Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту

Міністерство фінансів України Наказ від 21.02.2019 №77
Остання редакція від 21.02.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 21.02.2019

Номер 77

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.02.2019 № 77
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 березня 2019 р.
за № 254/33225
Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001", з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 травня 2017 року № 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за № 663/30531, такі зміни:
1) у пункті 1 розділу I слова 'їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, інших головних розпорядниках коштів державного бюджету, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери їх управління";
2) у розділі II:
у пункті 3 слова "на рік" замінити словами "на три роки";
у пункті 4:
в абзаці першому слова "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту";
в абзаці третьому слова "статус і" та ", відповідність персоналу кваліфікаційним вимогам" виключити;
в абзаці шостому слово "розподілу" замінити словом "розподіл";
в абзаці чотирнадцятому слова "підрозділу внутрішнього аудиту" замінити словами "з внутрішнього аудиту в установі";
у пункті 5 слова "Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту";
3) у пункті 4 розділу III слово "розміщує" замінити словами "може розміщувати".
2. Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Маркарова
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.02.2019 № 77
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 березня 2019 р.
за № 254/33225
Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001", з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 травня 2017 року № 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за № 663/30531, такі зміни:
1) у пункті 1 розділу I слова 'їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, інших головних розпорядниках коштів державного бюджету, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери їх управління";
2) у розділі II:
у пункті 3 слова "на рік" замінити словами "на три роки";
у пункті 4:
в абзаці першому слова "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту";