Про затвердження інструктивної бази. Інструкція від 28.11.2000 №119

Державне казначейство України Наказ, Інструкція, Перелік, Форма типового документа, Форма, Положення від 28.11.2000 №119
Последняя редакция от 27.03.2019. Внесення змін (наказ від 27.03.2019 N 94 /v0094840-19/)
Реквизиты

Издатель: Державне казначейство України

Тип Наказ, Інструкція, Перелік, Форма типового документа, Форма, Положення

Дата 28.11.2000

Номер 119

Статус Действует

Редакции
27.03.2019 внесення змін (наказ від 27.03.2019 N 94 /v0094840-19/) 14.08.2018 внесення змін (наказ від 14.08.2018 N 267 /v0267840-18/) 07.02.2018 внесення змін (наказ від 07.02.2018 N 40 /v0040840-18/) 02.10.2017 внесення змін (наказ від 02.10.2017 N 318 /v0318840-17/) 01.03.2017 внесення змін (наказ від 01.03.2017 N 67 /v0067840-17/) 19.01.2017 внесення змін (наказ від 19.01.2017 N 21 /v0021840-17/) 01.01.2017 внесення змін (наказ від 29.12.2016 N 407 /v0407840-16/) 21.06.2016 внесення змін (наказ від 21.06.2016 N 177 /v0177840-16/) 13.04.2016 внесення змін (наказ від 13.04.2016 N 115 /v0115840-16/) 12.02.2016 внесення змін (наказ від 12.02.2016 N 40 /v0040840-16/) 05.02.2016 внесення змін (наказ від 05.02.2016 N 35 /v0035840-16/) 04.01.2016 внесення змін (наказ від 04.01.2016 N 1 /v0001840-16/) 01.01.2016 внесення змін (наказ від 18.12.2015 N 371 /v0371840-15/) 29.07.2015 внесення змін (наказ від 29.07.2015 N 215 /v0215840-15/) 26.11.2015 внесення змін (наказ від 26.11.2015 N 336 /v0336840-15/) 20.02.2015 внесення змін (наказ від 20.02.2015 N 47 /v0047840-15/) 06.01.2015 внесення змін (наказ від 06.01.2015 N 6 /v0006840-15/) 11.11.2014 внесення змін (наказ від 11.11.2014 N 309 /v0309840-14/) 03.11.2014 внесення змін (наказ від 03.11.2014 N 303 /v0303840-14/) 17.11.2014 внесення змін (наказ від 17.11.2014 N 318 /v0318840-14/) 08.07.2014 внесення змін (наказ від 08.07.2014 N 183 /v0183840-14/) 16.04.2014 внесення змін (наказ від 16.04.2014 N 105 /v0105840-14/) 11.01.2014 внесення змін (наказ від 11.01.2014 N 7 /v0007840-14/) 01.01.2014 внесення змін (наказ від 27.12.2013 N 217 /v0217840-13/) 22.11.2013 внесення змін (наказ від 22.11.2013 N 183 /v0183840-13/) 18.07.2012 внесення змін (наказ від 18.07.2012 N 212 /v0212840-12/) 30.07.2012 внесення змін (наказ від 30.07.2012 N 225 /v0225840-12/) 07.09.2011 внесення змін (наказ від 07.09.2011 N 24 /v0024840-11/) 28.09.2010 внесення змін (наказ від 28.09.2010 N 349 /v0349506-10/) 13.08.2010 внесення змін (наказ від 13.08.2010 N 291 /v0291506-10/) 12.11.2009 внесення змін (наказ від 12.11.2009 N 468 /v0468506-09/) 14.09.2009 внесення змін (наказ від 14.09.2009 N 375 /v0375506-09/) 23.06.2009 внесення змін (наказ від 23.06.2009 N 252 /v0252506-09/) 26.04.2005 внесення змін 17.11.2005 внесення змін (наказ від 17.11.2005 N 208 /v0208506-05/) 28.12.2005 внесення змін (наказ від 28.12.2005 N 245 /v0245506-05/) 01.02.2008 внесення змін (наказ від 01.02.2008 N 37 /v0037506-08/) 23.12.2008 внесення змін (наказ від 23.12.2008 N 546 /v0546506-08/) 05.05.2009 внесення змін (наказ від 05.05.2009 N 188 /v0188506-09/) 28.11.2000 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.11.2000 № 119
