Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги

Міністерство соціальної політики України Наказ від 17.07.2019 №1106
Остання редакція від 17.07.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ

Дата 17.07.2019

Номер 1106

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
N з/пЧлен сім'їРодинний зв'язокДата народженняПідстави
1Прізвище, ім'я, по батькові
2Прізвище, ім'я, по батькові
Призначити соціальну допомогу:
N
з/п
Вид допомогиЩомісячний розмірТермін
1 з__________ до ______
включно
2
3
4
Виплата: через поштове відділення N ____________________________________________________
банківську установу _________________________ за адресою _______________________________
Номер вкладу ________________________________________________________________________
Не призначено соціальну допомогу з таких підстав:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Спеціаліст з опрацювання заяв_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
Головний спеціаліст з опрацювання заяв_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
Начальник Управління_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
___ ____________ 20__ року
Додаток 7
до Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги
(пункт 4.5 глави 4)
Розрахунок
житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
1.Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм з урахуванням пільг
(П) ___________ грн
2.Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства(Д) ___________ грн
3.Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства_____________ грн
4.___ % - частка середньомісячного сукупного доходу(% х Д) _______ грн
5.Розмір житлової субсидії (П - ___(% х Д) _______ грн
Рішення
про призначення (непризначення, відмову в призначенні) житлової субсидії
Уповноваженому власнику/наймачеві ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за адресою домогосподарства ________________________ _________________________________,
опалювана площа якого становить _________; площа, на яку призначається субсидія, _________,
призначено житлову субсидію на ____________ місяців з ________________ до ________________
включно щомісячно в сумі _______________ грн
(____________________________________________________________________ грн _____ коп.)
(словами)
Найменування організації, що надає послуги, ОСББ/ЖБК та найменування виду послугиНомер особового рахункуРозмір плати за житлово-комунальні послуги (П), грнОбсяг, одиниця виміру
відмовлено у призначенні житлової субсидії з таких підстав*:
опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартири у багатоквартирному будинку або 200 кв. м для індивідуального будинку;
до складу домогосподарства входять особи, які не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і перебували за кордоном сукупно понад 60 днів у період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, та документально не підтвердили набуття страхового стажу в інших країнах;
наявний транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше ніж п'ять років;
у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку та не мають доходів, або нарахований середньомісячний сукупний дохід яких менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або ними чи за них не сплачено єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у визначеному законом розмірі;
куплено/придбано у власність майно або одноразово оплачено будь-яку послугу на суму, що перевищує 50 тис. грн;
наявна прострочена понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком;
у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;
інші підстави відмови у призначенні житлової субсидії (зазначається відповідна підстава), згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 N 848 (зі змінами).
____________
* Із переліку вибирається одна або декілька підстав відмови у призначенні житлової субсидії, а також окремо зазначається, хто прийняв Рішення про відмову - Управління / Комісія, утворена районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад. Примітка.
Спеціаліст з опрацювання заяв_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
Головний спеціаліст з опрацювання заяв_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
Начальник Управління_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
___ ____________ 20__ року
Інформація про доходи членів домогосподарства
П. І. Б.Реєстраційний номер облікової картки платника податківПеріод для розрахунку доходуРозмір доходу (розрахований)
Види доходуНомер особового рахункуОрганізація (платник)Період отримання доходуРозмір доходу (фактичний)
Додаток 8
до Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги
(пункт 4.5 глави 4)
Повідомлення
про призначення (непризначення, відмову в призначенні) житлової субсидії N ___________
Уповноваженому власнику/наймачеві
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначено субсидію)
_____________________________________________________________________________________
(адреса, телефони особи, якій призначено субсидію)
Особовий рахунок N ________________________________________
Опалювана площа ____________________; площа, на яку призначається субсидія, _______________
Призначено (не призначено, відмовлено у призначенні) житлову субсидію
з _________ до _____________ включно.
Розраховано субсидію на __________ місяців, з _________________ до _________________ включно
щомісячно в сумі _____________ грн
(_______________________________________________________________________ грн _____ коп.)
(словами)
Найменування організації, що надає послуги, ОСББ/ЖБК та найменування виду послугиНомер особового рахункуОбсяг / вартість плати за житлово-комунальні послуги (за соціальними нормативами), (П) грн
УВАГА! Якщо житлова субсидія надається у грошовій безготівковій формі, інформація про суми, які необхідно сплачувати за житлово-комунальні послуги, буде щомісячно надаватися АТ "Ощадбанк" шляхом надсилання смс-повідомлення на номер телефону, вказаний у заяві на призначення житлової субсидії.
Про результати кожного перерахунку будуть надсилатися повідомлення.
Громадянин є відповідальним за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру. У разі змін у складі сім'ї, зареєстрованих у домогосподарстві осіб, у переліку житлово-комунальних послуг, придбання майна на суму понад 50 тис. грн тощо громадянин повинен повідомити про це орган, що призначив субсидію, у місячний термін.
відмовлено у призначенні житлової субсидії з таких підстав*:
опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартири у багатоквартирному будинку або 200 кв. м для індивідуального будинку;
до складу домогосподарства входять особи, які не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і перебували за кордоном сукупно понад 60 днів у період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, та документально не підтвердили набуття страхового стажу в інших країнах;
наявний транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше ніж п'ять років;
у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку та не мають доходів, або нарахований середньомісячний сукупний дохід яких менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або ними чи за них не сплачено єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у визначеному законом розмірі;
куплено/придбано у власність майно або одноразово оплачено будь-яку послугу на суму, що перевищує 50 тис. грн;
наявна прострочена понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком;
у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;
інші підстави відмови у призначенні житлової субсидії (зазначається відповідна підстава), згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 N 848 (зі змінами).
____________
* Із переліку вибирається одна або декілька підстав відмови у призначенні житлової субсидії, а також окремо зазначається, хто прийняв Рішення про відмову - Управління / Комісія, утворена районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.
Примітка.
Це рішення може бути оскаржено в суді.
Начальник Управління_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
___ ____________ 20__ року
Повідомлення
про призначення (відмову в призначенні) соціальної допомоги N ___________
За заявою ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника / уповноваженого представника сім'ї (домогосподарства))
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання)
особовий рахунок N ______________________________,
призначено допомогу _________________________________________________ на ________ місяців
(вид допомоги)
з ______________________________________ до ___________________________________ включно
в сумі ______________________________ грн (_____________________________ грн _______ коп.)
(цифрами) (словами)
Виплата через:
поштове відділення N __________________________________________________________________
банківську установу __________________________________ за адресою _______________________
Номер вкладу _________________________________________________________________________
Не призначено соціальної допомоги з таких підстав:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Це рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.
Начальник Управління_______________
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
___ ____________ 20__ року
Додаток 9
до Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги
(пункт 2.5 глави 2)
До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення ___________________________
_____________________________________________________________________________________
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги
Розділ I. Загальні відомості
1. ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника / уповноваженого представника сім'ї)
2. Місце проживання
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
3. Члени сім'ї або зареєстровані у житловому приміщенні / будинку особи, члени сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти)
Прізвище, ім'я, по батьковіСтупінь родинного зв'язкуРеєстраційний номер облікової картки платника податківПримітки
1234
Розділ II. Доходи членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з _____ 20 __ року до _____ 20 __ року (відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім'ямолоді, зареєстрованим у Мін'юсті 07 лютого 2002 року за N 112/6400 (зі змінами))
Прізвище, ініціалиВідомості про доходи
вид доходурозмір доходуджерело доходу
1234
Розділ III. Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності чи володінні членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)
Прізвище, ініціали
власника (наймача)
Загальна площа житлового
приміщення
Кількість осіб,
зареєстрованих у житловому приміщенні
Адреса житлового
приміщення
1234
Розділ IV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)
Прізвище, ініціали
власника
Автомобіль маркиДержавний номерний
знак
Рік випускуАвтомобілі, отримані
через структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення
12345
Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)
Прізвище, ініціали
власника (користувача)
Площа земельної
ділянки
Форма власностіПризначення земельної
ділянки
1234
Розділ VI. Відомості про наявність додаткових джерел для існування за період з ____________ 20__ року до ____________ 20__ року
Вид джерела для
існування
Характеристика засобів
для отримання
Інформація про
використання наявних засобів
123
здавання у найм або
оренду житлового приміщення (будинку) або його частини
робота одного чи
кількох членів сім'ї без оформлення трудових відносин у
встановленому порядку
можливий дохід від
утримання худоби, птиці, інших тварин
дохід від народних
промислів
використання наявної
сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса
заощадження (що мають
документальне підтвердження)
грошові перекази
інші джерела для
існування
Розділ VII. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням
Прізвище, ініціали
особи
Вид майна або
послуг
ВартістьДата купівлі майна і
товарів або оплати послуг
1234
придбання земельної
ділянки
придбання квартири
(будинку)
придбання автомобіля,
транспортного засобу (механізму)
придбання будівельних
матеріалів
придбання інших товарів
довгострокового вжитку
придбання іншого
майна
Разом
оплата послуги з
будівництва, ремонту квартири (будинку)
оплата послуги з
ремонту автомобіля, транспортного засобу (механізму)
оплата послуги
телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку
оплата послуги з
навчання
оплата інших послуг
Разом
Про відмову в призначенні або припинення виплати державної соціальної допомоги в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх (малолітніх) дітей), мене попереджено.
_______________________
(підпис заявника)
_________________________
(дата)
Додаток 17
до Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги
(пункт 10.4 глави 10)
____________
(дата)
Запит
Прошу підготувати та передати спеціалістам з приймання особові справи отримувачів допомоги:
Номер особової
справи
Прізвище, ім'я, по
батькові заявника
Місце проживанняПрізвище, ім'я, по
батькові спеціаліста, номер робочого місця (кабінету) (підпис)
Дата, час приймання
Додаток 20
до Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги
(пункт 11.10 глави 11)
Журнал
реєстрації електронних документів (файлів)
N
з/п*
ДатаОрганізація, яка надала
інформацію
Спеціаліст, який
прийняв інформацію
Спеціаліст, якому
передано інформацію
Примітка
____________
* Нумерація починається з першого запису та закінчується останнім.
Додаток 21
до Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги
(пункт 3.11 глави 3)
Журнал
реєстрації актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї
N
з/п*
Прізвище, ім'я, по
батькові заявника
Місце проживанняВид допомогиДата проведення
обстеження
N акта обстеженняПосадова особа, що
проводила обстеження
Примітка
Усього протягом місяця
____________
* Нумерація починається з першого запису та закінчується останнім.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.07.2019 N 1106
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2019 р.
за N 888/33859
Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги
Відповідно до пункту 47 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751, Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року N 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за N 1098/12972 (зі змінами), що додаються.
3. Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення (В. Музиченко) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Попову.