Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова від 10.05.2018 №343

Кабінет Міністрів України Постанова від 10.05.2018 №343
Остання редакція від 10.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 10.05.2018

Номер 343

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2018 р. № 343
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 343
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1) в абзаці четвертому слова "печаткою суб’єкта (за наявності)" замінити словами "підписом посадової особи";
2) в абзаці п’ятому слова ", скріплений печаткою (за наявності)" виключити.
1) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Реєстр ведеться в паперовому або електронному вигляді.
Сторінки реєстру, що ведеться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписом керівника суб’єкта або відповідального працівника та зберігатися у суб’єкта.";
2) у пункті 25 слова ", скріпленим печаткою (за наявності)" виключити.
3. У першому реченні пункту 5 Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2442), слова ", та скріплюється печаткою (за наявності) суб’єкта" виключити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 травня 2018 р. № 343
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 343
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1) в абзаці четвертому слова "печаткою суб’єкта (за наявності)" замінити словами "підписом посадової особи";
2) в абзаці п’ятому слова ", скріплений печаткою (за наявності)" виключити.
1) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Реєстр ведеться в паперовому або електронному вигляді.