Про затвердження інструктивної бази
( Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України № 16 від 15.02.2001; № 42 від 29.03.2001; № 57 від 23.04.2001; № 70 від 04.05.2001; № 127 від 24.07.2001; № 150 від 30.08.2001; № 2 від 11.01.2002; № 15 від 30.01.2002; № 27 від 18.02.2002; № 114 від 16.06.2002; № 171 від 10.09.2002; № 211 від 11.11.2002; № 27 від 13.02.2003; № 42 від 25.02.2003; № 50 від 11.03.2003; № 88 від 16.04.2003; № 99 від 30.04.2003; № 100 від 30.04.2003; № 150 від 29.07.2003; № 1 від 13.01.2004; № 24 від 16.02.2004; № 59 від 30.03.2004; № 101 від 16.06.2004; № 116 від 12.07.2004; № 184 від 25.10.2004 ; № 193 від 03.11.2004 ; № 21 від 02.02.2005 ; № 77 від 26.04.2005 )( Документ станом на 26.04.2005 отримано з Державного казначейства )( Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України № 208 від 17.11.2005 № 245 від 28.12.2005 № 146 від 25.05.2006 № 48 від 20.02.2007 № 154 від 03.08.2007 № 225 від 10.12.2007 № 98 від 26.03.2008 № 326 від 11.08.2008 № 188 від 05.05.2009 № 252 від 23.06.2009 № 375 від 14.09.2009 № 468 від 12.11.2009 № 291 від 13.08.2010 № 349 від 28.09.2010 Наказами Державної казначейської служби № 24 від 07.09.2011 № 212 від 18.07.2012 № 225 від 30.07.2012 № 130 від 16.08.2013 № 135 від 16.09.2013 № 183 від 22.11.2013 № 207 від 20.12.2013 № 216 від 27.12.2013 № 217 від 27.12.2013 № 7 від 11.01.2014 № 105 від 16.04.2014 № 183 від 08.07.2014 № 303 від 03.11.2014 № 309 від 11.11.2014 № 318 від 17.11.2014 № 6 від 06.01.2015 № 47 від 20.02.2015 № 215 від 29.07.2015 № 336 від 26.11.2015 № 371 від 18.12.2015 № 1 від 04.01.2016 № 35 від 05.02.2016 № 40 від 12.02.2016 № 115 від 13.04.2016 № 177 від 21.06.2016 № 407 від 29.12.2016 № 21 від 19.01.2017 № 67 від 01.03.2017 № 318 від 02.10.2017 № 40 від 07.02.2018 № 267 від 14.08.2018 № 94 від 27.03.2019 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15.09.99 № 1721 "Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" та з метою переходу на нову систему бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування ЄКР і ВПС
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства (додається), План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додається), Інструкцію по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додається), Інструкцію про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства (додається).
2. Начальникам структурних підрозділів Державного казначейства України та його територіальних органів, починаючи з 01.01.2001 року організувати роботу щодо забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету відповідно до затвердженої нормативної бази.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного казначейства України Бердія М.Г. та начальників структурних підрозділів Державного казначейства України і його територіальних органів.
ГоловаО.І. Кірєєв
( Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України втратило чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 318 від 17.11.2014 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
28.11.2000 № 119
(із змінами та доповненнями,
внесеними згідно
з наказами ДКУ
від 15.02.2001 № 16;
від 29.03.2001 № 42;
від 23.04.2001 № 57;
від 04.05.2001 № 70;
від 24.07.2001 № 127;
від 30.08.2001 № 150;
від 11.01.2002 № 2;
від 30.01.2002 № 15;
від 18.02.2002 № 27;
від 16.06.2002 № 114;
від 10.09.2002 № 171;
від 11.11.2002 № 211;
від 13.02.2003 № 27;
від 25.02.2003 № 42;
від 11.03.2003 № 50;
від 16.04.2003 № 88;
від 30.04.2003 № 99;
від 30.04.2003 № 100;
від 29.07.2003 № 150;
від 13.01.2004 № 1;
від 16.02.2004 № 24;
від 30.03.2004 № 59;
від 16.06.2004 № 101;
від 12.07.2004 № 116;
від 25.10.2004 № 184;
від 03.11.2004 № 193;
від 02.02.2005 № 21;
від 26.04.2005 № 77;
від 17.11.2005 № 208;
від 28.12.2005 № 245;
від 25.05.2006 № 146;
від 20.02.2007 № 48;
від 03.08.2007 № 154;
від 10.12.2007 № 225;
від 26.03.2008 № 98;
від 11.08.2008 № 326;
від 05.05.2009 № 188)
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
( У тексті Плану слова "Державне казначейство", "Державне казначейство України" замінено словами "Казначейство України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної казначейської служби України № 216 від 27.12.2013 )
1. Активи
Змінення редакції
11Кошти бюджетів в Національному банку України
111Кошти в НБУ до запитання
1111А-1*Єдиний казначейський рахунокВведено наказом ДКУ № 127 від 24.07.2001
112Інші рахунки Казначейства України в НБУ
1121АРахунок Казначейства України в НБУ для виплати готівкових коштів
1122АІнші рахунки Казначейства України в НБУ
12Кошти бюджетів в інших банках
121Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки "Ностро")
1211АКореспондентські рахунки Казначейства України в інших банках-резидентах
1212АКореспондентські рахунки Казначейства України в банках-нерезидентах
122Інші рахунки за коштами державного бюджету в банках
1221АРахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами загального фондуВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
1222АІнші рахунки Казначейства України в установах банків
1223АРахунки Казначейства України в установах банків для виплати готівкових коштів
1224АРахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фондуВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
123Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках
1231АРахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду
1232АРахунки місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті
1234АРахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
1235АРахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
124Дебіторська заборгованість за операціями з банкамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1241АДебіторська заборгованість за операціями з готівкоюВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1242АІнша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
13Розміщені депозити
131Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1311АКороткострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1312АСередньострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1313АДовгострокові депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку
1314АПрострочена заборгованість за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку
1315АДепозити державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку
132Інші депозити державного бюджету
1321АІнші короткострокові депозити державного бюджету
1322АІнші середньострокові депозити державного бюджету
1323АІнші довгострокові депозити державного бюджету
1324АПрострочена заборгованість за іншими депозитами державного бюджету
1325АІнші депозити державного бюджету до запитання
1326АГарантійні депозити та грошове покриття в банках
133Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1331АКороткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1332АСередньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1333АДовгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку
1334АПрострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку
1335АДепозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку
134Інші депозити місцевого бюджету
1341АІнші короткострокові депозити місцевого бюджету
1342АІнші середньострокові депозити місцевого бюджету
1343АІнші довгострокові депозити місцевого бюджету
1344АПрострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету
1345АІнші депозити місцевого бюджету до запитання
14Цінні папери
141Цінні папери в активі державного бюджету
1411АЦінні папери в активі державного бюджету
142Цінні папери в активі місцевого бюджету
1421АЦінні папери в активі місцевого бюджету
15Надані бюджетні кредити та позичкиВведено наказом ДКУ № 50 від 11.03.2003
151Кредити, надані з державного бюджету
1511АКороткострокові кредити, надані з державного бюджету
1512АДовгострокові кредити, надані з державного бюджету
1513АКороткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальникамиВведено наказом ДКУ № 188 від 05.05.2009
1514АДовгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальникамиВведено наказом ДКУ № 188 від 05.05.2009
1515 АПрострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1516 АПрострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1517 АІнша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
1518 АІнша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюдже
152Кредити, надані з місцевого бюджету
1521АКороткострокові кредити, надані з місцевого бюджету
1522АДовгострокові кредити, надані з місцевого бюджету
1523АКороткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальникамиВведено наказом ДКУ № 188 від 05.05.2009
1524АДовгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальникамиВведено наказом ДКУ № 188 від 05.05.2009
1525 АПрострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1526 АПрострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1527 А Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
1528 АІнша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету
153Кредити, що надавались під гарантійні зобов'язанняВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
1531АКороткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державоюВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
1532АДовгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державоюВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
1533АКороткострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальникамиВведено наказом ДКУ № 188 від 05.05.2009
1534АДовгострокові кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами-позичальникамиВведено наказом ДКУ № 188 від 05.05.2009
1535 АПрострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1536 АПрострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1537 АІнша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
1538 АІнша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
154Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 193 від 03.11.2004
1541АКороткострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 101 від 16.06.2004
1542АПролонговані позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 50 від 11.03.2003
1543АПрострочена заборгованість за позичками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 50 від 11.03.2003
1544АСередньострокові позички, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 101 від 16.06.2004
1545АКороткострокові позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку іншим клієнтамВведено наказом ДКУ № 193 від 03.11.2004
1546 АКороткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів державного бюджету
155Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1551 АКороткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1552 АДовгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1553 АКороткострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
1554 АДовгострокові кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками
1555 АПрострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1556 АПрострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1557 АІнша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
1558 АІнша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
16Інші активи
161Кошти державного бюджету в дорозі
1611АКошти загального фонду державного бюджету в дорозі
1612АКошти спеціального фонду державного бюджету в дорозі
162Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
1621ААктиви загального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
1622ААктиви спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахунками
1623ААктиви державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України
163Інші активи державного бюджету
1631АТоварно-матеріальні цінності в активі державного бюджету
1632АКошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в банкахВведено наказом ДКУ № 77 від 26.04.2005
164Кошти місцевого бюджету в дорозі
1641АКошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі
1642АКошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі
165Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками
1651ААктиви загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетомВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1652ААктиви спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетомВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1653ААктиви загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1654ААктиви спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
166Інші активи місцевого бюджету
1661АКошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках
1662АТоварно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету
167Зобов'язання інших органів Казначейства УкраїниВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1671АЗобов'язання інших органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1672АЗобов'язання інших органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
1673АЗобов'язання інших органів Казначейства України за іншими коштамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
168Інші зобов'язання органів Казначейства УкраїниВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
1681АІнші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
1682АІнші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
1683АІнші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштамиВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
17Субрахунки єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002
171Субрахунки єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002
1711АСубрахунки єдиного казначейського рахункуВведено наказом ДКУ № 114 від 19.06.2002
1234АРахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду
2. Зобов'язання
21Цінні папери, випущені в обіг
211Зобов'язання за векселями державного бюджету
2111ПКазначейські векселі видані
212Облігації внутрішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
2121ПКороткострокові облігації внутрішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
2122ПСередньострокові облігації внутрішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
2123ПДовгострокові облігації внутрішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
213Зобов'язання державного бюджету за іншими цінними паперами
2131ПІнші цінні папери державного бюджету
214Зобов'язання за векселями місцевого бюджету
2141ПВекселі органів місцевого самоврядування видані
215Облігації місцевого бюджету
2151Короткострокові облігації місцевого бюджету
2152ПСередньострокові облігації місцевого бюджету
2153ПДовгострокові облігації місцевого бюджету
216Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами
2161ПІнші цінні папери місцевого бюджету
217Облігації зовнішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
2171ПКороткострокові облігації зовнішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
2172ПСередньострокові облігації зовнішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
2173ПДовгострокові облігації зовнішньої державної позикиВведено наказом ДКУ № 2 від 11.01.2002
22Кредити отримані
221Внутрішнє фінансування державного бюджету
2211ПКредити, не віднесені до інших категорій
2212ПІнші зобов'язання
222Зовнішнє фінансування державного бюджету
2221ПКредити, не віднесені до інших категорій
2222ПІнші зобов'язання
223Внутрішнє фінансування місцевого бюджету
2231ПКредити, не віднесені до інших категорій
2232ПІнші зобов'язання
224Зовнішнє фінансування місцевого бюджету
2241ПКредити, не віднесені до інших категорійВведено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2001
2242ПІнші зобов'язанняВведено наказом ДКУ № 99 від 30.04.2001
23Депозити отримані
231Депозити отримані державним бюджетом
2311ПДепозити, отримані державним бюджетом
232Депозити отримані місцевим бюджетом
2321ПДепозити, отримані місцевим бюджетом
24Інші зобов'язання
241Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
2411ПЗобов'язання загального фонду державного бюджету за взаємними розрахункамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2412ПЗобов'язання спеціального фонду державного бюджету за взаємними розрахункамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
242Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками
2421П Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетомВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2422П Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з державним бюджетомВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2423П Зобов'язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2424П Зобов'язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
243Зобов'язання перед іншими органами Казначейства УкраїниВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2431ПЗобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2432ПЗобов'язання перед іншими органами Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
2433ПЗобов'язання перед іншими органами Казначейства України за іншими коштамиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
244Інші зобов'язання органів Казначейства УкраїниВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
2441ПІнші зобов'язання органів Казначейства України за коштами загального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
2442ПІнші зобов'язання органів Казначейства України за коштами спеціального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
2443ПІнші зобов'язання органів Казначейства України за іншими коштамиВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31Кошти бюджетівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
311Кошти загального фонду державного бюджету
3111ПНадходження до загального фонду державного бюджету
3112ПЗагальний фонд державного бюджету
3113ПРахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету
312Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3121ПНадходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3122ПКошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3123ПРахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитівВведено наказом ДКУ № 42 від 29.03.2001
3124ПКошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакоюВведено наказом ДКУ № 27 від 13.02.2003
3125ПРахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установВводиться в дію з 01.01.2009 року
313Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету
3131ПНадходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
3132ПКошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету
314Кошти загального фонду місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
3141ПНадходження до загального фонду місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
3142ПКошти загального фонду місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
3143ПРахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
3144ПРахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 150 від 29.07.2003
315Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видаткиВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
3151ПНадходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
3152ПКошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки
3153ПРахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитівВведено наказом ДКУ № 42 від 29.03.2001
3154ПРахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 150 від 29.07.2003
3155ПРахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
3156ПКошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках
316Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
3161ПКошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетівВведено наказом ДКУ № 16 від 15.02.2001
32Кошти, залучені до бюджетівВведено наказом ДКУ № 150 від 30.08.2001
321Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3211ПКошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3212ПКошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
322Кредити, отримані державним бюджетом, та кошти, направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3221ПРахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3222ПРахунок для зарахування до загального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашенняДКУ № 326 від 11.08.2008
3223ПРахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету кредитів, отриманих у Національному банку України, та коштів, що направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3224ПРахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету інших кредитів та коштів, що направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
323Інші кошти, залучені до державного бюджету та направлені на їх поверненняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3231ПІнші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету та направлені на їх поверненняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3232ПІнші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету та направлені на їх поверненняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
324Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3241ПКошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3242ПКошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
325Кредити, отримані місцевими бюджетами, та кошти, направлені на їх погашення Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3251ПРахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3252ПРахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3253ПРахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від Національного банку України, та коштів, направлених на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3254ПРахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашенняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
326Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів та направлені на їх поверненняВведено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3261ПІнші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
3262ПІнші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення Введено наказом ДКУ № 326 від 11.08.2008
327Кошти державного бюджету, розміщені на депозит
3271 ПКошти загального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
3272 ПКошти спеціального фонду державного бюджету, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
328Кошти місцевих бюджетів, розміщені на депозит
3281 ПКошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
3282 ПКошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту
33Кошти, які підлягають розподілу
331Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3311ПКошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
332Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3321ПКошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету
34Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету
341Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу
3411ПКошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу
3412ПІнші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
3413ПКошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету,, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
342Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3421ПКошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
3422ПІнші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету
343Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету
3431 ПКошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету
35Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Казначействі УкраїниВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
351Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок державного бюджету
3511ПОсобові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду державного бюджету
3512ПОсобові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду державного бюджету
3515ПОсобові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 15 від 30.01.2002
3516ПОсобові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 15 від 30.01.2002
352Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
3521ПРеєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету
3522ПРеєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету
3523ПРахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
3524ПРахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджетуВведено наказом ДКУ № 57 від 23.04.2001
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.11.2000 № 119
Про затвердження інструктивної бази
На виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 15.09.99 № 1721 "Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства" та з метою переходу на нову систему бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування ЄКР і ВПС
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.