Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна фіскальна служба України Індивідуальна податкова консультація від 09.08.2019 №3740/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Остання редакція від 09.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 09.08.2019

Номер 3740/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.08.2019 N 3740/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє.
Відповідно до запиту товариство здійснює роздрібну торгівлю пальним на АЗС із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), проте книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) та касові книги на АЗС не ведуться.
Як підприємству підтверджувати оприбуткування готівки на АЗС
Відповідно до абзацу третього п. 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148 (далі - Положення N 148), оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексуУкраїни і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).
Також відповідно до п. 12 розділу II Положення N 148 установа/підприємство на підставі цього Положення зобов'язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку). Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.
Чи потрібно на АЗС вести касову книгу
Відповідно до абзацу третього п. 39 розділу IV Положення N 148 відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи - підприємці касової книги не ведуть.
Яким документом підтверджувати залишок готівкових коштів у скриньці РРО на АЗС у разі виходу РРО з ладу або відключенні електроенергії
Пунктом 1 розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, КОРО, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 920/29050 (далі - Порядок N 547), визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім суб'єктів господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, зобов'язані зареєструвати КОРО.
Суб'єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії, проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, у разі необхідності та за власним бажанням можуть: зареєструвати КОРО у порядку та строки, визначені пунктами 7, 8 цієї глави; скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування.
Враховуючи зазначене, якщо суб'єкт господарювання самостійно прийняв рішення щодо незастосування КОРО на АЗС, то у разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії така АЗС не має права проводити розрахункові операції і має припинити роботу до відновлення роботи РРО.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.08.2019 N 3740/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє.
Відповідно до запиту товариство здійснює роздрібну торгівлю пальним на АЗС із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), проте книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) та касові книги на АЗС не ведуться.
Як підприємству підтверджувати оприбуткування готівки на АЗС
Відповідно до абзацу третього п. 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148 (далі - Положення N 148), оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексуУкраїни і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).
Також відповідно до п. 12 розділу II Положення N 148 установа/підприємство на підставі цього Положення зобов'язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку). Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.
Чи потрібно на АЗС вести касову книгу