Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

Кабінет Міністрів України Постанова, Критерії, Перелік від 28.11.2018 №1007
Остання редакція від 28.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Критерії, Перелік

Дата 28.11.2018

Номер 1007

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 листопада 2018 р. № 1007
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. № 1007
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів
17 серпня 1998 р. № 1287
"Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1235; 2016 р., № 56, ст. 1943), є:
включення суб’єкта господарювання до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
чисельність працівників суб’єкта господарювання на дату отримання ліцензії;
кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються, на дату отримання ліцензії;
наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності (за період не менш як п’ять років).
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин визначено в додатку 1.
3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюються з такою періодичністю:
високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;
середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;
незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (О1)аварія на виробництві особливо небезпечних хімічних речовинсмерть людини
шкода, завдана здоров’ю людини (інвалідність, тимчасова втрата
працездатності) внаслідок аварії, що сталася на виробництві
особливо небезпечних хімічних речовин
чисельність працівників суб’єкта господарювання
внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру об’єктів
підвищеної небезпеки
2. Навколишнє природне середовище (О4)аварія на виробництві особливо небезпечних хімічних речовиншкода, завдана навколишньому природному середовищу внаслідок
аварії, що сталася на виробництві особливо небезпечних хімічних
речовин (забруднення навколишнього природного середовища,
погіршення якості природних ресурсів)
наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження
господарської діяльності (за період не менш як п’ять років)
кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються
на дату отримання ліцензії
Додаток 2
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів*
1. Чисельність працівників суб’єкта господарювання на момент
отримання ліцензії
понад 10000 осіб20
від 1000 до 10000 осіб включно15
до 1000 осіб включно10
2. Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
об’єктів підвищеної небезпеки
Так30
Ні0
3. Кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що
виробляються
більше 50 хімічних речовин20
від 11 до 50 хімічних речовин10
від 1 до 10 хімічних речовин5
4. Наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження
господарської діяльності (за період не менш як п’ять років)
наявність порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом
останніх трьох років, що передують плановому
20
наявність порушень вимог ліцензійних умов, виявлених раніше
останніх трьох років та не пізніше останніх п’яти років, що
передують плановому
1
0
відсутність порушень вимог ліцензійних умов0
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету міністрів України
від 28 листопада 2018 р. № 1007
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 48).
№ 805 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 91, ст. 2972).
3. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100 і від 9 листопада 2016 р. № 804, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 937 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 100, ст. 3076).
4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 листопада 2018 р. № 1007
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. № 1007
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів
17 серпня 1998 р. № 1287
"Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1235; 2016 р., № 56, ст. 1943), є:
включення суб’єкта господарювання до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
чисельність працівників суб’єкта господарювання на дату отримання ліцензії;
кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються, на дату отримання ліцензії;