Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету. Наказ від 26.10.2012 №316

Державна казначейська служба України Наказ від 26.10.2012 №316
Последняя редакция от 03.01.2020 втрата чинності (наказ від 28.11.2019 N 336 /v0336840-19/)
Реквизиты

Издатель: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 26.10.2012

Номер 316

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2012 N 316
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби України N 336 від 28.11.2019 )
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 2 жовтня 2012 року N 5304-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року N 657-р "Про виділення коштів для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів із видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу", розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 року N 676-р "Про виділення коштів для здійснення у 2012 році природоохоронного заходу з розроблення матеріалів до проекту зміни меж та розширення території Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника", наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами) та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року N 119 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року N 5 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської
служби України
26.10.2012 N 316
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
--------------------------------------------------------------------------------
|Балан- | Код | Символ | Назва | Примітка |
| совий | класифі- | | | |
|рахунок| кації | | | |
| | доходів | | | |
| | бюджету | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3121 | 11022200| 204 |Надходження від сплати податкового |змінити назву|
| | | |боргу, в тому числі |коду |
| | | |реструктуризованого | |
| | | |або розстроченого (відстроченого), | |
| | | |реструктуризованих | |
| | | |за договорами податкових | |
| | | |зобов'язань, які | |
| | | |виникли у зв'язку із | |
| | | |застосуванням статті 10 | |
| | | |Закону України "Про заходи, | |
| | | |спрямовані на забезпечення сталого | |
| | | |функціонування | |
| | | |підприємств паливно-енергетичного | |
| | | |комплексу" ( 2711-15 ), підприємств| |
| | | |електроенергетичної, вугільної | |
| | | |галузей, підприємств, що надають | |
| | | |послуги з виробництва, | |
| | | |транспортування та постачання | |
| | | |теплової енергії, підприємств | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення із податку на | |
| | | |прибуток та нараховані суми | |
| | | |податку на прибуток підприємств | |
| | | |електроенергетичної | |
| | | |галузі, підприємств, | |
| | | |що надають послуги з виробництва, | |
| | | |транспортування та постачання | |
| | | |теплової енергії, підприємств | |
| | | |централізованого водопостачання | |
| | | |та водовідведення, які | |
| | | |виникли після проведення | |
| | | |розрахунків згідно | |
| | | |із статтею 23 Закону | |
| | | |України "Про Державний бюджет | |
| | | |України на 2012 рік" | |
| | | | ( 4282-17 ) (зі змінами) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3121 | 14010101| 210 |Надходження від сплати податкового |змінити назву|
| | | |боргу, в тому числі |коду |
| | | |реструктуризованого або | |
| | | |розстроченого (відстроченого), | |
| | | |реструктуризованих | |
| | | |за договорами податкових | |
| | | |зобов'язань, які виникли у зв'язку | |
| | | |із застосуванням статті 10 | |
| | | |Закону України "Про заходи, | |
| | | |спрямовані на забезпечення сталого | |
| | | |функціонування підприємств | |
| | | |паливно-енергетичного комплексу" | |
| | | | ( 2711-15 ), підприємств | |
| | | |електроенергетичної, вугільної | |
| | | |галузей, підприємств, що надають | |
| | | |послуги з виробництва, | |
| | | |транспортування та постачання | |
| | | |теплової енергії, підприємств | |
| | | |централізованого водопостачання | |
| | | |та водовідведення з податку | |
| | | |на додану вартість та | |
| | | |нараховані суми податку на додану | |
| | | |вартість підприємств | |
| | | |електроенергетичної, | |
| | | |вугільної галузей, підприємств, | |
| | | |що надають послуги з | |
| | | |виробництва, транспортування та | |
| | | |постачання теплової енергії, | |
| | | |підприємств централізованого | |
| | | |водопостачання та | |
| | | |водовідведення і | |
| | | |Державного агентства | |
| | | |резерву України, які | |
| | | |виникли після проведення | |
| | | |розрахунків згідно | |
| | | |із статтею 23 Закону України | |
| | | |"Про Державний бюджет України | |
| | | |на 2012 рік" ( 4282-17 ) | |
| | | |(зі змінами) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3151 | 41030200| 919 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |обласному бюджету |відкривається|
| | | |Івано-Франківської області для |в ГУ ДКСУ у |
| | | |здійснення природоохоронних |Івано- |
| | | |заходів із видалення, |Франківській |
| | | |перевезення та утилізації |області, |
| | | |небезпечних відходів |обласний |
| | | |гексахлорбензолу у |бюджет |
| | | |зоні консервації | |
| | | |Домбровського | |
| | | |кар'єру в Калуському | |
| | | |районі (бюджети: обласний) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-------------|
| 3151 | 41030700| 930 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |бюджету Автономної Республіки |відкривається|
| | | |Крим для здійснення |в ГУ ДКСУ в |
| | | |природоохоронного |Автономній |
| | | |заходу з розроблення |Республіці |
| | | |матеріалів до проекту зміни меж |Крим |
| | | |та розширення території | |
| | | |Ялтинського гірсько-лісового | |
| | | |природного заповідника | |
| | | |(бюджети: АРК) | |
--------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Управління - начальник
відділу методології
казначейського виконання
кошторисів, бухгалтерського
обліку та звітності
Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Ф.М.Іскрижицька
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2012 N 316
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.