• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Національний банк України  | Постанова від 15.09.2023 № 115
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.09.2023
 • Номер: 115
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.09.2023
 • Номер: 115
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 15.09.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.09.2023 № 115
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 1-2 пункту 12:
в абзаці другому слово "двох" виключити;
підпункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
2) у пункті 14:
підпункт 5 після слова "держави" доповнити словами "(включаючи послуги з реабілітації), придбання протезів та їх комплектуючих, оплати послуг щодо встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"45) переказу коштів з метою виконання зобов'язань резидентапозичальника, що є державним підприємством або господарським товариством, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі, перед нерезидентом за укладеним між ними кредитним договором / договором позики, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України, а також для здійснення інших платежів, пов'язаних з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)