Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва

Президія Верховної Ради України Указ від 12.04.1985 №102-XI
Реквизиты

Издатель: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 12.04.1985

Номер 102-XI

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 17, ст. 415 )( Указ затверджено Законом N 1407-XI від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
З метою посилення боротьби з порушеннями правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
1. Встановити, що літні садові будиночки, будівництво яких не закінчено до 1 січня 1985 року або розпочато після цього строку, якщо це будівництво здійснюється без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, за рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, на території якої знаходиться садівницьке (виноградарське) товариство, приводяться у відповідність з зазначеними нормами або зносяться громадянами, які здійснюють таке будівництво, чи за їх рахунок.
2. Встановити, що особи, винні в таких порушеннях правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва, піддаються заходам адміністративного стягнення:
здійсненні будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, - громадяни - штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців;
порушенні правил прийому до членів садівницького (виноградарського) товариства; освоєнні земельної ділянки, наданої під колективний сад (виноградник), без проекту організації і забудови її території чи з порушенням цього проекту; дозволі будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, прийнятті таких будиночків у експлуатацію; здійсненні будівництва на території колективного саду (виноградника) будівель і споруд загального користування без належно погодженого проекту чи з відхиленнями від нього; незаконних відпуску будівельних матеріалів, використанні транспортних засобів, механізмів, робочої сили, залученні неспеціалізованих будівельних організацій до будівництва об'єктів садівницького (виноградарського) товариства - службові особи - штрафу в розмірі до ста карбованців.
Службові особи і громадяни, винні в передбачених цією статтею порушеннях правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва, несуть адміністративну відповідальність, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.
3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 2 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.
Підставою для розгляду справ про такі порушення є протокол, складений службовою особою, уповноваженою на те виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.
4. У зв'язку з статтями 1, 2 і 3 цього Указу внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів:
1) у Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
а) доповнити Кодекс статтею 97-1 такого змісту:
"Стаття 97-1. Порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва
Здійснення громадянами будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.
Порушення правил прийому до членів садівницького (виноградарського) товариства, освоєння земельної ділянки, наданої під колективний сад (виноградник), без проекту організації і забудови її території чи з порушенням цього проекту; дозвіл будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, прийняття таких будиночків у експлуатацію; здійснення будівництва на території колективного саду (виноградника) будівель і споруд загального користування без належно погодженого проекту чи з відхиленнями від нього; незаконні відпуск будівельних матеріалів, використання транспортних засобів, механізмів, робочої сили, залучення неспеціалізованих будівельних організацій до будівництва об'єктів садівницького (виноградарського) товариства -
тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб у розмірі до ста карбованців";
б) статтю 97 викласти в такій редакції:
"Стаття 97. Самовільне будівництво жилих будинків, дач, господарських та побутових будівель і споруд
Будівництво громадянами без установленого дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними відхиленнями від проекту, або з грубим порушенням основних будівельних норм і правил жилих будинків, дач, господарських та побутових будівель і споруд -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців";
2) у Земельному кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 29, ст. 205; 1981 р., N 12, ст. 178):
статті 135, 136 і 137 викласти в такій редакції:
"Стаття 135. Надання земель для колективного садівництва
Земельні ділянки для колективного садівництва надаються підприємствам, організаціям, установам із земель державного запасу і земель державного лісового фонду, не вкритих лісом або зайнятих малоцінними лісовими насадженнями, в межах зелених і приміських зон міст та інших населених пунктів з урахуванням перспективного розширення території населених пунктів, а також за межами цих зон або за межами населених пунктів, що не мають приміських і зелених зон.
У разі відсутності земель, зазначених у частині першій цієї статті, для колективного садівництва можуть надаватися, як виняток, черезсмужні, дрібноконтурні ділянки, непридатні землі, що не можуть бути використані в громадському господарстві колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств.
Не допускається відведення земель для колективного садівництва, якщо це шкодить сільськогосподарському виробництву колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств і організацій, а також земель, що є місцями відпочинку населення. Забороняється надання для цієї мети ріллі та інших цінних сільськогосподарських угідь, земель підсобних сільських господарств підприємств, організацій і установ.
Надання земель для колективного садівництва провадиться Радою Міністрів Української РСР, виконавчими комітетами обласних, районних (міських) Рад народних депутатів у межах їх компетенції.
Стаття 136. Користування земельними ділянками, зайнятими колективними садами (виноградниками)
Земельні ділянки, зайняті колективними садами (виноградниками), знаходяться в користуванні садівницьких (виноградарських) товариств, що організуються при підприємствах, організаціях, установах, яким у встановленому порядку надано ці земельні ділянки.
Садівницькі (виноградарські) товариства використовують ці ділянки відповідно до цілей, визначених їх статутом, зареєстрованим виконавчим комітетом районної (міської) Ради народних депутатів, на території якої знаходиться садівницьке (виноградарське) товариство.
Стаття 137. Надання земель для колективного городництва
Земельні ділянки для колективного городництва надаються в тимчасове користування підприємствам, організаціям і установам виконавчими комітетами обласних, районних (міських) Рад народних депутатів з земель державного запасу, державного лісового фонду і земель населених пунктів, не призначених до використання у найближчі роки під забудову або на інші цілі, а також з тимчасово невикористовуваних земель сільськогосподарського призначення і земель промислових, транспортних та інших несільськогосподарських підприємств і організацій.
Не допускається надання земель для колективного городництва, якщо це шкодить сільськогосподарському виробництву колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств і організацій, а також земель, що є місцями відпочинку населення".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 квітня 1985 р.
N 102-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва
З метою посилення боротьби з порушеннями правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!