який |доповнити |
| | | |справляється при продажу на | |
| | | |внутрішньому ринку України | |
| | | |транспортних засобів, | |
| | | |вироблених (виготовлених) | |
| | | |на митній території України | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3412 | 19010900 | 998 |Екологічний податок, який |доповнити |
| | | |справляється при придбанні | |
| | | |транспортних засобів в | |
| | | |осіб, які не є платниками | |
| | | |цього податку згідно з | |
| | | |Податковим кодексом України | |
| | | | ( 2755-17 ) | |
--------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
методології
з обслуговування
бюджетів,
бухгалтерського
обліку та звітності

Н.І.Сушко
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.09.2013 N 135
Про внесення Змін до наказів Державної казначейської служби України
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.