Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 22.09.2021 №1005
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 22.09.2021

Номер 1005

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2021 р. № 1005
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1005
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, є:
строк провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
кількість галузей, за якими орган сертифікації здійснює сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
кількість порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
види порушень органом сертифікації вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, здійснених щодо органу сертифікації протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та восьмим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції визначено в додатку 1.
3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)*
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
1. Належна якість продукції, робіт та послуг
(немайнові блага) (О2)
неналежна діяльність органу сертифікації щодо
здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції
моральна шкода, заподіяна споживачу органічної
продукції
строк провадження органом сертифікації господарської
діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції;
кількість галузей, за якими орган сертифікації здійснює
2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові
блага) (О3)
неналежна діяльність органу сертифікації щодо
здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції
прийняття безпідставного рішення про видачу або
відмову у видачі сертифіката, а також порушення умов договору на
здійснення сертифікації
збитки, завдані оператору
збитки, завдані споживачу органічної продукції
сертифікацію органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції;
кількість порушень органом сертифікації вимог
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного
нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду; види порушень органом
3. Інші суспільні інтереси (О6)неналежна діяльність органу сертифікації щодо
здійснення сертифікації органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції
репутаційні втрати держави, зумовлені недовірою
міжнародних торговельних партнерів до вітчизняного виробництва
та/або обігу органічної продукції
сертифікації вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлені за
результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції, здійснених
щодо органу сертифікації протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами
третім, п’ятим, сьомим та восьмим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
, за результатами яких виявлено порушення
_________
* Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), застосовуються для цілей державного нагляду (контролю), визначених у пунктах 1—3.
Додаток 2
до критеріїв
ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, їх показники та кількість балів за кожним показником
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Строк провадження органом сертифікації
господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції
менше двох років10
від двох до п’яти років включно5
більше п’яти років0
2. Кількість галузей, за якими орган сертифікації
здійснює сертифікацію органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції
шість і більше галузей30
чотири — п’ять галузей20
дві — три галузі10
одна галузь0
3. Кількість порушень органом сертифікації вимог
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного
нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду
п’ять або більше порушень15
три — чотири порушення10
два порушення5
одне порушення3
не виявлено порушень0
4. Види порушень органом сертифікації вимог
законодавства у сфері
1) наявність порушень під час здійснення сертифікації
органічного
30
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної
виробництва та/або обігу органічної продукції
продукції, виявлені за результатами заходів державного
нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду
2) недотримання вимог щодо персоналу органу
сертифікації
20
3) невідповідність матеріально-технічної бази та інших
об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із
сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної
продукції, вимогам законодавства у сфері органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції
20
4) порушення порядку розгляду апеляцій операторів на
рішення органу сертифікації
15
5) не виявлено порушень вимог законодавства у сфері
органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції
0
5. Кількість позапланових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу
п’ять або більше заходів15
три — чотири заходи10
два заходи5
один захід3
та маркування органічної продукції, здійснених щодо
органу сертифікації протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим,
сьомим та восьмим частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
, за результатами яких виявлено порушення
заходи не проводилися0
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2021 р. № 1005
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
постановляє:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 1005
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, є:
строк провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
кількість галузей, за якими орган сертифікації здійснює сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

30 днiв передплати безкоштовно!