Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 31.10.2018 №913
Остання редакція від 31.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 31.10.2018

Номер 913

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2018 р. № 913
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 593 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 90, ст. 2585);
пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).
Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 913
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, є:
1) під час здійснення будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод:
вид об’єкта обліку, який використовує суб’єкт господарювання;
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;
2) під час видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів:
вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом господарювання;
регіон України (відповідно до балансових експлуатаційних запасів залежно від кількості запасів у надрах);
глибина свердловини (для мінеральних та питних вод);
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки:
- для мінеральних та питних вод;
- для промислових, технічних та теплоенергетичних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів;
3) під час видобування вуглеводнів:
вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом господарювання;
строк експлуатації родовища суб’єктом господарювання;
глибина свердловини, яка експлуатується суб’єктом господарювання;
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;
4) під час видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин:
вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом господарювання;
спосіб розробки суб’єктом господарювання родовища корисних копалин;
глибина залягання корисних копалин, які видобуваються суб’єктом господарювання;
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;
5) під час геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів:
вид користування надрами суб’єктом господарювання;
вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;
глибина свердловини (для мінеральних та питних вод);
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки:- для мінеральних та питних вод;
- для промислових, технічних та теплоенергетичних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів;
6) під час геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, вуглеводнів:
вид користування надрами суб’єктом господарювання;
вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;
глибина свердловини;
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;
7) під час геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин:
вид користування надрами суб’єктом господарювання;
вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;
глибина залягання корисних копалин, щодо яких проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;
8) під час створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо):
наявність корисних копалин;
вид корисних копалин, на які отримано спеціальний дозвіл на користування надрами;
наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр визначено у додатках 1—8.
3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатках 9—16.
4. Віднесення діяльності суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 9—16, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
5. У разі коли діяльність суб’єкта господарювання відповідно до одного спеціального дозволу на користування надрами охоплюється двома або більше критеріями, визначеними у додатках 9—16, та може бути віднесена одночасно до двох або більше ступенів ризику, така діяльність відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких вона може бути віднесена.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр відповідно до спеціального дозволу на користування надрами здійснюються Держгеонадрами в межах своїх повноважень залежно від показників критеріїв, визначених у додатках 9-16, з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
забрудненими стічними водами
забруднення земель вуглеводнями
просідання ґрунту над родовищем
смерть людини
шкода здоров’ю людини
вид об’єкта обліку, який використовує суб’єкт
господарювання
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
пожежа
аварія
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
забрудненими стічними водами
забруднення земель вуглеводнями
екологічна шкода
аварія
Національна безпека держави (О5)забруднення земель вуглеводнямизнелюднення частини території України
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
забрудненими стічними водами
Інші суспільні інтереси (О6)
Належні умови та стимули до провадження господарської
діяльності
пожежавитрати суб’єктів господарювання на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
аварія
Публічні фінансизабруднення земель вуглеводнямивитрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
забрудненими стічними водами
Додаток 2
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу (наявність шкідливих домішок і сполук)
смерть людини
шкода здоров’ю людини
вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом
господарювання
регіон України (відповідно до балансових
експлуатаційних запасів залежно від кількості запасів у надрах)
глибина свердловини (для мінеральних та питних
вод)
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки:
для мінеральних та питних вод
для промислових, технічних та теплоенергетичних вод,
лікувальних грязей, ропи та розсолів
втрата лікувальних властивостей води (зменшення обсягу
корисних мінералів)
збільшення мінералізації підземних вод (збільшення
обсягу корисних мінералів до критичного рівня)
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу
екологічна шкода
виснаження родовища (зменшення рівня води до
критичного рівня, після якого неможливе його відновлення,
посуха)
забруднення інших водоносних горизонтів, зменшення
обсягу питної води, забруднення земель відходами, утвореними після
очищення підземних вод
Національна безпека держави (О5)забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу
знелюднення частини території України
виснаження родовища (зниження рівня води до критичного, після
якого неможливе його відновлення, посуха)
втрата лікувальних властивостей підземних мінеральних
вод (зменшення корисних мінералів)
погіршення показників системи охорони здоров’я
Інші суспільні інтереси (О6)
Належні умови та стимули до провадження господарської
діяльності
підвищення рівня мінералізації підземних вод
(збільшення обсягу корисних мінералів до критичного рівня)
збільшення витрат суб’єктів господарювання на очищення
видобутих підземних вод
зниження рівня підземних вод до некритичного рівнязбільшення витрат суб’єктів господарювання на
видобування підземних вод
припинення діяльності суб’єктів господарювання, що
використовують лікувальні властивості підземних мінеральних вод
зниження економічної активності
Достатній життєвий рівень громадян Українизниження рівня підземних вод до некритичного рівнязбільшення витрат громадян України на забезпечення
питною водою
Публічні фінансивтрата лікувальних властивостей підземних мінеральних
вод (зменшення обсягу корисних мінералів)
втрати державного та місцевого бюджетів від зменшення
обсягу надходжень із сплати податків
забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
виснаження родовища (зниження рівня води до критичного
рівня, після якого неможливе його відновлення, посуха)
Додаток 3
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування вуглеводнів)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від
провадження господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
просідання ґрунту над родовищем
зсув
пожежа
техногенний землетрус
аварія
смерть людини
шкода здоров’ю людини
вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом
господарювання
строк експлуатації родовища суб’єктом
господарювання
глибина свердловини, яка експлуатується суб’єктом
господарювання
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
екологічна шкода
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
аварія
Національна безпека держави (О5)забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
знелюднення частини території України
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
Інші суспільні інтереси (О6)
Належні умови та стимули до провадження господарської
діяльності
пожежавитрати суб’єктів господарювання на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
техногенний землетрус
аварія
Публічні фінансивтрата якості корисних копалин у процесі
видобування
втрати державного та місцевих бюджетів від зменшення
обсягу надходження рентної плати за користування надрами
псування родовища (втрата запасів вуглеводнів)
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
Додаток 4
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних та поверхневих вод
просідання ґрунту над гірничими виробками
зсуви
утворення карсту (порожнини у земній корі)
підтоплення родовища, яке розробляється підземним
способом
пожежа, газодинамічні явища (раптові викиди, гірничі
удари тощо)
затоплення родовища, яке розробляється відкритим
способом
обвалення порід і завали гірничих виробок
утворення відвалів (териконів)
смерть людини
шкода здоров’ю людини
вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом
господарювання
спосіб розробки суб’єктом господарювання родовища
корисних копалин
глибина залягання корисних копалин, які видобуваються
суб’єктом господарювання
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних та поверхневих водекологічна шкода
утворення відвалів (териконів)
затоплення гірничих виробок, виділення та проникнення
в них небезпечних і шкідливих субстанцій
утворення карсту (порожнини у земній корі)
псування родовищ
Національна безпека держави (О5)забруднення підземних та поверхневих водзнелюднення частини території України
Інші суспільні інтереси (О6)
Належні умови та стимули до провадження господарської
діяльності
пожежа, газодинамічні явища (раптові викиди, гірничі
удари тощо)
витрати суб’єктів господарювання на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
втрати державного бюджету від зменшення обсягу
надходження рентної плати за користування надрами
обвалення порід і завали гірничих виробок
втрата якості корисних копалин у процесі
видобування
Публічні фінансивтрата якості корисних копалин у процесі
видобування
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
затоплення гірничих виробок, виділення та проникнення
в них небезпечних і шкідливих субстанцій
втрати державного бюджету від зменшення обсягу
надходження рентної плати за користування надрами
псування родовищвтрати державного бюджету від зменшення обсягу
надходження рентної плати за користування надрами
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
Додаток 5
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу (наявність шкідливих домішок і сполук)
втрата лікувальних властивостей води (зменшення
корисних мінералів)
смерть людини
шкода здоров’ю людини
вид користування надрами суб’єктом господарювання
вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом
господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі
дослідно-промислова розробка
глибина свердловини (для мінеральних та питних
вод)
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки:
для мінеральних та питних вод
для промислових, технічних та теплоенергетичних вод,
лікувальних грязей, ропи та розсолів
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу
екологічна шкода
забруднення інших водоносних горизонтів, зменшення
обсягу питної води, забруднення земель відходами, утвореними після
очищення підземних вод
Національна безпека держави (О5)забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу
знелюднення частини території України
втрата лікувальних властивостей підземних мінеральних
вод (зменшення обсягу корисних мінералів)
погіршення показників системи охорони здоров’я
Інші суспільні інтереси (О6)
Публічні фінанси
втрата лікувальних властивостей підземних мінеральних
вод (зменшення обсягу корисних мінералів)
втрати державного та місцевих бюджетів від зменшення
обсягу надходжень із сплати податків
забруднення підземних вод внаслідок техногенного
впливу
