Щодо надання податкової консультації з питання складання та реєстрації акцизних накладних відповідно до норм Кодексу

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.08.2019 №3802/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 15.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.08.2019

Номер 3802/6/99-99-12-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.08.2019 N 3802/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит Товариства щодо надання податкової консультації з питання складання та реєстрації акцизних накладних відповідно до норм Кодексу та в межах компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що Товариством укладено договори з Постачальниками пального, відповідно до умов яких зазначено, що Постачальники зобов'язані здійснювати постачання палива на користь Товариства, а Товариство зобов'язується приймати таке паливо та оплачувати на умовах, визначених в Договорах. Також умовами укладених Договорів передбачено, що приймання-передача палива здійснюється на підставі талонів та карток (бланків-дозволів, смарт-карток, паливних карток). Товариство фактично не отримує паливо (власних ємностей та АЗС немає), а отримує талони або картки (залежно від Постачальника та умов Порядку поставки, якими передбачено, що перехід права власності на паливо відбувається в момент фактичного отримання палива на АЗС), які є підставою для відвантаження пального через мережу АЗС відповідного Постачальника. В подальшому, Товариством здійснюється реалізація палива шляхом продажу талонів (карток) Покупцям Товариства які, в свою чергу отримують пальне на АЗС Постачальників нашого Товариства на підставі відповідних талонів та карток.
Товариство вважає, що виходячи зі змісту норми пункту 231.1 статті 231 Кодексу має скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, але визначення терміну "Реалізація пального", наведеного в абзаці 2 підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, передбачає, що реалізація пального - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам.
Враховуючи це, а також відсутність фактичної передачі пального від Постачальників Товариству та від Товариства Покупцям, виникає питання щодо застосування статті 231 Кодексу, та необхідності складання та реєстрації акцизних накладних саме нашим Товариством під час здійснення операцій продажу палива з використанням талонів (карток) Покупцям.
Також Товариство звертає увагу на те, що всі операції з пальним здійснюють власники чи користувачі саме АЗС, на яких здійснюються фактичний відпуск палива. Крім того, Покупці Товариства не є фізичними особами і не використовують пальне в особистих цілях.
З метою вірного визначення обов'язку складання, що виникають під час придбання та подальшої реалізації Товариством пального з використанням паливних талонів (карток) Товариство додало копії Договорів, укладених Товариством з постачальниками пального.
Товариство просить надати податкову консультацію в письмовій формі з наступних питань:
1) Чи зобов'язано Товариство складати та реєструвати акцизні накладні під час здійснення продажу пального з використанням талонів (карток) Покупцям?
2) Хто саме під час фактичного відпуску пального на АЗС пред'явникам талону (картки) на пальне повинен скласти та зареєструвати акцизну накладну (Товариство, власник АЗС (Постачальник) чи користувач АЗС)?
Щодо питань 1 та 2.
Відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, яка діє з 01.07.2019 р., реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам.
Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:
у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;
при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.
Платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (пункт 231.1 статті 231 Кодексу, у редакції, яка набуває чинності з 01.07.2019 р.).
Особа, яка реалізує пальне, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального з акцизного складу: для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального; будь-яким іншим особам - не платникам податку.
Оскільки операція з реалізації пального, у способи які заявлені Товариством у зверненні, а саме фізична передача пального, відбувається на підставі пред'явлення талону (картки) Покупцями на АЗС Постачальника або третьої особи, у цьому випадку акцизні накладні мають складатися суб'єктом роздрібної торгівлі - розпорядником акцизного складу (суб'єктом господарювання, що експлуатує АЗС) під час фізичного відпуску пального та реєструватися у порядку визначеному статтею 231 Кодексу.
Товариство не повинно складати акцизні накладні під час здійснення реалізації пального з використанням талонів (карток) Покупцям на АЗС Постачальника або третьої особи.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.08.2019 N 3802/6/99-99-12-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула запит Товариства щодо надання податкової консультації з питання складання та реєстрації акцизних накладних відповідно до норм Кодексу та в межах компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що Товариством укладено договори з Постачальниками пального, відповідно до умов яких зазначено, що Постачальники зобов'язані здійснювати постачання палива на користь Товариства, а Товариство зобов'язується приймати таке паливо та оплачувати на умовах, визначених в Договорах. Також умовами укладених Договорів передбачено, що приймання-передача палива здійснюється на підставі талонів та карток (бланків-дозволів, смарт-карток, паливних карток). Товариство фактично не отримує паливо (власних ємностей та АЗС немає), а отримує талони або картки (залежно від Постачальника та умов Порядку поставки, якими передбачено, що перехід права власності на паливо відбувається в момент фактичного отримання палива на АЗС), які є підставою для відвантаження пального через мережу АЗС відповідного Постачальника. В подальшому, Товариством здійснюється реалізація палива шляхом продажу талонів (карток) Покупцям Товариства які, в свою чергу отримують пальне на АЗС Постачальників нашого Товариства на підставі відповідних талонів та карток.
Товариство вважає, що виходячи зі змісту норми пункту 231.1 статті 231 Кодексу має скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, але визначення терміну "Реалізація пального", наведеного в абзаці 2 підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, передбачає, що реалізація пального - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам.