Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету. Наказ від 26.04.2012 №117

Державна казначейська служба України Наказ від 26.04.2012 №117
Последняя редакция от 03.01.2020 втрата чинності (наказ від 28.11.2019 N 336 /v0336840-19/)
Реквизиты

Издатель: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 26.04.2012

Номер 117

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2012 N 117
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби України N 336 від 28.11.2019 )
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 12.04.2012 N 4647-VI "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", наказу Міністерства фінансів України від 19.04.2012 N 484 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації" та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5 (із змінами), що додаються.
2. Начальнику Управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести зазначені зміни до відома керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України та головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської
служби України
26.04.2012 N 117
ЗМІНИ ДО ДОВІДНИКА
відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
-----------------------------------------------------------------------------------
|Балансовий| Код |Символ| Назва | Примітка |
| рахунок | класифікації | | | |
| |доходів бюджету| | | |
| | ( v0011201-11 )| | | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3121 | 11022200 | 204 |Надходження від сплати |доповнити |
| | | |податкового боргу, в тому числі | |
| | | |реструктуризованого або | |
| | | |розстроченого (відстроченого), | |
| | | |підприємств електроенергетичної | |
| | | |та вугільної галузей із податку | |
| | | |на прибуток та нараховані суми | |
| | | |податку на прибуток підприємств | |
| | | |електроенергетичної галузі, які | |
| | | |виникли в результаті виконання | |
| | | |статті 23 Закону України "Про | |
| | | |Державний бюджет України на | |
| | | |2012 рік" ( 4282-17 ) | |
| | | |(зі змінами) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3121 | 13030101 | 205 |Плата за користування надрами |доповнити |
| | | |для видобування корисних | |
| | | |копалин загальнодержавного | |
| | | |значення (реструктуризація) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3121 | 14010101 | 210 |Податок на додану вартість з |доповнити |
| | | |вироблених в Україні товарів | |
| | | |(робіт, послуг) | |
| | | |(реструктуризація) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3121 | 21010600 | 220 |Надходження від сплати |доповнити |
| | | |податкового боргу, в тому числі | |
| | | |реструктуризованого або | |
| | | |розстроченого (відстроченого), | |
| | | |підприємств електроенергетичної | |
| | | |та вугільної галузей із сплати | |
| | | |частини прибутку (доходу) та | |
| | | |дивідендів (доходу), нарахованих| |
| | | |на акції (частки, паї) | |
| | | |господарських товариств, у | |
| | | |статутних капіталах | |
| | | |яких є державна власність | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3121 | 21010700 | 221 |Надходження від сплати |доповнити, |
| | | |дивідендів (доходу), нарахованих|відкривається |
| | | |на акції (частки, паї) |тільки |
| | | |за результатами фінансово- |в ГУДКСУ |
| | | |господарської діяльності за |в м. Києві |
| | | |2011 рік публічного акціонерного| |
| | | |товариства "Національна | |
| | | |акціонерна компанія | |
| | | |"Нафтогаз України" | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3123 | 02751440 | 458 |Повернення кредитів, наданих з |змінити назву |
| | | |Державного бюджету України |коду |
| | | |індивідуальним сільським | |
| | | |забудовникам на будівництво | |
| | | |(реконструкцію) та придбання | |
| | | |житла | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021200 | 754 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |покращення надання соціальних | |
| | | |послуг найуразливішим верствам | |
| | | |населення (бюджети: АРК, | |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021201 | 755 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на покращення надання соціальних| |
| | | |послуг найуразливішим верствам | |
| | | |населення (бюджети: районів | |
| | | |та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021202 | 756 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на покращення надання соціальних| |
| | | |послуг найуразливішим верствам | |
| | | |населення (бюджети: районів у | |
| | | |містах) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021203 | 757 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |покращення надання соціальних | |
| | | |послуг найуразливішим верствам | |
| | | |населення (бюджети: міст | |
| | | |районного значення, сіл, селищ | |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021300 | 758 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |підвищення рівня матеріального | |
| | | |забезпечення інвалідів I чи II | |
| | | |групи внаслідок психічного | |
| | | |розладу (бюджети: АРК, обласний,| |
| | | |міст Києва та Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021301 | 759 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |підвищення рівня матеріального | |
| | | |забезпечення інвалідів I чи II | |
| | | |групи внаслідок психічного | |
| | | |розладу (бюджети: районів | |
| | | |та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021302 | 760 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |підвищення рівня матеріального | |
| | | |забезпечення інвалідів I чи II | |
| | | |групи внаслідок психічного | |
| | | |розладу (бюджети: районів | |
| | | |у містах) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021303 | 761 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на підвищення рівня | |
| | | |матеріального забезпечення | |
| | | |інвалідів I чи II групи | |
| | | |внаслідок психічного розладу | |
| | | |(бюджети: міст районного | |
| | | |значення, сіл, селищ чи їх | |
| | | |об'єднань) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021800 | 762 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на оплату праці працівників | |
| | | |бюджетних установ (бюджети: АРК,| |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021801 | 763 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |оплату праці працівників | |
| | | |бюджетних установ (бюджети: | |
| | | |районів та міст | |
| | | |республіканського | |
| | | |(в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021802 | 764 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на оплату праці працівників | |
| | | |бюджетних установ (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021803 | 765 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на оплату праці працівників | |
| | | |бюджетних установ (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021900 | 766 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |стимулювання місцевих органів | |
| | | |влади за перевиконання річних | |
| | | |розрахункових обсягів податку на| |
| | | |прибуток підприємств та | |
| | | |акцизного податку (бюджети: АРК,| |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021901 | 767 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам | |
| | | |на стимулювання місцевих органів| |
| | | |влади за перевиконання річних | |
| | | |розрахункових обсягів податку на| |
| | | |прибуток підприємств та | |
| | | |акцизного податку (бюджети: | |
| | | |районів та міст | |
| | | |республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021902 | 768 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |стимулювання місцевих органів | |
| | | |влади за перевиконання річних | |
| | | |розрахункових обсягів податку на| |
| | | |прибуток підприємств та | |
| | | |акцизного податку (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41021903 | 769 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |стимулювання місцевих органів | |
| | | |влади за перевиконання річних | |
| | | |розрахункових обсягів податку на| |
| | | |прибуток підприємств та | |
| | | |акцизного податку (бюджети: міст| |
| | | |районного значення, сіл, селищ | |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41022000 | 733 |Додаткова дотація з державного |доповнити, |
| | | |бюджету обласному бюджету |відкривається |
| | | |Донецької області на |тільки в |
| | | |забезпечення функціонування |ГУДКСУ |
| | | |Донецького палацу молоді |в Донецькій |
| | | |"Юність" (бюджети: АРК, |області |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41031201 | 531 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |міському бюджету міста Івано- |відкривається |
| | | |Франківська на відзначення |тільки |
| | | |350-річчя міста Івано- |в ГУДКСУ |
| | | |Франківська (бюджети: районів |в Івано- |
| | | |та міст республіканського |Франківській |
| | | |(в АРК) та обласного значення) |області |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032200 | 684 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам Донецької |відкривається |
| | | |області на підготовку спортивних|тільки в |
| | | |об'єктів, на яких |ГУДКСУ |
| | | |проводитиметься чемпіонат світу |в Донецькій |
| | | |з легкої атлетики у 2013 році |області |
| | | |(бюджети: АРК, обласний, міст | |
| | | |Києва та Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032201 | 685 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам Донецької |відкривається |
| | | |області на підготовку спортивних|тільки в |
| | | |об'єктів, на яких |ГУДКСУ |
| | | |проводитиметься чемпіонат світу |в Донецькій |
| | | |з легкої атлетики у 2013 році |області |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032300 | 586 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |відкривається |
| | | |кредиторської заборгованості за |тільки в |
| | | |медичне обладнання, придбане |ГУДКСУ |
| | | |в 2011 році за рахунок |у Вінницькій |
| | | |субвенції з державного бюджету |та |
| | | |місцевим бюджетам на придбання |Чернівецькій |
| | | |витратних матеріалів та |областях |
| | | |медичного обладнання для | |
| | | |закладів охорони здоров'я | |
| | | |(бюджети: АРК, обласний, міст | |
| | | |Києва та Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032301 | 701 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |відкривається |
| | | |кредиторської заборгованості за |тільки в |
| | | |медичне обладнання, придбане в |ГУДКСУ |
| | | |2011 році за рахунок субвенції з|у Вінницькій |
| | | |державного бюджету місцевим |та |
| | | |бюджетам на придбання витратних |Чернівецькій |
| | | |матеріалів та медичного |областях |
| | | |обладнання для закладів охорони | |
| | | |здоров'я (бюджети: районів та | |
| | | |міст республіканського (в АРК) | |
| | | |та обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032302 | 702 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |відкривається |
| | | |кредиторської заборгованості за |тільки в |
| | | |медичне обладнання, придбане |ГУДКСУ |
| | | |в 2011 році за рахунок |у Вінницькій |
| | | |субвенції з державного бюджету |та |
| | | |місцевим бюджетам на придбання |Чернівецькій |
| | | |витратних матеріалів та |областях |
| | | |медичного обладнання для | |
| | | |закладів охорони здоров'я | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032303 | 703 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |відкривається |
| | | |кредиторської заборгованості за |тільки в |
| | | |медичне обладнання, придбане в |ГУДКСУ |
| | | |2011 році за рахунок субвенції з|у Вінницькій |
| | | |державного бюджету місцевим |та |
| | | |бюджетам на придбання витратних |Чернівецькій |
| | | |матеріалів та медичного |областях |
| | | |обладнання для закладів охорони | |
| | | |здоров'я (бюджети: міст | |
| | | |районного значення, сіл, | |
| | | |селищ чи їх об'єднань) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41032801 | 573 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |міському бюджету міста |відкривається |
| | | |Світловодська Кіровоградської |тільки в |
| | | |області на ремонт автомобільної |ГУДКСУ в |
| | | |дороги по вул. Б.Хмельницького |Кіровоград- |
| | | |(бюджети: районів та міст |ській |
| | | |республіканського (в АРК) та |області |
| | | |обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3141 | 41033501 | 719 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |міському бюджету на проведення |відкривається |
| | | |ремонтно-реставраційних |тільки в |
| | | |робіт пам'яток культурної |ГУДКСУ |
| | | |спадщини міста Глухова |в Сумській |
| | | |Сумської області |області |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3151 | 18010100 | 901 |Податок на нерухоме |доповнити |
| | | |майно, відмінне від | |
| | | |земельної ділянки, | |
| | | |сплачений юридичними особами | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3151 | 18010200 | 909 |Податок на нерухоме |доповнити |
| | | |майно, відмінне від | |
| | | |земельної ділянки, | |
| | | |сплачений фізичними особами | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3151 | 41036600 | 959 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |коду |
| | | |заборгованості з різниці в | |
| | | |тарифах на теплову енергію, | |
| | | |послуги з централізованого | |
| | | |водопостачання та | |
| | | |водовідведення, що | |
| | | |вироблялися, транспортувалися | |
| | | |та постачалися населенню, яка | |
| | | |виникла у зв'язку з | |
| | | |невідповідністю фактичної | |
| | | |вартості теплової енергії та | |
| | | |послуг з централізованого | |
| | | |водопостачання та водовідведення| |
| | | |тарифам, що затверджувалися | |
| | | |та/або погоджувалися органами | |
| | | |державної влади чи місцевого | |
| | | |самоврядування (бюджети: АРК, | |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3151 | 41036601 | 960 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на погашення | |
| | | |заборгованості з різниці в | |
| | | |тарифах на теплову енергію, | |
| | | |послуги з централізованого | |
| | | |водопостачання та | |
| | | |водовідведення, що | |
| | | |вироблялися, транспортувалися | |
| | | |та постачалися населенню, яка | |
| | | |виникла у зв'язку з | |
| | | |невідповідністю фактичної | |
| | | |вартості теплової енергії та | |
| | | |послуг з централізованого | |
| | | |водопостачання та водовідведення| |
| | | |тарифам, що затверджувалися | |
| | | |та/або погоджувалися органами | |
| | | |державної влади чи місцевого | |
| | | |самоврядування (бюджети: районів| |
| | | |та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3151 | 41036602 | 961 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на погашення | |
| | | |заборгованості з різниці в | |
| | | |тарифах на теплову енергію, | |
| | | |послуги з централізованого | |
| | | |водопостачання та | |
| | | |водовідведення, що | |
| | | |вироблялися, транспортувалися | |
| | | |та постачалися населенню, яка | |
| | | |виникла у зв'язку з | |
| | | |невідповідністю фактичної | |
| | | |вартості теплової енергії та | |
| | | |послуг з централізованого | |
| | | |водопостачання та водовідведення| |
| | | |тарифам, що затверджувалися | |
| | | |та/або погоджувалися органами | |
| | | |державної влади чи місцевого | |
| | | |самоврядування (бюджети: районів| |
| | | |у містах) | |
|----------+---------------+------+--------------------------------+--------------|
| 3151 | 41036603 | 962 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на погашення | |
| | | |заборгованості з різниці в | |
| | | |тарифах на теплову енергію, | |
| | | |послуги з централізованого | |
| | | |водопостачання та | |
| | | |водовідведення, що вироблялися, | |
| | | |транспортувалися та постачалися | |
| | | |населенню, яка виникла у зв'язку| |
| | | |з невідповідністю фактичної | |
| | | |вартості теплової енергії та | |
| | | |послуг з централізованого | |
| | | |водопостачання та водовідведення| |
| | | |тарифам, що затверджувалися | |
| | | |та/або погоджувалися органами | |
| | | |державної влади чи місцевого | |
| | | |самоврядування (бюджети: міст | |
| | | |районного значення, сіл, селищ | |
| | | |чи їх об'єднань) | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітностіН.І.Сушко
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2012 N 117
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.