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
Додаток 6
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, вуглеводнів)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
просідання ґрунту над родовищем
зсув
пожежа
техногенний землетрус
аварія
смерть людини
шкода здоров’ю людини
вид користування надрами суб’єктом господарювання
вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом
господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі
дослідно-промислова розробка
глибина свердловини
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
екологічна шкода
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
аварія
Національна безпека держави (О5)забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
знелюднення частини території України
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
аварія
пожежа
техногенний землетрус
Інші суспільні інтереси (О6)
Публічні фінанси
втрата якості корисних копалин у процесі
видобування
псування ділянки надр
втрати державного та місцевих бюджетів від зменшення
обсягу надходження рентної плати за користування надрами
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
Аварія
Пожежа
техногенний землетрус
Додаток 7
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних водсмерть людини
шкода здоров’ю людини
вид користування надрами суб’єктом господарювання
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних водекологічна шкодавид корисних копалин, щодо яких суб’єктом
господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі
дослідно-промислова розробка надр
псування родовищ
втрата (деградація) плодоносного шару ґрунтуглибина залягання корисних копалин, щодо яких
проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова
розробка надр
зниження рівня підземних воднаявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
Національна безпека держави (О5)забруднення підземних водзнелюднення частини території України
Інші суспільні інтереси (О6)
Належні умови та стимули до провадження господарської
діяльності
втрата якості корисних копалин у процесі
видобування
витрати суб’єктів господарювання на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
Публічні фінансивтрата якості корисних копалин у процесі
видобування
втрати державного та місцевих бюджетів від зменшення
обсягу надходження рентної плати за користування надрами
забруднення підземних водвитрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
Додаток 8
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних
наслідків
негативний наслідок
Життя та здоров’я людини (О1)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
просідання ґрунту над родовищем
зсув
смерть людини
шкода здоров’ю людини
наявність корисних копалин
вид корисних копалин, на видобування яких отримано
спеціальний дозвіл на користування надрами
наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
пожежа
техногенний землетрус
аварія
Навколишнє природне середовище (О4)забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
екологічна шкода
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
аварія
Національна безпека держави (О5)забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
знелюднення частини території України
забруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
Інші суспільні інтереси (О6)пожежавитрати суб’єктів господарювання на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
техногенний землетрус
аварія
Належні умови та стимули до провадження господарської
діяльності
забруднення земель вуглеводнями, хімічними
реактивами
витрати державного та місцевих бюджетів на ліквідацію
наслідків настання небезпечної події
Публічні фінансизабруднення підземних та поверхневих вод вуглеводнями,
хімічними реактивами
Додаток 9
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид об’єкта обліку, який використовує суб’єкт
господарювання
газосховище10
поле закритої шахти7
2. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
10
інші порушення5
відсутність порушень0
Додаток 10
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом
господарювання
мінеральні води20
питні води15
промислові, технічні та теплоенергетичні води,
лікувальні грязі, ропа та розсоли
10
2. Регіон України (відповідно до балансових
експлуатаційних запасів залежно від кількості запасів у надрах)
Автономна Республіка Крим, Волинська, Житомирська,
Івано-Франківська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська,
Чернівецька, Чернігівська області (мінеральні води)
15
Луганська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська
Черкаська, Харківська області (мінеральні води)
10
Дніпропетровська, Закарпатська, Київська, Хмельницька
області (мінеральні води)
8
Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Одеська,
Полтавська області (мінеральні води)
5
Автономна Республіка Крим, Вінницька, Житомирська,
Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Тернопільська,
Чернівецька області (питні води)
10
Волинська, Закарпатська, Запорізька, Одеська,
Рівненська, Хмельницька, Черкаська області (питні води)
7
Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Херсонська
Чернігівська області (питні води)
5
Донецька, Київська, Львівська, Луганська, Харківська
області (питні води)
3
3. Глибина свердловини (для мінеральних та питних
вод)
до 200 метрів включно5
від 200 до 400 метрів включно8
від 400 до 600 метрів включно15
більш як 600 метрів20
4. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки:
для мінеральних та питних воднезаконне видобування корисних копалин20
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
15
перевищення добового дебіту свердловини10
інші порушення5
відсутність порушень0
для промислових, технічних та теплоенергетичних вод,
лікувальних грязей, ропи та розсолів
незаконне видобування корисних копалин10
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
8
інші порушення5
відсутність порушень0
_________________
Примітка. Якщо до діяльності суб’єкта господарювання може бути застосовано одночасно більш як один показник критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
Додаток 11
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (видобування вуглеводнів)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом
господарювання
нафта та/або газ природний15
газ природний, газ сланцевих товщ5
2. Строк експлуатації родовища суб’єктом
господарювання
до п’яти років включно10
від п’яти до 10 років включно12
від 10 до 15 років включно16
більш як 15 років20
3. Глибина свердловини, яка експлуатується суб’єктом
господарювання
до 2 тис. метрів включно10
від 2 тис. до 4 тис. метрів включно13
більш як 4 тис. метрів15
4. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
порушення вимог та показників технологічного проекту
(схеми) промислової розробки родовища
20
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
15
перевищення добового дебіту свердловини10
інші порушення5
відсутність порушень0
______________
Примітка. Якщо до діяльності суб’єкта господарювання може бути застосовано більш як один показник критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
Додаток 12
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид корисних копалин, які видобуваються суб’єктом
господарювання
загальнодержавного значення15
місцевого значення5
2. Спосіб розробки суб’єктом господарювання родовища
корисних копалин
підземний20
відкритий10
гідронамив5
3. Глибина залягання корисних копалин, які
видобуваються суб’єктом господарювання
до 20 метрів включно7
від 20 до 50 метрів включно11
від 50 до 100 метрів включно16
більш як 100 метрів25
4. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
20
незаконне видобування корисних копалин15
інші порушення10
відсутність порушень0
______________
Примітка. Якщо до діяльності суб’єкта господарювання може бути застосовано більш як один показник критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
Додаток 13
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид користування надрами суб’єктом
господарювання
геологічне вивчення5
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова
розробка
15
2. Вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом
господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі
дослідно-промислова розробка
мінеральні води30
питні води5
промислові, технічні та теплоенергетичні води,
лікувальні грязі, ропа та розсоли
1
3. Глибина свердловини (для мінеральних та питних
вод)
до 200 метрів включно5
від 200 до 400 метрів включно8
від 400 до 600 метрів включно15
більш як 600 метрів20
4. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки:
для мінеральних та питних воднезаконне видобування корисних копалин7
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
6
перевищення добового дебіту свердловини5
інші порушення4
відсутність порушень0
для промислових, технічних та теплоенергетичних вод,
лікувальних грязей, ропи та розсолів
незаконне видобування корисних копалин5
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
4
інші порушення2
відсутність порушень0
______________
Примітка. Якщо до діяльності суб’єкта господарювання може бути застосовано більш як один показник критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
Додаток 14
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, вуглеводнів)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид користування надрами суб’єктом
господарювання
геологічне вивчення5
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова
розробка
15
2. Вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом
господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі
дослідно-промислова розробка
нафта та/або газ природний20
газ природний, газ сланцевих товщ15
3. Глибина свердловинидо 2 тис. метрів включно10
від 2 тис. до 4 тис. метрів включно13
більш як 4 тис. метрів15
4. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
порушення вимог та показників проекту
дослідно-промислової розробки родовища (покладу)
20
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
15
перевищення добового дебіту свердловини10
інші порушення5
відсутність порушень0
______________
Примітка. Якщо до діяльності суб’єкта господарювання може бути застосовано більш як один показник критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
Додаток 15
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Вид користування надрами суб’єктом
господарювання
геологічне вивчення5
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова
розробка
15
2. Вид корисних копалин, щодо яких суб’єктом
господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі
дослідно-промислова розробка
загальнодержавного значення15
місцевого значення3
3. Глибина залягання корисних копалин, щодо яких
проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова
розробка
до 20 метрів включно7
від 20 до 50 метрів включно11
від 50 до 100 метрів включно16
більш як 100 метрів20
4. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
15
незаконне видобування корисних копалин10
інші порушення5
відсутність порушень0
______________
Примітка. Якщо до діяльності суб’єкта господарювання може бути застосовано більш як один показник критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
Додаток 16
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, їх показники та кількість балів за кожним показником (створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріївКількість балів
1. Наявність корисних копалиннаявність5
відсутність0
2. Вид корисних копалин, на які отримано спеціальний
дозвіл на користування надрами
нафта, газ природний35
інші корисні копалини5
3. Наявність порушень вимог законодавства у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених
під час останньої планової перевірки
порушення особливих умов спеціального дозволу на
користування надрами
10
незаконне видобування корисних копалин5
інші порушення2
відсутність порушень0
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2018 р. № 913
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 593 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 90, ст. 2585);
пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).
Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 913
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр